Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2012

 1. DIVIZIA, Paolo. Leonard Cohen e i cantautori italiani : i casi di Fabrizio De André e Francesco De Gregori. Semicerchio, Pisa, 2012, XVLI, č. 2, s. 15-22. ISSN 1123-4075.
 2. 2009

 3. REITTEREROVÁ, Vlasta. "Es hat weniger Ärgernis erregt als ich erwartete..." (Die tschechoslowakischen Komponisten Emil František Burian, Jaroslav Ježek, Erwin Schulhoff, Bohuslav Martinů u. a., und der Polystil ihrer Zeit). In 23. slovenski glasbeni dnevi. Glasba v dvjasetih letih 20. stoletja. 1. vyd. Ljubljana: Slovenski glasbeni dnevi, 2009. s. 151-164, 14 s. ISBN 978-961-61596-4-4.
 4. MACEK, Petr. Jan Racek. In Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. 1. vyd. Kassel: Bärenreiter-Verlag/Verlag J. B. Metzler, 2009. 4 s. Supplement. ISBN 978-3-7618-1139-9.
 5. REITTEREROVÁ, Vlasta a Hubert REITTERER. Musik ohne Grenzen. Zwischen Konfrontation und Ausgleich. In Österreich. Tschechien. Geteilt – getrennt – vereint, Beitragsband und Katalog der Niederösterreichischen Landesausstellung. 1. vyd. Schallaburg: Niederösterreichische Landesausstellung, 2009. s. 342-346, 5 s. ISBN 9008895009239.
 6. SEDLÁČEK, Marek. Sémiotické aspekty hudebního díla - teoretická východiska, možnosti, limity. In Prezentácie - Konfrontácie. 2009.
 7. MACEK, Petr. Theodora Straková. In Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. 1. vyd. Kassel: Bärenreiter-Verlag/Verlag J. B. Metzler, 2009. 3 s. Supplement. ISBN 978-3-7618-1139-9.
 8. 2008

 9. PANTŮČEK, Viktor. Československá premiéra Messiaenovy Turangalily v Brně. Opus musicum Hudební revue, Brno, 2008, roč. 40/2008, č. 3, s. 47. ISSN 0862-8505.
 10. HORLITZ, Tereza. Das Jahr 1941 in Brünn - Mozart gegen Dvořák, Deutsche gegen Tschechen. vyd. Andreas Wehrmeyer. In Musik im Protektorat Böhmen und Mähren (1939-1945). Fakten - Hintergründe - Historisches Umfeld. München: Ricordi, 2008. 203 s. ISBN 978-3-938809-34-1.
 11. PANTŮČEK, Viktor. Expozice experimentální hudby poprvé. Opus musicum Hudební revue, Brno, 2008, roč. 40/2008, č. 1, s. 42 - 43. ISSN 0862-8505.
 12. PANTŮČEK, Viktor. Historie hudby budoucnosti. HIS Voice : časopis pro současnou hudbu, Praha: Hudební informační středisko, 2008, roč. 2008, č. 4, s. 28 - 29. ISSN 1213-2438.
 13. CRHA, Bedřich. Hudba v hodnotové hierarchii a stratifikaci. In Slovo - obraz - zvuk II. Univerzita KF Nitra ( Slovensko ): Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2008. s. 263-273, 11 s. ISBN 978-80-8094-331-8.
 14. RICHTER, Vladimír. Hudební kamarádi. In Kdy bude ples. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 32-34, 3 s. ISBN 978-80-210-4777-8.
 15. STEHLÍKOVÁ, Eva. Otrocká komedie pro svobodné Římany. In AFROBRAZILIAN CONFERENCE. 2008.
 16. PANTŮČEK, Viktor. První festival k poctě Leoše Janáčka. Opus musicum Hudební revue, Brno, 2008, roč. 40/2008, č. 4, s. 43 - 44. ISSN 0862-8505.
 17. PANTŮČEK, Viktor. Some Experimental Trends in post-War Czech Music. Czech Music Quarterly, Praha: Czech Music Information Centre, Praha, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 14 - 23. ISSN 1211-0264.
 18. 2007

