Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. ŠVANDA, Libor. Latin medical terminology in practice. Zeszyty glottodydaktyczne. 2019, roč. 9, č. 1, s. 33-38. ISSN 2080-2358.
 2. 2018

 3. GACHALLOVÁ, Natália, Marie OKÁČOVÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ a Libor ŠVANDA. Výuka latiny na CJV LF: teorie v praxi a praxe v teorii. In Týden Centra jazykového vzdělávání, Brno, 23.1.2018. 2018.
 4. 2017

 5. MAREČKOVÁ, Elena, Hana REICHOVÁ, Libor ŠVANDA, Natália GACHALLOVÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ, Kamila NOVOTNÁ, Jan SLÍVA a Lucie MAZALOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 7., přeprac. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 226 s. ISBN 978-80-210-8699-9.
 6. 2016

 7. ARTIMOVÁ, Jozefa a Libor ŠVANDA. Latin as a Language for Specific Purposes: Its Development and Current Trends. Humanising Language Teaching. Pilgrims Language Courses, 2016, roč. 18, April 2016, s. 1-11. ISSN 1755-9715.
 8. ARTIMOVÁ, Jozefa a Libor ŠVANDA. Latin Medical Terminology for Non-Medical Health Professions at Masaryk University, Czech Republic. In Dalija Gudaityte, Andrius Eidimtas. Language Studies at a Higher Education Institution. Kaunas: Lithuanian University of Health Sciences, 2016. s. 10-13. ISBN 978-9955-15-456-3.
 9. NEČAS, Pavel, Eva SCHÁNĚLOVÁ a Klára ČEBIŠOVÁ. Latinská lékařská terminologie. první. Praha: Karolinum, 2016. 348 s. ISBN 978-80-246-3414-2.
 10. POŘÍZKOVÁ, Kateřina, Jozefa ARTIMOVÁ, Libor ŠVANDA a Eva DÁVIDOVÁ. Terminologia graeco-latina medica pro bakalářské obory LF MU (Gramatická příručka). 1. vydání. Brno: MUNI Press, 2016. 56 s. ISBN 978-80-210-8286-1.
 11. ARTIMOVÁ, Jozefa, Kateřina POŘÍZKOVÁ, Libor ŠVANDA a Eva DÁVIDOVÁ. Terminologia graeco-latina medica pro studijní obor porodní asistentka. 1. vydání. Brno: MUNI Press, 2016. 145 s. ISBN 978-80-210-8287-8.
 12. ŠVANDA, Libor, Kateřina POŘÍZKOVÁ, Jozefa ARTIMOVÁ a Eva DÁVIDOVÁ. Terminologia graeco-latina medica pro studijní obory fyzioterapie a všeobecná sestra. 1. vydání. Brno: MUNI Press, 2016. 135 s. ISBN 978-80-210-8285-4.
 13. 2005

 14. PLESKALOVÁ, Jana. Několik poznámek k lékařské terminologii druhé poloviny 18. století. Nejedlý, P. - Vajdlová, M., eds. In Verba et historia: Igoru Němcovi k 80. narozeninám. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005. s. 291-295. ISBN 80-86496-20-1.
 15. 2004

 16. MAREČKOVÁ, Elena, František ŠIMON a Hana REICHOVÁ. Latinské medicínske výroky a ich výukový potenciál. In Cudzie jazyky komunikatívne - efektívne - kvalifikovane. Zborník príspevkov z konferencie (Šimon, F., Pavlovová, J., Mihóková, K., zostavovatelia). Košice: Univerzita P. J. Šafárika, 2004. s. 254-256. ISBN 80-7097-571-7.
 17. 1995

 18. MAREČKOVÁ, Elena. František Šimon: Latinská lekárska terminológia. Martin: Osveta 1990, 177 s. Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů. Praha: KLP, 1995, roč. 1992-1993, 1-3, 1-4, s. 102-104. ISSN 1211-3379.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 9. 2021 04:34