Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

  1. RADVAN, Michal a Petr HAVLAN. Czech Public Universities as Property and Tax Subjects. In Sovremennye problemy teorii nalogovogo prava – The Modern Problems of Tax Law Theory. Voronež: Voronežskij gosudarstvennyj universitet, 2007. s. 213-219. ISBN 978-5-9273-1340-2.
  2. RADVAN, Michal. Osvobození od daně z nemovitostí v případě neziskových organizací. In Aktuální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. s. 191-203. Právnická fakulta. ISBN 978-80-244-1834-6.
  3. RADVAN, Michal. Osvobození od daně z nemovitostí v případě neziskových organizací. In Teoretické aspekty právního postavení a zdaňování neziskových organizací v ČR a ve vybraných zemích EU. 2007.
  4. RADVAN, Michal. Theoretical Aspects of Real Estate Tax. In Sovremennye problemy teorii nalogovogo prava – The Modern Problems of Tax Law Theory. Voronež: Voronežskij gosudarstvennyj universitet, 2007. s. 439-446. ISBN 978-5-9273-1340-2.
  5. RADVAN, Michal. Zdanění majetku v Evropě. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 386 s. EPH54. ISBN 978-80-7179-563-6.
  6. RADVAN, Michal. Změny v právní úpravě daně z nemovitostí účinné pro zdaňovací období 2007. In Mekon 2007. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 123 + CD, 2 s. ISBN 978-80-248-1324-0.

  2006

  1. RADVAN, Michal. Budoucnost zdanění nemovitostí. Lege artis. Praha: Practicus, 2006, Roč. 1, č. 1, s. 5-7. ISSN 1213-242X.
  2. RADVAN, Michal. Daňové přiznání k dani z nemovitostí na rok 2007. Daně a právo v praxi. Praha: ASPI, 2006, roč. 11., č. 12, s. 35-47. ISSN 1211-7293.
  3. RADVAN, Michal a Jan NECKÁŘ. Katastrální daň. In Katastrálne konanie vo vybraných štátoch Európskej únie. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2006. s. 71-80. ISBN 80-7160-230-2.
  4. RADVAN, Michal a Jan NECKÁŘ. Majetkové daně z pohledu ekonomického. In Úloha práva při regulaci ekonomických procesů. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2006. s. 78-101. ISBN 80-248-1243-6.
  5. RADVAN, Michal. Property Taxes in the Czech Republic de lege ferenda. In Finansovoe pravotvorčestvo i pravoprimenenie v gosudarstvach centralnoj i vostočnoj Evropy. 1. vyd. Grodno: Grodenskij gosudarstvennyj universitet imeni Janki Kupaly, 2006. s. 156-161. ISBN 985-417-835-8.
  6. RADVAN, Michal. Real-Estate Tax in the Czech Republic - Nekilnojamojo turto mokesčio teisinis reglamentavimas Čekijos Respublikoje. Viešoji politika ir administravimas (Public Policy and Administration). Vilnius: MRU and KUT, 2006, roč. 5, č. 15, s. 76-83. ISSN 1648-2603.
  7. RADVAN, Michal. Zákon o dani z nemovitostí a předpisy související : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006. 335 s. TZK61. ISBN 80-7179-478-3.

  2003

  1. MRKÝVKA, Petr. Podatek od nieruchomości w Republice Czeskiej. In Europejskie systemy opodatkowania nieruchomości. Warszawa: Kancelaria Sejmu, 2003. s. 117-126. ISBN 83-909381-6-2.
  2. RADVAN, Michal. Slowacki system opodatkowania nieruchomości. In Europejskie systemy opodatkowania nieruchomości. Warszawa: Kancelaria Sejmu, 2003. s. 167-174. ISBN 83-909381-6-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 12. 2023 01:38