 19. CHMELOVÁ, Věra. Česká a slovenská klavírní literatura 2. poloviny 20. století. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. Teoretické reflexe hudební výchovy, Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 3, č. 1, s. nestránkováno. ISSN 1803-1331.
 20. MACEK, Petr. Česko-slovenská lexikografická spolupráce v minulém století. Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava: Slovenská muzikologická asociácia, 2007, roč. 33, 3-4, s. 535-540. ISSN 1335-2458.
 21. MACEK, Petr. Die Unterhaltungsmusik in der Vorkriegsdramaturgie der tschechischen Rundfunksendung. In Music and Broadcasting. 1. vyd. Praha: KLP, 2007. s. 52-55, 4 s. ISBN 978-80-86791-48-7.
 22. SPURNÝ, Lubomír. Ekmelická hudba: budoucnost či minulost hudby. In Proměny hudby v měnícím se světě. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. s. 179-192, 14 s. Ivan Poledňák: Proměny hudby v měnícím se světě. ISBN 978-80-244-1809-4.
 23. MACEK, Petr. Evžen Zámečník. In Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. 1. vyd. Kassel: Bärenreiter-Verlag/Verlag J. B. Metzler, 2007. 3 s. Der Personenteil, 17 Band. ISBN 978-3-7618-1137-5.
 24. REITTEREROVÁ, Vlasta. Hudební křižovatky: Česko – Německo (1. část). Čeští hudebníci a Německo. Harmonie, Praha: Muzikus, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 4-7. ISSN 1210-8081.
 25. REITTEREROVÁ, Vlasta. Hudební křižovatky: Česko – Německo (2. část). Čeští hudebníci a Německo. Harmonie, Praha: Muzikus, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 4-7. ISSN 1210-8081.
 26. REITTEREROVÁ, Vlasta. Hudební křižovatky. Česko - Rakousko. Čeští hudebníci a Rakousko 1. Harmonie, Praha: Muzikus, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 3-7. ISSN 1210-8081.
 27. REITTEREROVÁ, Vlasta. Hudební křižovatky. Polsko-ukrajinské a jiné proměny. Harmonie, Praha: Muzikus, 2007, roč. 2007, č. 9, s. 3-7. ISSN 1210-8081.
 28. REITTEREROVÁ, Vlasta. Hudební křižovatky. Rakousko. Čeští hudebníci a Rakousko 2. Harmonie, Praha: Muzikus, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 3-7. ISSN 1210-8081.
 29. MACEK, Petr. Hudební věda v měnícím se světě. Vize Jiřího Fukače o vývoji muzikologie po 33 letech. In POLEDŇÁK, Ivan. Proměny hudby v měnícím se světě. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. s. 139-143, 4 s. Proměny hudby v měnícím se světě. ISBN 978-80-244-1809-4.
 30. MACEK, Petr. Introduction: Broadcasting as a Musical Medium. In Music and Broadcasting. 1. vyd. Praha: KLP, 2007. s. 7-10, 4 s. ISBN 978-80-86791-48-7.
 31. PANTŮČEK, Viktor. Josef Berg píše Janu Novákovi. Opus musicum Hudební revue, Brno, 2007, roč. 39/2007, č. 2, s. 45. ISSN 0862-8505.
 32. PANTŮČEK, Viktor. Musica politica Budování nového řádu. Opus musicum Hudební revue, Brno, 2007, roč. 39/2007, č. 1, s. 36 - 37. ISSN 0862-8505.
 33. PANTŮČEK, Viktor. Populární hudba na klubovním večeru SČS konaném 21. 3. 1951. Opus musicum Hudební revue, Brno, 2007, roč. 39/2007, č. 3, s. 50 - 52. ISSN 0862-8505.
 34. MACEK, Petr. U-Musik und die tschechische Rundfunksendung in den Jahren 1923-1938. Musicologica Olomucensia, Olomouc: Univerzita Palackého, 2007, roč. 9, č. 1, s. 161-166. ISSN 1212-1193.
 35. PANTŮČEK, Viktor. Úvahy o Novém umění nebo Nové hudbě v Praze na přelomu padesátých a šedesátých let 20. století. Opus musicum Hudební revue, Brno, 2007, roč. 39/2007, č. 5, s. 31 - 35. ISSN 0862-8505.
 36. 2006

