Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2006

 1. PROHASKA, Thomas, Maria TESCHLER-NICOLA, Patrick GALLER, Antonín PŘICHYSTAL, Gerhard STINGEDER, Monika JELENC a Urs KLOTZLI. Non-destructive determination of 87Sr/86 Sr isotope ratios in early Upper Paleolithic human teeth from the Mladeč Caves - preliminary results. In Teschler-Nicola Maria (Ed.): Early Modern Humans at the Moravian Gate. The Mladeč caves and their Remains. První. Wien-New York: Springer, 2006. s. 505-514. Monografie. ISBN 3-211-23588-4.
 2. 2005

 3. SVOBODA, Jiří. Art, Paleolithic. In Berkshire Encyclopedia of World History, vol. 1. USA: Berkshire Poublishing Group LLC, 2005. s. 180-184. ISBN 0-9743091-0-9.
 4. SVOBODA, Jiří. Egypt před faraóny. Vesmír 84. ČR: Vesmír, s.r.o., 2005, roč. 2005, č. 84, s. 79-84. ISSN 0042-4544.
 5. 2004

 6. JAROŠOVÁ, Lenka, Šárka HLADILOVÁ a Radek MIKULÁŠ. Marine and terrestrial bioerosion on Miocene bioclasts coupled with human adaptation (Paleolithic archaeological sites of South Moravia, Czech Republic). In Mikuláš R., ed.: 4th International Bioerosion Workshop, Prague, August 30 - September 3, 2004 - Abstract Book. 1. vyd. Praha: Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004. s. 24-25. ISBN 80-901904-8-0.
 7. KUČA, Martin a Milan VOKÁČ. Nové paleolitické a neolitické nálezy z Mohelna a Kladerub nad Oslavou (okres Třebíč). In Západní Morava 8. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2004. s. 180-183. ISBN 80-7275-053-4.
 8. 2003

 9. BÁRTA, M., V. BRŮNA, Jiří SVOBODA a M. VERNER. El-Hayez, Bahariya Oasis, Egypt. 1st survey report by the Czech Institute of Egyptology. Přehled výzkumů 44. ČR: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2003, roč. 2002, č. 44, s. 11-16. ISSN 1211-7250.
 10. BÁRTA, M., V. BRŮNA, Jiří SVOBODA a M. VERNER. Průzkum oázy el-Haiez, oáza Bahríja. Pražské egyptologické studie 2. ČR: Univerzita Karlova, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 24-33. ISSN 1214-3189.
 11. 2002

 12. SVOBODA, Jiří. Speleoarcheologie mezi krasem a pseudokrasem. K otázkám výzkumu a ochrany paleolitických a mezolitických nálezových situací. In Speleologický průzkum a výzkum v chránených krajinných oblastech. ČR: Správa Chráněných krajinných oblastí ČR, 2002. s. 127-137.
 13. PŘICHYSTAL, A. Zdroje kamenných surovin. In J. Svoboda a kol., Paleolit Moravy a Slezska. 2. aktualizované. Brno: AÚ AV ČR, 2002. s. 67-76. Dolnověstonické studie 8. ISBN 80-86023-40-0.
 14. 2001

 15. SVOBODA, Jiří. Paleolit Českolipska a přilehlých území severních Čech. Bezděz 10. ČR: Vlast. spolek Českolipska, 2001, roč. 2001, č. 10, s. 11-37. ISSN 1211-9172.
 16. 1996

 17. SVOBODA, Jiří, V. LOŽEK a E. VLČEK. Hunters between East and West: The Paleolithic of Moravia. New York - London: Plenum, 1996. 307 s. Interdisciplinary Contribution to Archaeology. ISBN 0-306-45250-2.
 18. 1994

 19. HLADILOVÁ, Š. Nálezy třetihorních fosilií na mladopaleolitické stanici Milovice (jižní Morava, Česká republika). Čas. Morav. Muz. (Brno), Vědy spol. Brno: Mor. zem. muz. Brno, 1994, LXXIX, -, s. 15-29. ISSN 323-0510.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 11. 2022 12:29