Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. CÍSAŘ, Ondřej a Kateřina VRÁBLÍKOVÁ. Les organisations de la société civile et l´engagement civique en République tchéque apres 1989. Revue d'études comparatives Est-Ouest. 2009, roč. 40, č. 1, s. 197-221. ISSN 0338-0599.
  2. CÍSAŘ, Ondřej. The Diversity of Forms: Social Movements and Political Mobilization in the Czech Republic after 1989. Transition. Bruxelles: Université libre de Bruxelles, 2009, roč. 49, č. 1, s. 33-46. ISSN 0779-3812.

  2005

  1. BALÍK, Stanislav a Věra STÝSKALÍKOVÁ. Berishovská a postberishovská Albánie. Případová studie defektního režimu. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2005, VII., č. 4, s. 366-388. ISSN 1212-7817.
  2. BALÍK, Stanislav a Věra STÝSKALÍKOVÁ. Miloševičovo Srbsko. Případová studie kompetitivního mobilizačního autoritativního režimu. Stedoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2005, VII., č. 4, s. 456-479. ISSN 1212-7817.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 5. 2024 03:02