 37. KUČÍRKOVÁ, Kristýna. Bedřich Crha. In Český hudební slovník osob a institucí ONLINE. 2006. vyd. : Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2006.
 38. MACEK, Petr. Česká hudební lexikografie a elektronické informační zdroje. In Kultúra, vzdelávanie, médiá a hudba : Musicologica Slovaca et Europaea XXV. Editor Juraj Lexmann. 1. vyd. Bratislava: Ústav hudobnej vedy SAV, 2006. s. 77-87, 10 s. ISBN 80-89135-07-2.
 39. CÍSAŘ, Ondřej a Martin KOUBEK. Do-It-Yourself Activism in Central Eastern Europe: The Case of the Hardcore Scene in the Czech Republic. In ECPR Workshop Session Nicosia 2006. 2006.
 40. JAKUBEKOVÁ, Ivana, Petra BOKOVÁ a Tomáš KOHOUTEK. Hudba a osobnost: souvislosti profesní dráhy hudebníků a proměnných jejich osobnostního stylu (vývěskové sdělení). In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku - "Umění ve vědě, věda v umění". 2006.
 41. DRÁBEK, Pavel. Hudba v alžbětinském divadle. Rozrazil, Brno: Husa na provázku, CED, Větrné mlýny, 2006, roč. 1/1, č. 1, s. 39-43. ISSN 1801-4755.
 42. REITTEREROVÁ, Vlasta. Hudba v Čechách a na Moravě v období německého protektorátu 1939-1945. Hudba v koncentračních táborech. Harmonie, Praha: Muzikus, 2006, roč. 2006, č. 10, s. 4-6. ISSN 1210-8081.
 43. KUČÍRKOVÁ, Kristýna. Jana Frostová. In Český hudební slovník osob a institucí ONLINE. : Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2006.
 44. CHMELOVÁ, Věra. Kadence k Mozartovým klavírním koncertům. doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D., PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. In Hudba W. A. Mozarta a jeho současníků. el. sborník. http://www.ped.muni.cz/wmus/studium/dokt: KHV PdF MU, 2006. s. 1-12, 12 s.
 45. ŠTUDENT, Miloslav a Tomáš KUČERA. Loutna v českých zemích od prvopočátků do 18. století. Svatý Jan pod Skalou: In Cordis o.s., 2006.
 46. KUČÍRKOVÁ, Kristýna. Marek Sedláček. In Český hudební slovník osob a institucí ONLINE. : Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2006.
 47. KUČÍRKOVÁ, Kristýna. Michal Košut. In Český hudební slovník osob a institucí ONLINE. : Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2006.
 48. KUČÍRKOVÁ, Kristýna. Michal Vajda. In Český hudební slovník osob a institucí ONLINE. : Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2006.
 49. NECHUTOVÁ, Jana. Něco o hudbě a něco navíc z „Hovorů o zázracích“ Caesaria z Heisterbachu. Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské univerzity, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2006, H41/2006, č. 1, s. 96-103. ISSN 0231-7664.
 50. PANTŮČEK, Viktor. "Neither" Mortona Feldmana a Samuela Becketta : "opera" mezi výtvarným uměním a literaturou. Opus musicum, Brno: Opus musicum,obecně prospěšná společnost, 2006, neuveden, č. 6, s. 53 - 56. ISSN 0862-8505.
 51. PANTŮČEK, Viktor. Neprošlapaná cesta za "jinou" prezentací "jiné" hudby v Brně šedesátých let. HIS Voice : časopis pro současnou hudbu, Praha: Hudební informační středisko, 2006, neuveden, č. 6, s. 16 - 18. ISSN 1213-2438.
 52. REITTEREROVÁ, Vlasta. Prague as european cultural metropolis of the inter-war period. Czech Music, Praha: České hudební informační středisko, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 12-17. ISSN 1211-0264.
 53. MACEK, Petr. Směleji a rozhodněji za českou hudbu! "Společenské vědomí" české hudební kultury 1945-1969 v zrcadle dobové hudební publicistiky. 1. vydání. Praha: Koniasch Latin Press, 2006. 206 s. Primitiae, sv. 2. ISBN 80-86791-33-5.
 54. MACEK, Petr. Současnost a perspektivy české hudební lexikografie. Acta musicologica.cz, Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 00-00. ISSN 1214-5955.
 55. KUČÍRKOVÁ, Kristýna. Vladimír Richter. In Český hudební slovník osob a institucí ONLINE. internet: Ústav hudební vědy Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 2006.
 56. SPÁČILOVÁ, Jana. Vztah hudby a slova v chrámové hudbě vídeňského baroka na příkladu kompozice Creda Antonia Caldary. In Slovo a hudba ako štrukturálno-architektonický celok hudobného myslenia 17.-18. storočia. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, Prešov (SK), 23.-25.11.2005. Prešov: Súzvuk, 2006. s. 57-73, 17 s. ISBN 80-89188-14-1.
 57. KUČÍRKOVÁ, Kristýna. Zdeněk Marek. In Český hudební slovník osob a institucí ONLINE. : Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2006.
 58. 2005

