Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. KRMÍČKOVÁ, Helena a Libor ŠVANDA. Hus’s Opera omnia. Tractatus varii and the current state of research. In Editing Reconsidered: Editors, Users and Curators of Medieval Sources in the 21st Century. 2022.
 2. 2017

 3. ŠVANDA, Libor. Magistri Iohannis Hus Postilla adumbrata (rec.). Listy filologické. Praha: AV ČR, Filosofický ústav, Kabinet pro klasická studia, 2017, CXL, 1-2, s. 300-302. ISSN 0024-4457.
 4. 2015

 5. ŠVANDA, Libor. Jan Hus na počátku 21. století. In Cyklus přednášek k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa, Dům kultury Vsetín. 2015.
 6. 2009

 7. ŠVANDA, Libor. Husova Enarratio Psalmorum: K Husově metodě výkladu žalmů. Studia Historica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 56, 1-2, s. 37-47. ISSN 1803-7429.
 8. 2007

 9. MUTLOVÁ, Petra. Communicating Texts through Images: Nicholas of Dresden's Tabule. In Public Communication in European Reformation. Artistic and other Media in Central Europe 1380-1620. 1. vyd. Praha: Artefactum, AV ČR, 2007. s. 29-37, 370 s. ISBN 80-86890-15-5.
 10. BARTLOVÁ, Milena. Crossroads of Communication + Artistic Form as a Communication Medium: What Is Beautiful about the Beautiful Style? In Public Communication in European Reformation: Artistic and other Media in Central Europe. Eds. Milena Bartlová - Michal Šroněk. Praha: Artefactum, 2007. s. 9-28, 19 s. ISBN 80-86890-15-5.
 11. 2006

 12. ŠVANDA, Libor. Jiří Kejř: Z počátků české reformace. (rec.). Iliteratura. 2006, roč. 2006, 10. 10., s. 1-2. ISSN 1214-309X.
 13. KRMÍČKOVÁ, Helena, Anna PUMPROVÁ, Dana RŮŽIČKOVÁ a Libor ŠVANDA. Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. 1. vyd. Brno: Matice moravská, MU Brno, 2006. 640 s. ISBN 80-86488-35-7.
 14. NECHUTOVÁ, Jana. Reform- und Bussprediger von Waldhauser bis Hus. In Kirchliche Reformimpulse des 14./15. Jahrhunderts in Ostmitteleuropa. Hg. von Winfried Eberhard und Franz Machilek. 1. vyd. Köln-Weimar-Wien: Böhlau, 2006. s. 239-254. Forschungen und Quellen zur Kirchengeschichte...36. ISBN 978-3412261054.
 15. MUTLOVÁ, Petra. Vybrané prameny k existenci drážďanské školy. In Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. 1. vyd. Brno: Matice moravská, FF MU, 2006. s. 553-560, 640 s. ISBN 80-86488-35-7.
 16. 2005

 17. DOKULIL, Miloš. Pokus o retrospektivu: O čem Masarykova "Světová revoluce" (možná dosud) je. In T. G. Masaryk a Světová revoluce. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo mizeum v Hodoníně, 2005. s. 3-35. ISBN 80-903628-1-8.
 18. 2004

 19. NECHUTOVÁ, Jana. Bylo a je zapotřebí reformace? Český bratr. 2004, roč. 2004, č. 80, s. 14-15.
 20. 2003

 21. NECHUTOVÁ, Jana. Jan Hus, hledač pravdy a reformátor. In Duchem, ne mečem. Data, úvahy, souvislosti. Praha: NLN, 2003. s. 48-57.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 2. 2023 05:38