Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. ŘEHÁK, Zdeněk, Tomáš BARTONIČKA, Josef BRYJA a Jiří GAISLER. New records of the Alcathoe bat, Myotis alcathoe in Moravia (Czech Republic). Folia Zoologica. Brno: Institute of Vertebrate Biology AS CR, 2008, roč. 57, č. 4, s. 465 - 469. ISSN 0139-7893.
  Název česky: Nové nálezy netopýra menšího , Myotis alcathoe na Moravě (Česká republika)
  RIV/00216224:14310/08:00026966 Článek v odborném periodiku. Zoologie. angličtina. Česká republika.
  Řehák, Zdeněk (203 Česká republika, garant) -- Bartonička, Tomáš (203 Česká republika) -- Bryja, Josef (203 Česká republika) -- Gaisler, Jiří (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Myotis alcathoe; morphometry; genetic identification; mtDNA
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D., učo 2252. Změněno: 10. 12. 2008 17:34.
 2. 2004

 3. GAISLER, Jiří a Jan ZUKAL. Ecomorphometry of Myotis daubentonii and M. lucifugus (Chiroptera, Vespertilionidae) - a Palearctic-Nearctic comparison. Mammalia. Paris: Muséum national d'Histoire naturelle, 2004, roč. 68, č. 4, s. 275-282. ISSN 0025-1461.
  Název česky: Ekomorfometrie netopýrů Myotis daubentonii a M. lucifugus (Chiroptera, Vespertilionidae) - palearkticko-nearktické srovnání
  Název anglicky: Ecomorphometry of Myotis daubentonii and M. lucifugus (Chiroptera, Vespertilionidae) - a Palearctic-Nearctic comparison
  RIV/00216224:14310/04:00010861 Článek v odborném periodiku. Zoologie. angličtina. Francie.
  Gaisler, Jiří (203 Česká republika, garant) -- Zukal, Jan (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Morphometry; vicariance; Myotis daubentonii; Myotis lucifugus; Leuconoe; Chiroptera

  Změnil: prof. RNDr. Jiří Gaisler, DrSc., učo 2111. Změněno: 21. 1. 2005 15:12.
 4. KOUBEK, Petr, Vlastimil BARUŠ a Božena KOUBKOVÁ. Presence of Skrjabingylus petrowi (Nematoda) in central Europe. Parasitology Research. Heidelberg: Springer-Verlag, 2004, roč. 94, č. 4, s. 301-303. ISSN DOI10-1007/.
  Název česky: Výskyt Skrabingylus petrowi ve střední Evropě
  RIV/00216224:14310/04:00010557 Článek v odborném periodiku. Zoologie. angličtina. Norsko.
  Koubek, Petr (203 Česká republika) -- Baruš, Vlastimil (203 Česká republika) -- Koubková, Božena (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Skrjabingylus petrowi; morphometry; central Europe; Martes foina

  Změnila: RNDr. Božena Koubková, Ph.D., učo 642. Změněno: 31. 5. 2005 13:46.
 5. BENDA, Petr, Pavel HULVA a Jiří GAISLER. Systematic status of African populations of Pipistrellus pipistrellus complex (Chiroptera: Vespertilionidae), with a description of a new species from Cyrenaica, Libya. Acta Chiropterologica. Warszawa: Museum and Institute of Zoology PAS, 2004, roč. 6, č. 2, s. 193-217. ISSN 1508-1109.
  Název česky: Systematické postavení afrických populací netopýrů druhového komplexu Pipistrellus pipistrellus (Chiroptera: Vespertilionidae) s popisem nového druhu z Cyrenaiky (Libye)
  Název anglicky: Systematic status of African populations of Pipistrellus pipistrellus complex (Chroptera: Vespertilionidae), with a description of a new species from Cyrenaica, Libya
  RIV/00216224:14310/04:00010793 Článek v odborném periodiku. Zoologie. angličtina. Česká republika.
  Benda, Petr (203 Česká republika, garant) -- Hulva, Pavel (203 Česká republika) -- Gaisler, Jiří (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Pipistrellus pipistrellus; Pipistrellus pygmaeus; Africa; morphology; morphometry; cytochrome b; mitochondrial DNA; taxonomy

  Změnil: prof. RNDr. Jiří Gaisler, DrSc., učo 2111. Změněno: 7. 1. 2005 13:37.
 6. LAUSCHOVÁ, Irena, Lenka KREJČÍŘOVÁ, Drahomír HORKÝ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a J. DOUBEK. Ultrastructural morphometry of renal tubule epithelium in rats treated with conventional amphotericin B deoxycholate or amphotericin B colloidal dispersion. Acta veterinaria (Brno). Brno, 2004, roč. 73, č. 3, s. 165-169. ISSN 0001-7213.
  Název česky: Ultrastrukturální morfometrie epitelií renálních tubulů potkanů léčených konvenčním apmfotericinem B deoxicholátem nebo amfotericinem B koloidní disperzí
  RIV/00216224:14110/04:00012236 Článek v odborném periodiku. Morfologické obory a cytologie. angličtina. Česká republika.
  Lauschová, Irena (203 Česká republika, garant) -- Krejčířová, Lenka (203 Česká republika) -- Horký, Drahomír (203 Česká republika) -- Doubek, Michael (203 Česká republika) -- Mayer, Jiří (203 Česká republika) -- Doubek, J. (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: morphometry; ultrastructure; amphotericin

  Změnila: MUDr. Irena Lauschová, Ph.D., učo 2425. Změněno: 15. 1. 2009 10:08.
 7. 2002

 8. HODÁLOVÁ, Iva, Vít GRULICH a Karol MARHOLD. A multivariate morphometric study of Senecio paludosus (Compositae) in Central and Western Europe. Botanica Helvetica. Zürich, 2002, roč. 112, č. 2, s. 137-151. ISSN 0253-1453.
  RIV/00216224:14330/02:00007544 Článek v odborném periodiku. Botanika. angličtina. Švýcarsko.
  Hodálová, Iva (703 Slovensko) -- Grulich, Vít (203 Česká republika, garant) -- Marhold, Karol (703 Slovensko)
  Klíčová slova anglicky: Senecio paludosus; morphometry; taxonomy; Central and Western Europe

  Změnil: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc., učo 1084. Změněno: 31. 5. 2003 15:00.
 9. 1996

 10. SLÁDEK, T, M GEROVÁ, V ZNOJIL a L DEVÁT. Morphometric characteristics of cardiac hypertrophy induced by long-term inhibition of NO synthase. Physiological Research. Czech Republic: Czechoslovak Acad Sci Inst Physiology, 1996, roč. 45, č. 4, s. 335-338. ISSN 0862-8408.
  URL

  Klíčová slova anglicky: NO DEFICIENCY; HYPERTENSION; MORPHOMETRY; CARDIAC HYPERTROPHY; MYOCYTE; CAPILLARY DOMAIN; NITRIC-OXIDE; SKELETAL-MUSCLE; GROWTH; RAT; CAPILLARIES; HEART
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. MVDr. Tomáš Sládek, CSc., učo 33886. Změněno: 25. 11. 2007 16:05.
Zobrazeno: 27. 6. 2022 08:53