 59. MACEK, Petr. Bohumír Štědroň a hudební lexikografie. In Musicologia Brunensis. Ad honorem Jan Racek, Bohumír Štědroň et Zdeněk Blažek. 1. vyd. Praha: Koniasch Latin Press, 2005. s. 167-171, 5 s. ISBN 80-86791-28-9.
 60. MAREČEK, Zdeněk. "...kein Grund, die Zügel locker zu lassen." Zur Chorphantasie von Gert Jonke und ihrem Ort im Kontext seines Werkes. In Kunst und Musik in der Literatur. Ästhetische Wechselbeziehungen in der österreichischen Literatur der Gegenwart. 1. vyd. Wien: Praesens Verlag, 2005. s. 17-29, 13 s. ISBN 3-7069-0286-9.
 61. SPÁČILOVÁ, Jana. Olomoucký biskup Schrattenbach a hudba vrcholného baroka 1. Hanibal bez slonů. Opus musicum, Brno: Nadace Opus musicum, 2005, XXXVII, č. 1, s. 24-27. ISSN 0862-8505.
 62. SPÁČILOVÁ, Jana. Olomoucký biskup Schrattenbach a hudba vrcholného baroka 2. Hudba pro neapolského místokrále. Opus musicum, Brno: Nadace Opus musicum, 2005, XXXVII, č. 2, s. 31-35. ISSN 0862-8505.
 63. SPÁČILOVÁ, Jana. Olomoucký biskup Schrattenbach a hudba vrcholného baroka 3. Repertoár chrámové hudby v Kroměříži v roce 1731. Opus musicum, Brno: Nadace Opus musicum, 2005, roč. 2005, č. 3, s. 39-45. ISSN 0862-8505.
 64. SPÁČILOVÁ, Jana. Olomoucký biskup Schrattenbach a hudba vrcholného baroka 4. Brněnská oratoria "z rozkazu jeho Eminence". Opus musicum, Brno: Nadace Opus musicum, 2005, XXXVII, č. 4, s. 36-43. ISSN 0862-8505.
 65. SPÁČILOVÁ, Jana. Olomoucký biskup Schrattenbach a hudba vrcholného baroka 5. Opera v biskupských rezidencích Kroměříži a Vyškově v 1. polovině 18. století. Opus musicum, Brno: Nadace Opus musicum, 2005, XXXVII, č. 5, s. 33-40. ISSN 0862-8505.
 66. SPÁČILOVÁ, Jana. Olomoucký biskup Schrattenbach a hudba vrcholného baroka 6. Schrattenbachovi hudebníci na Moravě. Opus musicum, Brno: Nadace Opus musicum, 2005, XXXVII, č. 6, s. 40-46. ISSN 0862-8505.
 67. DOKULIL, Miloš. Pár střípků do mozaiky. In Mistr dialogu Milan Machovec. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2005. s. 206-207, 2 s. Akropolis, 24. ISBN 80-86903-13-3.
 68. PEČMAN, Rudolf. Roman Dykast: Hudba věku melancholie (recenze). Estetika, Praha: Akademie věd ČR, 2005, XXXXI., 3-4, s. 254-257. ISSN 0014-1291.
 69. 2004

