Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2007

    1. KNOPOVÁ, Blanka. Komunikativní dovednosti. In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. 4 s. ISBN 978-80-7315-150-8.

    2002

    1. MUNZAROVÁ, Markéta a Roald HOFFMANN. Strong electronic consequences of intercalation in cuprate superconductors: The case of a trigonal planar AuI3 complex stabilized in the Bi2Sr2CaCu2Oy lattice. J. Am. Chem. Soc. Washington: American Chemical Society, 2002, roč. 124, č. 19, s. 5542-5549. ISSN 0002-7863.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 2. 2024 19:12