Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. RITTICH, Bohuslav, Alena ŠPANOVÁ a Daniel HORÁK. Functionalised magnetic microspheres for molecular diagnostic applications. Online. In 3rd International Congress on Bioprocesses in Food Industries (ICBF 2008),. Hyderabad, Indie: Osmania University, Hyderabad. s. 47
  2. RITTICH, Bohuslav, Alena ŠPANOVÁ a Daniel HORÁK. Functionalised magnetic microspheres for molecular diagnostic applications. Online. In 3rd International Congress on Bioprocesses in Food Industries (ICBF 2008),
  3. PANTŮČEK, Roman, Jana KAHÁNKOVÁ, Ivana MACHOVÁ, Petr PETRÁŠ, Lucie KUNTOVÁ a Jiří DOŠKAŘ. Genotypic characteristics of Panton - Valentine leukocidin positive Staphylococcus aureus strains isolated in the Czech Republic. Online. In Pathophysiology of Staphylococci. Abstract book. Würzburg, Germany: Transregional Collaborative Research Center 34. s. 74
  4. KUNTOVÁ, Lucie, Jana KAHÁNKOVÁ, Roman PANTŮČEK a Jiří DOŠKAŘ. Mobilní genetické elementy a jejich využití v diagnostice stafylokoků. Online. In Pracovní dny LACHEMA "Mikrobiální identifikace 2008"
  5. KAHÁNKOVÁ, Jana, Bohuslav RITTICH, Alena ŠPANOVÁ, Petr PETRÁŠ, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Jiří DOŠKAŘ a Roman PANTŮČEK. Molecular diagnostics of temperate bacteriophages of Staphylococcus aureus. Online. In 13th International Symposium on Staphylococci and Staphylococcal Infections. Cairns, Australia: Australian Society for Antimicrobials. s. 83
  6. RŮŽIČKOVÁ, Vladislava, Pavla HOLOCHOVÁ, Renata KARPÍŠKOVÁ, Roman PANTŮČEK, Markéta POSPÍŠILOVÁ a Jiří DOŠKAŘ. Molecular typing of the enterotoxin H-positive Staphylococcus aureus strains isolated from patients and foods in the Czech Republic. Online. In Pathophysiology of Staphylococci. Abstract book. Würzburg, Germany: Transregional Collaborative Research Center 34. s. 77
  7. HOLOCHOVÁ, Pavla, Jana KAHÁNKOVÁ, Roman PANTŮČEK a Vladislava RŮŽIČKOVÁ. Molekulární diagnostika toxinogenních kmenů Staphylococcus aureus. Online. In Pracovní dny LACHEMA "Mikrobiální identifikace 2008"
  8. KAHÁNKOVÁ, Jana, Roman PANTŮČEK, Vladislava RŮŽIČKOVÁ a Jiří DOŠKAŘ. Multiplex PCR strategy for characterization of modular genomic structure of Staphylococcus aureus bacteriophages. Online. In Pathophysiology of Staphylococci. Abstract book. Würzburg, Germany: Transregional Collaborative Research Center 34. s. 63

  2006

  1. PANTŮČEK, Roman, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Martina PETERKOVÁ, Petr PETRÁŠ a Jiří DOŠKAŘ. Characterization of bacteriophage integrase gene families in Staphylococcus aureus phages of the International Typing Set. Online. In 12th International Symposium on Staphylococci & Staphylococcal Infections. Abstract Book. Maastricht, the Netherlands: Maastricht Exhibition & Congres Centre. s. 103
  2. RŮŽIČKOVÁ, Vladislava, Roman PANTŮČEK, Petr PETRÁŠ, Jiří VOLLER, Mária PEKAROVÁ a Jiří DOŠKAŘ. Molecular diagnostics and characterization of exfoliative toxin A, B and D producing strains of Staphylococcus aureus isolated in the Czech Republic. Online. In 12th International Symposium on Staphylococci & Staphylococcal Infections. Abstract Book. Maastricht, the Netherlands: Maastricht Exhibition & Congres Centre. s. 119
  3. RŮŽIČKOVÁ, Vladislava. Molekulární diagnostika a charakterizace exfoliatin produkujících kmenů Staphylococcus aureus. Online. Praha: SZU Praha. Zprávy CEM, 15
  4. PETRÁŠ, Petr, Ivana MACHOVÁ, Roman PANTŮČEK, Monika MAREJKOVÁ, Vladislava RŮŽIČKOVÁ a Jiří DOŠKAŘ. Panton - Valentine leukocidin positive Staphylococcus aureus strains isolated in the Czech Republic in 2004 - 2006. Online. In 12th International Symposium on Staphylococci & Staphylococcal Infections. Abstract Book. Maastricht, the Netherlands: Maastricht Exhibition & Congres Centre. s. 225
  5. DOŠKAŘ, Jiří, Luděk EYER, Roman PANTŮČEK, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Hana KONEČNÁ, Zbyněk ZDRÁHAL, Lenka HERNYCHOVÁ a Jan PREISLER. Proteomic characterization of the polyvalent staphylophage 812. Online. In 12th International Symposium on Staphylococci & Staphylococcal Infections

  2004

  1. ŠTĚPÁN, Jiří, Roman PANTŮČEK a Jiří DOŠKAŘ. Molecular diagnostics of clinically important staphylococci (Review). Online. Folia microbiologica. Praha: Mikrobiologický ústav Praha AV ČR, roč. 49, č. 4, s. 353-386. ISSN 0015-5632

  2003

  1. KOLÁŘ, Milan, Roman PANTŮČEK, Iva VÁGNEROVÁ, Michela KESSELOVÁ, Pavel SAUER, Ivana MATOUŠKOVÁ, Vladislava RŮŽIČKOVÁ a Jiří DOŠKAŘ. Genetická příbuznost kmenů Enterococcus faecium VanA u pacientů s hemato-onkologickým onemocněním. Online. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Praha: TRIOS, spol. s r.o., roč. 9, č. 6, s. 284-288. ISSN 1211-264X
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 4. 2024 22:55