Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. BOUREK, Aleš, Petr TŮMA, Ludmila BOURKOVÁ, Michal BŘEŇ a Jaroslav TACHOVSKÝ. Administered healthcare data has limited value for benchmarking but enables modeling and scenarios of healthcare outcomes. Result of CEEQNET project. International Forum on Quality and Safety in Health Care. In International Forum on Quality and Safety in Health Care. 2008 - Paris. 2008.
 2. 2007

 3. ŠALOMOVÁ, Jaroslava. L’épistémologie de la littérature. La modélisation par intermédiaire de la littérature. In Séminaires doctorals au Centre français en recherche des science sociales. 2007.
 4. MURRAY, Keith, Müller TOMÁŠ a Hana RUDOVÁ. Modeling and Solution of a Complex University Course Timetabling Problem. In Practice and Theory of Automated Timetabling VI, Revised and Selected Papers. Heidelberg: Springer-Verlag GmbH, Lecture Notes in Computer Science 3867, 2007. s. 189-209. ISBN 978-3-540-77344-3.
 5. BURKE, Edmund K., Jakub MAREČEK a Hana RUDOVÁ. Variability of Integer Programming Models of Course Timetabling. In The 22nd European Conference on Operational Research (EURO XXII) Book of Abstracts. 2007.
 6. SERBA, Ivo. What is and What is Not New in Continuous Systems Modeling. In Proceedings of 41th Spring International Conference MOSIS '07. 1. vyd. MARQ Ostrava: MARQ, 2007. s. 7 - 12, 262 s. ISBN 978-80-86840-30-7.
 7. 2006

 8. MATYÁŠ, Václav, Daniel CVRČEK a Marek KUMPOŠT. A Privacy Classification Model Based on Linkability Valuation. In Security and Embedded Systems. Netherlands: Kluwer / IOS Press, 2006. s. 91-98. ISBN 1-58603-580-0.
 9. FAIMON, Jiří, Jindřich ŠTELCL a Daniel SAS. Anthropogenic CO2-flux into cave atmosphere and its environmental impact: A case study in the Císařská Cave (Moravian Karst, Czech Republic). Science ot the Total Environment. Elsevier, 2006, roč. 369, 1-3, s. 231-245. ISSN 0048-9697.
 10. ŠRÁČEK, Ondřej a Zbyněk VENCELIDES. Modelování procesů přirozené atenuace ropných látek na lokalitě Hněvice. In Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací III. Chrudim: Ekomonitor, 2006. s. 80-82. ISBN 80-86832-22-8.
 11. VENCELIDES, Zbyněk a Ondřej ŠRÁČEK. Modelování transportu a neutralizace kyselých vod. In Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací III. Chrudim: Ekomonitor, 2006. s. 30-32. ISBN 80-86832-22-8.
 12. 2005

 13. ŠEFČÍK, Ondřej. Alternace jako nástroj modelování. In Jazyky v kontaktu/jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor (eds. Petr Pořízka & Vladimír Polách). Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. s. 280-285. ISBN 80-244-1027-3.
 14. KUBOŠOVÁ, Klára, Ondřej HÁJEK a Milan CHYTRÝ. Predictive modelling of potential distributions of plant associations in the Czech Republic. In EnviroInfo - Proceedings of the 19th International Conference Informatics for Environmental Protection. Brno: Masaryk University, 2005. s. 986-988.
 15. VENCELIDES, Zbyněk, Ondřej ŠRÁČEK a Henning PROMMER. Reactive transport modeling of natural attenuation of petroleum hydrocarbons at Hnevice site. In 2nd European Conference on Natural Attenuation, Soil and Groundwater Risk Management. Book of Abstracts. Frankfurt am Main, Germany: Dechema e.V., 2005. s. 91.
 16. ŠRÁČEK, Ondřej a Zbyněk VENCELIDES. Reakce při průniku kyselých vod do kolektorů a jejich modelování. In Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací. Sborník z workshopu. Chrudim, ČR: Ekomonitor s.r.o., 2005. s. 56-58. ISBN 80-86832-16-3.
 17. JANDA, Václav a Ondřej ŠRÁČEK. Removal of Halogenated Hydrocarbons from Water by Zero-Valent Iron. In Water Pollution New Research, Editor: Burk A.R. New York, USA: Nova Publishers, 2005. s. 161-189, 20 s. Kapitola v knize. ISBN 1-59454-393-3.
 18. MATÝSKA, Martin. Teorie omezení a využití Thinking Processes pro řízení a realizaci změny. In Teorie řízení podniku - sborník prací studentů doktorského studia. 1. vyd. Brno: ERA Group, s. r. o., Berkova 444/8, 612 00 Brno, 2005. s. 91-115, 24 s. ISBN 80-210-3698-2.
 19. FAIMON, Jiří. Total dynamics of quartz-water system at ambient conditions. Aquatic Geochemistry. Netherlands: Springer Netherlands, 2005, roč. 2005, č. 11, s. 139-172, 33 s. ISSN 1380-6165.
 20. ČÁSTEK, Ondřej. Využití teorie her při strategickém rozhodování. In Teorie řízení podniku - sborník prací studentů doktorského studia. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 50-69. ISBN 80-210-3698-2.
 21. 2004

