Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. JANÍK, Tomáš. K vybraným aspektům didaktických znalostí obsahu u učitelů fyziky. In FRANIOK, Petr a Dana (eds). KNOTOVÁ. Učitel a žák v současné škole. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 199-204, 5 s. ISBN 978-80-210-4752-5.
   Název česky: K vybraným aspektům didaktických znalostí obsahu u učitelů fyziky
   Název anglicky: Selected aspects of pedagogical content knowledge of physics teacher
   RIV/00216224:14410/08:00025093 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
   Janík, Tomáš (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: pedagogical content knowledge; curriculum; teacher; teacher education; subject matter; physics teaching
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Recenzováno: ano

   Změnil: prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed., učo 17210. Změněno: 17. 12. 2008 21:30.
  2. JANÍK, Tomáš, Marcela JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR a Veronika NAJVAROVÁ. Pohledy na výuku fyziky na 2. supni základní školy: souhrnné výsledky CPV videostudie fyziky. Orbis scholae. 2008, roč. 2, č. 1, s. 29-52, 23 s. ISSN 1802-4637.
   URL
   Název anglicky: Look on physics instruction in lower secondary school: main findings of the CPV video study of Physics
   RIV/00216224:14510/08:00025969 Článek v odborném periodiku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
   Janík, Tomáš (203 Česká republika, garant) -- Janíková, Marcela (203 Česká republika) -- Najvar, Petr (203 Česká republika) -- Najvarová, Veronika (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: phases of teaching; classroom management; opportunity to learn; video study; physics teaching
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D., učo 22233. Změněno: 17. 12. 2008 22:13.
  3. JANÍK, Tomáš. Sachstrukturdiagramm einer Unterrichtsstunde: einen Weg zur Erfassung von Lerninhalten im Physikunterricht. In Lehrer/-innenbildung in Europa. Wien: LIT Verlag, 2008, s. 185-188. ISBN 978-3-7000-0826-2.
   Název česky: Diagram obsahové struktury vyučovací hodiny: cesta k uchopení učebního obsahu ve výuce fyziky
   Název anglicky: Diagram of content structure of the lesson: a method for capturing content in physics teaching
   RIV/00216224:14410/08:00024725 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. němčina. Rakousko.
   Janík, Tomáš (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: content structure; physics teaching; curriculum
   Druh sborníku: předkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnil: prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed., učo 17210. Změněno: 23. 5. 2008 16:50.

  2006

  1. JANÍK, Tomáš, Marcela MIKOVÁ, Petr NAJVAR a Veronika NAJVAROVÁ. Co ukázala CPV videostudie fyziky na 2. stupni základních škol? In Sborník ze 14. konference České asociace pedagogického výzkumu (CD-ROM). Plzeň: ZČU, 2006, s. 1-22. ISBN 80-7043-483-X.
   Název česky: Co ukázala CPV videostudie fyziky na 2. stupni základních škol?
   Název anglicky: Results from CPV videostudy of physics teaching.
   RIV/00216224:14410/06:00017696 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
   Janík, Tomáš (203 Česká republika, garant) -- Miková, Marcela (203 Česká republika) -- Najvar, Petr (203 Česká republika) -- Najvarová, Veronika (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: phases of teaching; forms of teaching; opportunity to learn; video study; physics teaching
   Druh sborníku: předkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnil: prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed., učo 17210. Změněno: 28. 11. 2006 07:46.
  2. JANÍK, Tomáš a Marcela MIKOVÁ. The Dynamic Nature of Pedagogical Content Knowledge: Video Case Study from Physics Instruction at the Czech Lower Secondary School. Geneva: University of Geneva, 2006. European conference on educational research.
   URL
   Název česky: Dynamická povaha učitelových didaktických znalostí obsahu: Případová (video)studie z výuky fyziky na 2. stupni ZŠ
   Název anglicky: The Dynamic Nature of Pedagogical Content Knowledge: Video Case Study from Physics Instruction at the Czech Lower Secondary School
   RIV/00216224:14410/06:00016072 Audiovizuální tvorba. Pedagogika a školství. angličtina. Česká republika.
   Janík, Tomáš (203 Česká republika, garant) -- Miková, Marcela (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: video study; physics teaching; pedagogical content knowledge
   Mezinárodní význam: ano

   Změnil: prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed., učo 17210. Změněno: 15. 5. 2007 17:29.
  3. JANÍK, Tomáš a Marcela MIKOVÁ. Videostudie: Výzkum výuky založený na analýze videozáznamů. Brno: Paido, 2006, 154 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 80-7315-127-8.
   Název česky: Videostudie: Výzkum výuky založený na analýze videozáznamů
   Název anglicky: Video study: research based on an analysis of a lesson video recording
   RIV/00216224:14410/06:00016892 Odborná kniha. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
   Janík, Tomáš (203 Česká republika, garant) -- Miková, Marcela (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: video study; physics teaching; physics learning; comparative research; lesson analysis
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnil: prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed., učo 17210. Změněno: 30. 3. 2009 07:30.

  2002

  1. BARTOŠ, Jiří a Jana MUSILOVÁ. Překvapivé demonstrační experimenty. In 14. konference českých a slovenských fyziků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2002, s. 626-631. ISBN 80-7082-907-9.
   Název česky: Překvapivé demonstrační experimenty
   Název anglicky: Surprising demonstration experiments
   RIV/00216224:14310/02:00030492 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
   Bartoš, Jiří (203 Česká republika, garant) -- Musilová, Jana (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: Physics teaching; Newtonian mechanics
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Recenzováno: ano

   Změnila: prof. RNDr. Jana Musilová, CSc., učo 851. Změněno: 8. 2. 2007 22:55.
  2. CZUDKOVÁ, Lenka a Jana MUSILOVÁ. Rozumíme silám tření? In 14. konference českých a slovenských fyziků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2002, s. 621-625. ISBN 80-7082-907-9.
   Název česky: Rozumíme silám tření?
   Název anglicky: Do we understand frictional forces?
   RIV/00216224:14310/02:00030491 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
   Czudková, Lenka (203 Česká republika, garant) -- Musilová, Jana (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: physics teaching; Newtonian mechanics
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Recenzováno: ano

   Změnila: prof. RNDr. Jana Musilová, CSc., učo 851. Změněno: 8. 2. 2007 22:57.
Zobrazeno: 23. 6. 2024 18:39