MIHELJ, Sabina, John DOWNEY, Thomas KÖNIG a Václav ŠTĚTKA. Mapping European Ideoscapes: Examining newspaper debates on the EU Constitution in seven European countries. European Societies. 2008, roč. 10, č. 2, s. 275-301. ISSN 1461-6696.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mapping European Ideoscapes: Examining newspaper debates on the EU Constitution in seven European countries
Název česky Mapování evropských ideokrajin: analýza novinových diskusí o Evropské ústavě v sedmi evropských zemích
Autoři MIHELJ, Sabina (705 Slovinsko), John DOWNEY (826 Velká Británie), Thomas KÖNIG (276 Německo) a Václav ŠTĚTKA (203 Česká republika, garant).
Vydání European Societies, 2008, 1461-6696.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50000 5. Social Sciences
Stát vydavatele Velká Británie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.875
Kód RIV RIV/00216224:14230/08:00033472
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
UT WoS 000256001200008
Klíčová slova anglicky nation; class; mass media; EU Constitution; welfare state; neoliberalism; federalism; democratic deficit
Štítky class, democratic deficit, EU constitution, Federalism, Mass Media, nation, neoliberalism, welfare state
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: PhDr. Václav Štětka, Ph.D., učo 9724. Změněno: 17. 6. 2009 16:52.
Anotace
Despite embracing the rhetoric of transnational flows and networks, comparative research on media content continues to fall prey to methodological nationalism. Researchers often fall back on techniques that assume that the discourses circulating within particular nationally bounded communicative spaces are homogenous. In this article, we developed a set of propositions and analytical approaches that should help to overcome this impasse, and used them to examine the newspaper debates on the EU Constitutional Treaty in seven European states. We suggested that instead of focusing solely on comparisons between nationally bounded communicative spheres, we should also look at differences between class-related communicative spaces. The results support our initial contention that the research on European mass communication ought to move beyond comparisons between national units and examine how European issues are conveyed in media catering to different social classes.
Anotace česky
Komparativní výzkum mediálních obsahů, navzdory rétorice transnacionálních toků a sítí, zůstává stále uvězněn v perspektivě metodologického nacionalismu. Výzkumníci při empirickém měření často užívají postupy založené na předpokladu, že diskurzy cirkulující uvnitř určitých národně-zakotvených komunikačních prostorů mají homogenní povahu. V tomto článku předkládáme soubor tezí a analytických přístupů, které mají za cíl překonat tento nedostatek, a využíváme je k výzkumu novinových diskusí o tzv. Evropské ústavě v sedmi evropských státech: České republice, Německu, Francii, Slovensku, Slovinsku, Švýcarsku a Velké Británii. Namísto soustředění se pouze na rozdíly mezi jednotlivými národně-zakotvenými komunikačními sférami se zabýváme rovněž komunikačními prostory, jež jsou podmíněny třídní příslušností. Tento přístup umožňuje odhalení sub-nacionálního členění komunikativních prostorů a transnacionálních spojení, aniž bychom umenšovali význam celonárodních souvislostí. Výsledky podporují naši přesvědčení o tom, že výzkum masové komunikace v evropském měřítku by se měl přenést za hranice srovnávání jednotlivých národních jednotek (a souvisejících procesů evropeizace), a zkoumat, jakým způsobem je evropská problematika pojímána v médiích oslovujících různé sociální třídy.
VytisknoutZobrazeno: 24. 9. 2023 15:25