 70. SEDLÁČEK, Marek. Analytický přístup jako prostředek k porozumění hudebnímu uměleckému dílu. In Musica viva in schola XVIII. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 108-111, 4 s. ISBN 80-210-3418-1.
 71. CHEW, Geoffrey, Mikuláš BEK a Petr MACEK. (ed.):Socialist Realism and Music. Sborník příspěvků z 36.ročníku Mezinárodního hudebně vědného kolokvia. In (ed.):Socialist Realism and Music. Sborník příspěvků z 36.ročníku Mezinárodního hudebně vědného kolokvia. Praha: Koniasch Latin Press, 2004. s. 1-272, 272 s. ISBN 80-86791-18-1.
 72. PEČMAN, Rudolf. Hudba jako umění světla. F. X. Šalda o hudbě. Zápisník o Šaldovi, Praha: Společnost F. X. Šaldy, 2004, roč. 2004, č. 13, s. 5-39.
 73. BEK, Mikuláš a Petr MACEK. Music and Broadcasting. International Musicological Colloquium Brno. 2004.
 74. MACEK, Petr. Tschechische "Kulturwerte" in der Musikpublizistik 1945-1969: eine semantische Reflexion. In Socialist Realism and Music. 1. vyd. Praha: KLP, 2004. s. 262-270, 8 s. ISBN 80-86791-18-1.
 75. PEČMAN, Rudolf. "Všechny cesty vedou k životu". F. X. Šalda a hudba. Praha: Společnost F. X. Šaldy, 2004. 78 s. Zápisník o Šaldovi.
 76. 2003

 77. MAREČKOVÁ, Marie. Hudba a divadlo ve východoslovenských městech raného novověku. In Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity řada společenských věd č. 19. Brno: MU, 2003. s. 35-40, 6 s. ISBN 80-210-3201-4.
 78. ŠPAČEK, Jan. Ideová, politická, mocenská a stylová doktrína socialistického realismu na poli hudby. Ateliér, Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 6. ISSN 1210-5236.
 79. PEČMAN, Rudolf. Josef Durdík a hudba. In Sborník z konference uspořádané ke 100. výročí úmrtí významného českého filozofa a estetika Josefa Durdíka. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2003. s. 70-85, 6 s. ISBN 80-7308-050-8.
 80. 2002

 81. REITTEREROVÁ, Vlasta a Hubert REITTERER. Die Musik der Biedermeierzeit in den Böhmischen Ländern. In The Other Vienna. The Culture of Biedermeier in Austria. Österreichisches Biedermeier in Literatur, Musik, Kunst und Kulturgeschichte. Wien: Verlag Lehner, 2002. s. 271-283. ISBN 3-9091749-29-2.
 82. PEČMAN, Rudolf. Haugwitzové a hudba. Opus musicum, Brno: Opus musicum, o.p.s., 2002, roč. 34, č. 5, s. 51. ISSN 0862-8505.
 83. NIEDERLE, Rostislav. Kvinteto Rosendorfova kvarteta. Host, Brno: Host, 2002, roč. 5/2002, č. 5, s. 99-100. ISSN 1211-9938.
 84. SPURNÝ, Lubomír. Může hudba vychovávat? e-Pedagogium, Olomouc: Pedagogická fakulta UPOL, 2002, roč. 2, č. 1, s. 59-63. ISSN 1213-7758.
 85. KALINA, Petr a Markéta STAŇKOVÁ. Polyglot Yefim Bronfman promlouvá nejraději hudbou. Opus musicum, 2002, roč. 34, č. 3, s. 31-34. ISSN 00862-8505.
 86. OSOLSOBĚ, Petr. Understanding Complexity with Johann Sebastian Bach. In Bach 2000 : Music between Virgin Forest and Knowledge Society. 1. vyd. Brno: VUTIUM Press, J. Fukač, A. Mizerová, V. Strakoš eds., 2002. s. 43-48, 6 s. ISBN 84-607-5515-0.
 87. 2001

