Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. TAUCHEN, Jaromír. KUBEŠ, V. … a chtěl bych to všechno znovu. Filozofické vypořádání s pesimistickým světovým názorem. 2., dopl. a uprav. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 293 s. ISBN 978-80-280-0077-6.
  Elektronická verze knihy
  Název česky: KUBEŠ, V. … a chtěl bych to všechno znovu. Filozofické vypořádání s pesimistickým světovým názorem
  Název anglicky: KUBEŠ, V. … a chtěl bych to všechno znovu. Filozofické vypořádání s pesimistickým světovým názorem
  čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Vladimír Kubeš; legal philosophy; legal science; civil law; Faculty of Law, Masaryk University

  Změnil: doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int., učo 53531. Změněno: 26. 7. 2022 17:51.
 2. 2021

 3. TAUCHEN, Jaromír. Das Handelsrecht und seine Entwicklung im Protektorat Böhmen und Mähren (1939–1945). Journal on European History of Law. 2021, roč. 12, č. 1, s. 56-67. ISSN 2042-6402.
  Web časopisu
  Název česky: Obchodní právo a jeho vývoj v Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945)
  Název anglicky: Commercial Law and its Developments in the Protectorate of Bohemia and Moravia 1939–1945
  RIV/00216224:14220/21:00121904 Článek v odborném periodiku. němčina. Velká Británie.
  Tauchen, Jaromír (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Protectorate of Bohemia and Moravia; Third Reich; private law; commercial law; Austrian Commercial Code; corporations; securities law; patent law; promissory note law.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 4. 2. 2022 08:21.
 4. 2016

 5. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Vývoj kodifikace občanského práva. In Cerman, Ivo a kol. Habsburkové 1740-1918: vznikání občanské společnosti. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 304-319. ISBN 978-80-7422-483-6.
  Název česky: Vývoj kodifikace občanského práva
  Název anglicky: The Development of Codification of Civil Law
  RIV/00216224:14220/16:00092111 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Schelle, Karel (203 Česká republika, garant, domácí) -- Tauchen, Jaromír (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: civil law; codification; absolutism; codex Theresianus; ABGB
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int., učo 53531. Změněno: 1. 12. 2016 19:24.
 6. 2015

 7. STACHOŇOVÁ, Monika. Vliv médií na současné soudní rozhodování. In Večeřa, Miloš, Jan Hurdík, Martin Hapla a kolektiv. Nové trendy v soudcovské tvorbě práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 221-238. Edice Scientia č. 541. ISBN 978-80-210-8074-4.
  Odkaz na publikaci
  Název anglicky: Media influence on judicial decision making
  RIV/00216224:14220/15:00087074 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Stachoňová, Monika (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: judicial creation of law; civil law; legal theory
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 23. 3. 2016 16:22.
Zobrazeno: 7. 12. 2022 03:47