 22. LEONTIS, Neocles B., Jiří ŠPONER, Jaroslav KOČA a Filip RÁZGA. Dynamics of RNA Kink-turns: Role of water molecules. In American Chemical Society Division of Computers in Chemistry - Abstracts. 1. vyd. Washington: American Chemical Society, 2004. s. 10.
 23. VYBÍHAL, Karel a Jiří FAIMON. Experimentální zvětrávání perthitického živce. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r. 2003. Brno: MU, 2004, XI, č. 1, s. 101-102. ISSN 1212-6209.
 24. ŠRÁČEK, Ondřej, Marc CHOQUETTE, Pierre GÉLINAS, René LEFEBVRE a Ron V. NICHOLSON. Geochemical characterization of acid mine drainage from a waste rock pile, Mine Doyon, Québec, Canada. Journal of Contaminant Hydrology. Elsevier, 2004, roč. 69, 1-2, s. 45-71. ISSN 0169-7722.
 25. ŠIBOR, Jiří a Hana CÍDLOVÁ. Papír, špejle, plastelína materiály k rozvíjení prostorové představivosti. In Mezinárodní seminář didaktiků chemie. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 5 s. ISBN 80-210-3612-5.
 26. VESELÝ, Vítězslav. Úvod do časových řad. In Proceedings ANALÝZA DAT'2003/II. Pardubice (Czech Rep.): Trilobyte, Ltd., 2004. s. 7-31. ISBN 80-239-2590-3.
 27. 2002

 28. ZEMAN, Josef. Přírodní karbonátové systémy. 1. vyd. Brno: Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, 2002. 160 s. Scientia. ISBN 80-86258-37-8.
 29. 2001

 30. DVOŘÁKOVÁ, Petra. Modelování zpětnovazebních systémů a aplikace v podnikové sféře. In Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. 1. vydání. Brno: MU Brno, 2001. s. 132-141. ISBN 80-210-2533-6.
 31. 1999

 32. HŘEBÍČEK, Jiří a Tomáš PITNER. Modeling Social Processes. In Solving Problems in Scientific Computing Using MAPLE and Matlab. 1. vyd. Beijing, China: Higher Education Press, Beijing, 1999. s. 293-299. ISBN 7-04-006935-0.
 33. 1998

 34. FAIMON, Jiří. Kinetics of the release of silicon and aluminium from aluminosilicates into aqueous mildly acid solutions. Scripta Fac.Sci.Nat.Univ.Masaryk Brun. Brno (Czech Rep.): Masaryk University, 1998, roč. 1995, č. 25, s. 59-68.
 35. LUBAL, Přemysl, David ŠIROKÝ, David FETSCH a Josef HAVEL. Study of complexation of Czech humic acids with metal ions. Talanta. Amsterdam: Elsevier Science, 1998, roč. 47, č. 1, s. 401-412. ISSN 0039-9140.
 36. 1993

 37. SOCHOR, Jiří a Jiří ŽÁRA. Algoritmy počítačové grafiky. 1. vyd. Praha: FEL ČVUT Praha, 1993. 258 s. ISBN 80-01-00949-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 2. 2023 19:08