 88. SPURNÝ, Lubomír. Čím hudba zní? Několik poznámek k výchovné funkci hudby. In Musica viva in schola XVII. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. s. 141-145, 5 s. ISBN 80-210-2765-7.
 89. KNOPOVÁ, Blanka. Hudební vzdělávání a jeho vliv na formování osobnostních rysů dítěte. In Musica viva in schola XVII. Masarykova univerzita Brno. Brno: doc. PhDr. Karla Ondrášková, CSc., 2001. s. 135-140. ISBN 80-210-2765-7.
 90. SEDLÁČEK, Marek. K problému komunikace v artificiální hudbě XX. století. In Musica viva in schola XVII. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2001. s. 130-134. řada hudebněvýchovná č. ISBN 80-210-2765-7.
 91. 2000

 92. OPEKAR, Aleš. Etnická hudba - základ pop music 21. století. Trištvrte revue, Bratislava (Slovensko): Liberté, 2000, č. 3, s. 16-17. ISSN 1335-3509.
 93. RACLAVSKÝ, Jiří. Model skladby na základě pojmu funkce. In Ambiguity and Music. Bratislava: Seminar Mathematics and Music, 2000. s. 122-129, 8 s. ISBN 80-968374-0-0.
 94. OPEKAR, Aleš. Rock ve škole nebo za školou. Ivan Poledňák. In Populární hudba a škola. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2000. s. 79-83.
 95. 1999

 96. OPEKAR, Aleš. Bigbítové šlápoty. Obrazy z rockových dějin českých. Rock & Pop, Praha, 1999, X, 1-12, s. vždy 64-65.
 97. REITTEREROVÁ, Vlasta. Erlebtes und Erträumtes. Das Musikbild der Tschechoslowakei in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In Přednášky z XLII. běhu Letní školy slovanských studií II. (Přednášky z literární vědy, kultury a historie). Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1999. s. 139-151. ISBN 80-85899-69-8.
 98. RAICHOVÁ, Irena. Romové a náboženství. In KOLEKTIV AUTORŮ. Romové - O Roma: tradice a současnost - Angoder the akának. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum/Svan; Muzeum romské kultury, 1999. s. 64 -68, 5 s. Za poznáním do muzea - sv. 9. ISBN 80-902476-1-X.
 99. 1998

 100. OPEKAR, Aleš. Bigbítové šlápoty. Obrazy z rockových dějin českých. Rock & Pop, Praha, 1998, IX, 1-12, s. vždy 64-65.
 101. TELEC, Ivo a Jiří FUKAČ. Hudba a média : rukověť muzikologa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 258 s. ISBN 80-210-1951-4.
 102. 1997

 103. OPEKAR, Aleš. Bigbítové šlápoty. Obrazy z rockových dějin českých. Rock & Pop, Praha, 1997, roč. 8, 1-12, s. vždy 64-65.
 104. REITTEREROVÁ, Vlasta a Hubert REITTERER. "Dalibor" zwischen Wien und Prag. Der Wiener Musikkritiker Laurencin und die Prager Musikpublizistik. In Musikwissenschaftliche Kolloquien der Internationalen Musikfestspiele in Brno, Bd. 31. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. s. 53-63. ISBN 80-210-1625-6.
 105. REITTEREROVÁ, Vlasta. Die Musik in der Tschechoslowakei der Zwischenkriegszeit. In Přednášky z XL. běhu LŠSS, Univerzita Karlova Praha. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1997. s. 220-226. ISBN 80-85899-27-2.
 106. SPOUSTA, Vladimír. Integrace základních druhů umění ve výchově. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997. 291 s. ISBN 80-210-1640-X.
 107. 1996

 108. OPEKAR, Aleš. Bigbítové šlápoty. Obrazy z rockových dějin českých. Rock & Pop, Praha, 1996, roč. 7, 1-12, s. vždy 72-73.
 109. 1994

