Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2010

  1. JUŘICA, Jan, Richard BARTEČEK, Ondřej ZENDULKA a Alexandra ŽOURKOVÁ. Correlation of serum and urine dextromethorphan/dextrorphan metabolic ratio in CYP2D6 phenotyping. In 60. Česko-Slovenské farmakologické dny. 2010. ISSN 1211-4286.

  2009

  1. KOVÁŘOVÁ, Lucie, Ivana BUREŠOVÁ, Renata SUSKÁ, Tomáš PERUTKA, Karthick Raja MUTHU RAJA, Pavla ZARBOCHOVÁ, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. Imunofenotypizace plazmocytů u mnohočetného myelomu. In XXIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2009. ISSN 1213-5763.
  2. KOVÁŘOVÁ, Lucie, Ivana BUREŠOVÁ, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. Phenotype of Plasma Cells in Multiple Myeloma. In XIIth International Myeloma Workshop. 2009. ISSN 1557-9190.

  2008

  1. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Jan JUŘICA, Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ a Lucie PULKRÁBKOVÁ. Fading of the inhibition of CYP2D6 after paroxetine treatment discontinuation. European Neuropsychopharmacology. Elsevier, 2008, roč. 18, suppl.4, s. S328-S329, 2 s. ISSN 0924-977X.
  2. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ, Eva FLODROVÁ, Jan JUŘICA, Tomáš KAŠPÁREK a Lucia ZAHRADNÍKOVÁ. Možnosti aplikace testování aktivity CYP2D6: přehled dosavadních výsledků více než desetileté spolupráce genetiky, farmakologie a psychiatrei. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2008, roč. 12, suppl.2, s. 52-56. ISSN 1211-7579.
  3. JUŘICA, Jan, Alexandra ŽOURKOVÁ, Eva FLODROVÁ a Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ. Phenotype determination of CYP2D6 in psychiatric patients - possibilities and implications. Prague medical report : interdisciplinary biomedical journal of the First Faculty of Medicine, Charles University in Prague. Prague: Karolinum, 2008, roč. 2008, č. 109, s. 54-56. ISSN 1214-6994.
  4. JUŘICA, Jan, Alexandra ŽOURKOVÁ, Eva FLODROVÁ a Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ. Stanovení fenotypu CYP2D6 u psychiatrických pacientů. In Sborník abstrakt. Ostrava, 2008. s. 23. ISBN 978-80-7368-511-3.
  5. JUŘICA, Jan, Alexandra ŽOURKOVÁ, Eva FLODROVÁ a Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ. Stanovení fenotypu CYP2D6 u psychiatrických pacientů - možnosti a souvislosti. In 58. Farmakologické dny. 2008.

  2006

  1. UHER, Bohuslav, Katarína ŠRAMKOVÁ a Gabriel MINÁRIK. Fenotypová variabilita izolátov zelenej vláknitej riasy Klebsormidium crenulatum a jej molekulárno-fylogenetické vzťahy v rámci rodu Klebsormidium. In Tomáškovy dny 2006. 15. konference mladých mikrobiologů. Brno: Mikrobiologický ústav Lékařské fakulty MU, 2006. s. 45-46.

  2004

  1. DOKULIL, Miloš. Berme memetiku vážně? In Memy ve vědě a filosofii. 1. vyd. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2004. s. 57-71. ISBN 80-7007-196-6.
  2. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva HADAŠOVÁ, Lucie PILAŘOVÁ, Miroslav ROBEŠ, Barbora RAVČUKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Impact of phenotyping CYP2D6 in psychiatry. Psychiatrie. Praha: TIGIS s.r.o., 2004, roč. 8, suppl.4, s. 53-54. ISSN 1211-7579.

  2003

  1. ŽOURKOVÁ, Alexandra a Eva HADAŠOVÁ. Paroxetine-Induced Conversion of Cytochrome P450 2D6 Phenotype and Occurence of Adverse Effects. General Physiology and Biophysics. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2003, roč. 22, č. 2, s. 103-113. ISSN 0231-5882.
  2. HAVELKOVÁ, Marie. WITH ACE GENE FORWARDS TO THE COMFORTABLE LIFE, ALTERNATIVELY TO THE HEAVENLY HEIGHTS. In TEACHERS and Health. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela, 2003. s. 217-224. ISBN 80-86669-02-5.

  2002

  1. HAVELKOVÁ, Marie. Genetika pro základní školy - demonstrace videokazety. In BIOLOGICKÉ DNI. Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Slovensko, Nitra.: Univerzita Konstantina filozofa, Prírodovedecká fakulta, Nitra, Slovensko., 2002. s. 13. Edícia Prírodovedec, publikácia č. 93. ISBN 80-8050-520-9.

  1998

  1. ZELENKOVÁ, Olga, Eva HADAŠOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Alexandra ŽOURKOVÁ, Marie VOJTÍŠKOVÁ a Marie HYKSOVÁ. Influence of therapy with psychotropics on the CYP2D6 hydroxylator phenotype. Naunyn-Schmiedebergs Arch. Pharmacol. USA: Springer, 1998, roč. 358, č. 1, s. 464-464. ISSN 0028-1298.

  1994

  1. HADAŠOVÁ, Eva, Eva ČEŠKOVÁ a Milan ZELENKA. Hydroxylator phenotype and adverse effects of neuroleptics. Homeostasis in Health and Disease. Praha: CIANS Homeostasis, 1994, roč. 35, č. 6, s. 315-317. ISSN 0960-7560.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 8. 12. 2023 21:28