Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. MACKOVÁ, Marie. Projekt podpory dětí s onkologickým onemocněním. In Povolania v hospicovej starostlivosti. První. Martin: Hospice, občianske združenie, 2009, s. 53-56, 3 s. ISBN 978-80-8075-265-1.

  2007

  1. VOJTKOVÁ, Naděžda. Linz ConneXions: TEA Conference 21 - 23 September 2007. The Messenger. News and Views in English from the Faculty of Education MU. Masaryk University Brno: Dept. of English Language and Literature, 2007, roč. 7, č. 2, s. 26. ISSN 1214-6676.

  2006

  1. KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ. Pilotní intervenční projekt "DDD" (Drogy-Důvod-Dopad) - analýza výsledků a zhodnocení efektivity. 1. část. Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: OBZOR, 2006, roč. 41, č. 1, s. 3-15. ISSN 0862-0350.
  2. KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ. Pilotní intervenční projekt "DDD" (Drogy-Důvod-Dopad) - analýza výsledků a zhodnocení efektivity. 2. část. Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: OBZOR, 2006, roč. 41, č. 3, s. 129-144. ISSN 0862-0350.
  3. KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ. Pilotní preventivní projekt Drogy-Důvod-Dopad alias „DDD". In Sborník z mezinárodní konference Komunikace a její místo v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní a základní vzdělávání. 1. vyd. MU Brno: PdF MU, 2006, s. 391-417, 491 s.

  2005

  1. KACHLÍK, Petr. Problém závislostí u vysokoškolských studentů a možnosti jeho zvládání. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2005, sekce 9: Firma a sociální prostředí. 1. vyd. Brno: KONVOJ, s.r.o., 2005, s. 56-69, 144 s. ISBN 80-7302-096-3.

  2004

  1. MUŽÍK, VLADISLAV, MARIE HAVELKOVÁ, HELENA JEDLIČKOVÁ, PETR KACHLÍK, LEONA MUŽÍKOVÁ, ALICE PROKOPOVÁ, EVŽEN ŘEHULKA, MOJMÍR STOJAN a IVA ŽALOUDÍKOVÁ. Aktivity pedagogických fakult v oblasti podpory zdraví. In Sborník z konference s mezinárodní účastí 32. Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2004, s. 53-72. ISBN 80-7329-072-3.
  2. KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ. Pilotní projekt DDD (Drogy.-Důvod-Dopad) zaměřený na primární prevenci závislostí na druhém stupni základní školy. Adiktologie. Tišnov: Sdružení SCAN, 2004, roč. 4, č. 2, s. 136-153. ISSN 1213-3841.

  2001

  1. KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ. Preventivní protidrogový program na 2. stupni ZŠ. Československá fyziologie. Praha: ČLS J. E. Purkyně, 2001, roč. 50, č. 4, s. 163-163. ISSN 1210-6313.

  2000

  1. HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Program "Kouření a já" ovlivňuje žáky základních škol již po tři roky. Čs. Hygiena. Praha, 2000, roč. 45, č. 1, 7 s. ISSN 1210-7840.

  1998

  1. BAUEROVÁ, Jana, Zuzana BRÁZDOVÁ a Halina MATĚJOVÁ. " 5 a day " project for improving children´s eating habits. Scripta Medica (Brno). Brno: MU Fakulta lékařská, 1998, roč. 71, č. 5, s. 297-305. ISSN 1211-3395.
  2. MATĚJOVÁ, Halina, Zuzana BRÁZDOVÁ a Petr KACHLÍK. Elixir M: Project focused on increasing calcium intake among czech children. Scripta medica. Brno: LF MU, 1998, roč. 71, č. 8, s. 461-470. ISSN 1211-3395.
  3. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Jindřich FIALA a Halina MATĚJOVÁ. Food guide Pyramid 97: The first project focused on healthy nutrition of romany children in the Czech republic. Scripta Medica (Brno). Brno: MU Fakulta lékařská, 1998, roč. 71, č. 8, s. 439-448. ISSN 1211-3395.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 5. 2024 18:10