 110. REITTEREROVÁ, Vlasta. Symbolistická poezie a hudba. Opus musicum, Brno, 1994, roč. 26, č. 1, s. 1-8. ISSN 0862-8505.
 111. OPEKAR, Aleš. Towards the History of Czech Rock Music: Turtle - the First LP by a Czech Rock Group. Aleš Opekar. In Central European Popular Music. Praha, 1994. s. 66-72.
 112. OPEKAR, Aleš. Z New Orleansu do Seattlu. Stručný americký pop zeměpis. Rock & Pop, 1994, roč. 5, 1-12,17-21, s. 21-22.
 113. 1993

 114. OPEKAR, Aleš. Analýza rockového alba: Flamengo - Kuře v hodinkách. Česká literatura, Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1993, roč. 41, č. 2, s. 187-198. ISSN 0009-0468.
 115. OPEKAR, Aleš. K počátkům českého rocku. Nad prvním profilovým albem skupiny Olympic. Hudební věda, Praha: Academia, 1993, roč. 30, č. 1, s. 60-69. ISSN 0018-7003.
 116. BABYRÁDOVÁ, Hana. Uprostřed obrazu a skladby. Výtvarná výchova, Praha: PF UK Praha, 1993, roč. 34, č. 2, s. 25-27. ISSN 1210-3691.
 117. 1992

 118. OPEKAR, Aleš. Analysis of a Rock Album "Straka v hrsti" by the Group Pražský výběr. Rossana Dalmonte, Mario Baroni. In Studi e testi 1, Secondo convegno Europeo di analisi musicale. Trento (Itálie), 1992. s. 359-365.
 119. OPEKAR, Aleš. Two Great World Influences to the Czech Music Culture. Antoine Hennion. In Musique, histoire, démocratie. 1789-1989. Paříž (Francie), 1992. s. 649-654.
 120. 1991

 121. FUKAČ, Jiří. Pojmosloví hudební komunikace [The conceptual system of musical communication]. 3. (v České republice 1.). Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 1991. 114 s. ISBN 80-210-0245.
 122. OPEKAR, Aleš. Základní vývojové tendence v české rockové hudbě (3). Hudební rozhledy, Praha, 1991, roč. 44, č. 1, s. 43-47. ISSN 0018-6996.
 123. 1990

 124. BABYRÁDOVÁ, Hana. Obrazárna zvuků. Estetická výchova, Praha: Estetická výchova, 1990, roč. 30, č. 10, s. 314-315. ISSN 1210-3691.
 125. OPEKAR, Aleš. Základní vývojové tendence v české rockové hudba (2). Hudební rozhledy, Praha, 1990, roč. 43, č. 12, s. 567-571. ISSN 0018-6996.
 126. OPEKAR, Aleš. Základní vývojové tendence v české rockové hudbě (1). Hudební rozhledy, Praha, 1990, roč. 43, č. 11, s. 525-528. ISSN 0018-6996.
 127. OPEKAR, Aleš. Zvířecí trilogie I. Straka v hrsti. Opus musicum, Brno, 1990, roč. 22, č. 9, s. XVII-XXV. ISSN 00862-8505.
 128. 1989

 129. OPEKAR, Aleš. Hodnotová orientace v rockové hudbě I. a II. Opus musicum, Brno, 1989, roč. 21, 4 a 5, s. 105-115 a XVII-XXII. ISSN 00862-8505.
 130. OSOLSOBĚ, Petr. Hudba v Divadle na provázku. Funkce hudby v alternativním divadle. In PROGRAM. Brno: Státní divadlo v Brně, září 1980, 1989. s. 27-29, 3 s.
 131. FUKAČ, Jiří. Mýtus a skutečnost hudby. Traktát o dobrodružstvích a oklikách poznání [Myth and Reality of Music. A Treatise of the Adventures and Circuitous Routes of Cognition]. 1. vyd. Praha: Panton, 1989. 262 s. ISBN 80-7039-011-5.
 132. OPEKAR, Aleš. Teorie a praxe stylově-žánrového členění hudby. Rozhlasová práce, Praha: Československý rozhlas, 1989, XIII, č. 4, s. 18-31.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 11. 12. 2019 20:20