Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

 1. TLAPÁKOVÁ, Lenka, Jiří ŽALOUDÍK a Jaromír KOLEJKA. Thematic survey of subsurface drainage systems in the Czech Republic. Journal of Maps, Kingston: School of Earth Sciences and Geography, Kingston University, 2017, roč. 13, č. 2, s. 55-65. ISSN 1744-5647. doi:10.1080/17445647.2016.1259129.
 2. 2016

 3. KOLEJKA, Jaromír, Martin BOLTIŽIAR, Hana SVATOŇOVÁ, Matej VOJTEK a Jana OLÁHOVÁ. Possible interpretations of old and thematic maps and aerial photographs for identification conserved elements of the cultural landscape of Great Moravia in Mikulčice and Kopčany surroundings. In Libor Lněnička. Central Europe Area in View of Current Geography. Proceedings of the 23rd Central European Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2016. s. 41-49, 9 s. ISBN 978-80-210-8313-4.
 4. 2015

 5. KOLEJKA, Jaromír, Martin BOLTIŽIAR, Hana SVATOŇOVÁ, Matej VOJTEK a Jana VOJTEKOVÁ. Identifikácia zvyškových prvkov kultúrnej krajiny Veľkej Moravy interpretáciou historických máp a leteckých snímok (na príklade okolia Mikulčíc a Kopčian). Geografické informácie, Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2015, roč. 19, č. 2, s. 62-75. ISSN 1337-9453.
 6. 2008

 7. SVATOŇOVÁ, Hana. Agricultural landscape and its changes. In Geography in Czechia and Slovakia. Theory and practis on the Onset of 21st Century. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2008. s. 133-138, 6 s. edice PdF MU. ISBN 978-80-210-4600-9.
 8. 2005

 9. SVATOŇOVÁ, Hana. Analogové historické snímky v digitálním modelování krajiny. GEOinfo, Brno: Computer Press Media, a.s., 2005, roč. 2005, č. 1, s. 35-39. ISSN 1211-1082.
 10. SVATOŇOVÁ, Hana. Zpracování a geovizualizace archivních leteckých snímků. In Geographical aspects of Central European Space. 1. vyd. Brno: MU, 2005. s. 690 - 695, CD, 5 s. ISBN 80-210-3759-8.
 11. 2004

 12. DOBROVOLNÝ, Petr. Change detection of uranium ore mining areas using remote sensing and image processing techniques. Drbohlav, D., Kalvoda, J., Voženílek, V., eds. In Czech Geography at the Dawn of the Millenium. Olomouc: Czech Geographic Society, 2004. s. 351-362, 428 s. ISBN 80-244-0858-9.
 13. SVATOŇOVÁ, Hana. Leica Photogrammetry Suit - vhodný nástroj pro zpracování archivních leteckých snímků. ArcRevue, Praha: ARCDATA PRAHA, 2004, roč. 2004, č. 4, s. 27-29. ISSN 1211-2135.
 14. 1998

 15. DOBROVOLNÝ, Petr. Dálkový průzkum Země, Digitální zpracování obrazu. 1998. vyd. Brno: MU Brno, 1998. 210 s. ISBN 80-210-1812-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 8. 2020 16:56