Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2010

 1. NAVRÁTIL, Pavel. Reflexivita v posouzení a v sociální práci. In Reflexivita v posuzování životní situace klientek a klientů sociální práce. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. s. 24-46, 23 s. Recenzované monografie. ISBN 978-80-7435-038-2.
 2. 2008

 3. MARADA, Radim. Civic Sector and Organizational Identity. Formation of Civic Identities after 1989. Polish Sociological Review, Warszawa: Polish Sociological Association, 2008, roč. 2/2008, č. 162, s. 193-202. ISSN 1231-1413.
 4. STOCKELOVÁ, Tereza a Jakub GRYGAR. Hrátky s čerty? Politické souvislosti a přesahy sociálně-vědního výzkumu. Biograf, Praha, 2008, roč. 46, č. 3, s. 63-80. ISSN 1211-5770.
 5. NUMERATO, Dino. Media Activities and Reflexivity: The Case of Czech Sports Actors. Media Studies, 2008, roč. 3, č. 3, s. 257-277. ISSN 1801-9978.
 6. NUMERATO, Dino. Mediální aktivita a reflexivita sportovních aktérů. Mediální studia, 2008, roč. 3, č. 2, s. 154-174. ISSN 1801-9978.
 7. 2007

 8. WAGNER, Roland. Das Auffinden von reflexiven Verbalsubstantiven im tschechischen Nationalkorpus: Grenzen der morphologischen Annotation. In Gramatika a korpus; Grammar & Corpora 2005. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, 2007. s. 295-304, 10 s. ISBN 80-86496-32-5.
 9. 2006

 10. HAMAR, Eleonóra. Učíme kvalitativní metody: odborná literatura a její využití ve výuce. 2006.
 11. 1999

 12. CÍSAŘ, Ondřej. Politizace moderní společnosti - hledání cesty do jiné modernity. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1999, roč. 6, č. 4, s. 378-391. ISSN 1211-3247.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 4. 2020 14:25