Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. KOPŘIVA, Roman. Geneze a kontext recepce Hofmannsthalovy řeči Písemnictví jako duchovní prostor národa. In Dějiny německého a rakouského konzervativního myšlení. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2009. s. 380-419, 40 s. Děj. něm. a rak. konzervativního myšlení. ISBN 978-80-7182-252-3.
 2. FIALA, Petr. Zkoumání Evropské unie na prahu krize. Kontexty, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009, roč. 20, č. 1, s. 3-8. ISSN 1803-6988.
 3. 2008

 4. KOPŘIVA, Roman. (...) und dann noch ein ganz unsinniges Thema gewählt (...) Zur tschechischen Übersetzung von H.v. Hofmannsthals Schrifttumsrede: Durchblicke. In Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis R 13 (Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 101-122, 22 s. ISBN 978-80-210-4702-0.
 5. ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Co víme a nevíme o národnostních menšinách žijících s námi? In GULOVÁ, Lenka. Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. 1. vyd. Brno: MU, 2008. s. 103-112, 9 s. Katedra sociální pedagogiky. ISBN 978-80-210-4724-2.
 6. BUDŇÁK, Jan. Das Bild der mährischen Slawen bei Oskar Jellinek. Bruenner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache, Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 1, 1/2, s. 37-42. ISSN 1803-4411.
 7. MIHELJ, Sabina, John DOWNEY, Thomas KÖNIG a Václav ŠTĚTKA. Mapping European Ideoscapes: Examining newspaper debates on the EU Constitution in seven European countries. European Societies, 2008, roč. 10, č. 2, s. 275-301. ISSN 1461-6696.
 8. SEKOT, Aleš. Mediální integrace národa v době globalizace (recenze). Universitas, Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 2008, č. 4, s. 56-57. ISSN 1211-3387.
 9. 2007

 10. VAŠEČKA, Michal, Radka KLVAŇOVÁ a Lucie GALČANOVÁ. Processes of Redefinition and Reconstruction of the Term Nation in Central Europe. 2007.
 11. VÁŇA, Pavel. Sorgen um Deutschland. Aus den publizistischen Schriften Martin Walsers zum Thema der deutschen Nation. In Brünner Hefte zur Didaktik, Sprach- und Literaturwissenschaft III. Sammelschrift des Lehrstuhls für deutsche Sprache und Literatur der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität. 1. vyd. MU Brno: MU Brno, 2007. s. 117-123, 7 s. ISBN 978-80-210-4501-9.
 12. 2004

 13. ŠTĚTKA, Václav. Symbolická vymístění, národní identita a (re)konstrukce paměti. Sociální studia, Brno: Fakulta sociálních studií Masarykovy uni, 2004, roč. 2004, č. 2, s. 79-92. ISSN 1214-813X.
 14. 1996

 15. CHALUPA, Petr. Vlastivěda - putování po České republice. 1. vyd. Praha: Alter, 1996. 38 s. ISBN 80-85775-56-5.
 16. 1993

 17. HARDY, Stephen. Poetry, Culture and the Nation State: (some) recent British perspectives. Brno Studies in English, Brno: Masarykova univerzita, 1993, roč. 20, č. 20, s. 119-132. ISSN 1211-1791.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 8. 2020 12:22