Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. NEČASOVÁ, Mirka. Profesionalismus a etické kodexy v sociální práci. In FISCHER, Ondřej a René MILFAIT. Etika pro sociální práci. Praha: JABOK, 2008. s. 72-94, 22 s. ISBN 978-80-904137-3-3.
 2. SEKOT, Aleš. Sportovní trénink versus osobnostní rozvoj. In K sobě, k druhým, k profesi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 119-123, 4 s. ISBN 978-80-210-4595-8.
 3. 2007

 4. HAVLÍČKOVÁ, Helena. Account Manager pro nereklamní příjmy. Brno: PdF MU Department of English, 2007. 2 s. The Messenger. ISSN 1214-6676.
 5. 2006

 6. SEKOT, Aleš. K sociálním aspektům profesní pozice trenéra. In Sport jako sociálně-kulturní fenomén. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 13-30, 16 s. ISBN 80-210-4136-6.
 7. 2003

 8. SEKOT, aleš. Sport a ekonomie: mezinárodne v Athénách. Brno: Masarykova univerzita, 2003, roč. 10, 3/2003, s. 12-13. ISSN 1211-6866.
 9. 2002

 10. NOVOTNÝ, Petr. Osamělý učitel... Pedagogika. Praha: PedF UK Praha, 2002, roč. 52, č. 3, s. 265-266. ISSN 3330-3815.
 11. 1998

 12. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Osobnost učitele: studium osobnosti prostřednictvím profese. Zprávy PsÚ AV ČR. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 1998, roč. 1998, č. 2, s. 18. ISSN 1211-2631.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 12. 2022 16:37