Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. ŠKARABELOVÁ, Simona. Evropské fondy a jejich vliv na na interní uspořádání nestátní neziskové organizace. In NOVOTNÝ, J. a M. LUKEŠ. Faktory úspěchu nestátních neziskových organizací. 1. vydání. Praha: Nakladatelsví Oeconomica, 2008. 12 s. Řada B, GAČR 402/06/0686. ISBN 978-80-245-1473-4.
 2. 2007

 3. KYNCL, Libor. Dary neziskovému sektoru snižující základ daně z příjmů právnických osob. In Aktuální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. s. 175-181. Právnická fakulta. ISBN 978-80-244-1834-6.
 4. ŠKARABELOVÁ, Simona. Kultura a rozvoj regionu. In Sociální ekonomika, sociální podnik a sociální kapitál. 1. vydání. Ústí nad Labem: UJEP Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická Katedra financí a účetnictví, 2007. s. 43-49. ISBN 9788070449547.
 5. ŠKARABELOVÁ, Simona. Udržitelnost příspěvkových organizací poskytujících kulturní služby. In Ekonomická teória a prax – dnes a zajtra II. 1. vydání. Banská Bystrica: UMB, 2007. s. 56-62. ISBN 978-80-8083-407-4.
 6. 2006

 7. KRIŠTOF, Martin a Rostislav MAZAL. Co nabídl neziskovému sektoru SROP? Dotační věstník. Praha: Economia, a.s., 2006, roč. 2006, č. 2, s. 16-17. ISSN 1801-4704.
 8. KRIŠTOF, Martin. Vysvědčení strukturálních fondů po dvou letech - přinejlepším dobře. Dotační věstník. Praha: Economia, a.s., 2006, roč. 2006, č. 6, s. 22-24. ISSN 1801-4704.
 9. KRIŠTOF, Martin a Rostislav MAZAL. Zdroje ze strukturálních fondů tu stále ještě jsou ale kde je hledat? Dotační věstník. Praha: Economia, a.s., 2006, roč. 2006, č. 4, s. 45-47. ISSN 1801-4704.
 10. 2005

 11. HYÁNEK, Vladimír, Simona ŠKARABELOVÁ a Markéta ŘEŽUCHOVÁ. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů. 1. vydání. Brno: Centrum pro výzkum neziskového sektoru, 2005. 40 s. Systematické sledování ekonomického prostředí NNO. ISBN 80-239-5262-5.
 12. HYÁNEK, Vladimír a Simona ŠKARABELOVÁ. Úvodní studie pro vyhodnocení globálních grantů. Brno: NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti, 2005. 47 s.
 13. HORYNA, Břetislav. Zrušme němčinu, je falešná! Aluze. Časopis pro literaturu, filosofii a jiné. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, roč. 9, č. 1, s. 215-216. ISSN 1212-5547.
 14. 2002

 15. ŠKARABELOVÁ, Simona a Petra KUZMOVÁ. Daňové asignace jako alternativní zdroj financování nestátních neziskových organizací - zkušenosti ze SR, perspektivy v ČR. In Ekonomika a občan v procesu integrace. 1. vydání. Ústí n/L.: Univerzita J.E. Purkyně, 2002. s. 111-118. ISBN 80-7044-423-1.
 16. ŠKARABELOVÁ, Simona. Možnosti dalšího vzdělávání pracovníků neziskových organizací. Praha: ICN, o.p.s., 2002. Grantis - Měsíčník pro neziskový sektor.
 17. KOZÁKOVÁ, Simona a Vladimír HYÁNEK. Participace nestátních neziskových organizací na rozvoji kraje. In Role veřejného sektoru v procesu identifikace faktorů efektivnosti rozvoje Jihomoravského kraje v kontextu s reformou veřejné správy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 144-152. ISBN 80-210-2775-4.
 18. 2001

 19. KOZÁKOVÁ, Simona. Vymezení obecné prospěšnosti jako předpoklad daňových úlev neziskových organizací. In Ekonomika neziskového sektoru a rozvoj regionu. 1. vydání. Ústí n./L.: UJEP, 2001. s. 39-47. ISBN 80-7044-345-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 1. 2023 12:49