Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

  1. RŮŽIČKA, Filip, Veronika HOLÁ a Miroslav VOTAVA. Bakteriální mikrofilm a jeho rezistence na antibiotika. 2007.
  2. PANTŮČEK, Roman. Bakterie Staphylococcus jako častý zdroj nebezpečí pro člověka. Universitas - revue Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 40, č. 2, s. 17-29. ISSN 1211-3387.
  3. LAZAROVÁ, Bohumíra. Další vzdělávání učitelů: k problematice rezistence. Pedagogické rozhĺady. Banská Bystrica, 2007, roč. 16, č. 3, s. 14-17. ISSN 1335-0404.
  4. DREISEITL, Antonín, Jana ŘEPKOVÁ a Pavel LÍZAL. Genetic analysis of thirteen accessions of Hordeum vulgare ssp. spontaneum resistant to powdery mildew. Cereal Research Communications. Maďarsko: Akademiai Kiado, 2007, roč. 35, č. 3, s. 1449-1458. ISSN 0133-3720.
  5. GRELL, Peter, Marek SVOBODA, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Pavel FABIAN, Markéta PALÁCOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Dagmar MACKOVÁ, Rudolf NENUTIL, Marian HAJDÚCH, Karel CWIERTKA a Rostislav VYZULA. Predikce odpovědi na terapii trastuzumabem u pacientů se vzdáleně metastazovaným karcinomem prsu. Příčiny selhání léčby a jejich možné řešení. In Edukační sborník. XXXI. Brněnské onkologické dny s XXI. Konferencí pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2007, s. 65-66. ISBN 978-978-086-793-5.

  2006

  1. TETUROVÁ, Kateřina, Jana ŘEPKOVÁ, Pavel LÍZAL a Antonín DREISEITL. Identification of powdery mildew resistance genes in a new accession of Hordeum vulgare ssp. spontaneum using DNA markers. In Cereal science and technology for feeding ten billion people: genomics era and beyond. 2006. vyd. Lleida, Spain: University of Lleida, Spain, 2006, s. 179.
  2. FOHLEROVÁ, Zdenka, Petr SKLÁDAL a Jaroslav TURÁNEK. Monitoring of cell adhesion and cytotoxicity effect of derivative vitamine E using a piezoelectric biosensor. In The 9th World Congress on Biosensors - Delegate Manual. Amsterdam: Elsevier, 2006, s. 11.
  3. GRELL, Peter, Marek SVOBODA, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Pavel FABIAN, Markéta PALÁCOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Dagmar MACKOVÁ, Rudolf NENUTIL, Marián HAJDÚCH a Rostislav VYZULA. Rezistence na trastuzumab: příčiny a jejich řešení. In 2. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2006. vyd. Olomouc: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP, 2006, s. 24. ISBN 80-239-8240-0.

  2005

  1. TETUROVÁ, Kateřina, Jana ŘEPKOVÁ, Pavel LÍZAL a Antonín DREISEITL. LOKALIZACE NOVÉHO GENU ODOLNOSTI K PADLÍ TRAVNÍMU U HORDEUM VULGARE ssp. SPONTANEUM POMOCÍ DNA MARKERŮ. In Zborník z 12. odborného seminára "Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárských rastlín", Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, 23.-24. november 2005. Piešťany, Slovenská republika: Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, 2005, s. 42-45. ISBN 80-88790-43-3.
  2. BARTOŠ, Jiří a Jana MUSILOVÁ. Mechanický tlumený oscilátor. In DIDFYZ 2004 Informačno-komunikačné technológie vo vyučovaní fyziky. 1. vyd. Nitra: JSMF v Nitre v spolupráci s nakladatelstvom PROTONIT, 2005, s. 117 - 122. ISBN 80-8050-810-0.
  3. LAZAROVÁ, Bohumíra. Psychologické aspekty profesionálního rozvoje učitelů: rezistence vůči změně. Pedagogika. Praha: PedF UK, 2005, LV, č. 2, s. 102 - 118. ISSN 0031-3815.

  2002

  1. RYCHLÍK, Ivan, Martin GERALD, Ulrich METHNER, Margaret LOVELL, Lenka CRDOVÁ, Alena SBKOVÁ, Mojmír SEVCIK, Jiri DAMBORSKÝ a Paul BARROW. Identification of Salmonella enterica serovar Typhimurium genes associated with growth suppression in stationary-phase nutrient broth cultures and in the chicken intestine. Archives of Microbiology. 2002, roč. 178, č. 6, s. 411-420. ISSN 0302-8933.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 5. 2024 01:11