Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. MARRONE, Tancredi Andrew. Synthetic Caves and Energy Attractors. In Deus ex Machina: Deus ex Machina: I. International Online Conference. 2021.
 2. 2019

 3. BOROVSKÝ, Tomáš a Jiří NĚMEC. Pod ochranou Kleió. Historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. první. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 11-28, 51-65, 113-123, 44 s. ISBN 978-80-210-9258-7.
 4. 2015

 5. ZOUHAR, Jan. Filozofia a nauka. SOFIA. Rzezsow: Instytut Filozofii Universytetu Rzeszowskiego, 2015, roč. 15, č. 1, s. 63-68. ISSN 1642-1248.
 6. ZOUHAR, Jan. Věda, hodnoty a čas. In Veda, racionalita, hodnoty, 2. 10. 2015, FiF UK, Bratislava. 2015.
 7. 2014

 8. ZOUHAR, Jan. Do stosunków filozofii i nauki. In Filozofia a wspolczesnosc. 2014.
 9. 2009

 10. MILÉŘ, Tomáš. Challenges and Opportunities of Science & Technology Education in KENYA. In Strategie technického vzdělávání v reflexi doby. Ústí nad Labem: FVTM UJEP, 2009. 68 s. ISBN 978-80-7414-126-3.
 11. 2008

 12. FENYK, Jaroslav. člen - Vedecká rada - BVŠP. Scientific Board - Bratislava School of Law, 2008.
 13. GRUSKA, Jozef. Globalizácia a veda v ére informatiky. In Globalizácia ako platforma prieniku prírodných a humanitných vied, Nové formy komunikácie. 2008.
 14. BOROVSKÝ, Tomáš. Historie jako věda? TGM a jeho kritika historie v době rukopisných sporů. In T. G. Masaryk a česká státnost. Praha: Ústav T. G. Masaryka, 2008. s. 43-52. ISBN 80-86142-30-2.
 15. NAVRÁTIL, Vladislav. Jaká by měla být učebnice? In Bulletin Centra pedagogického výzkumu. 2008.
 16. HORYNA, Břetislav. Osvícenství. Evropa v 18. století. In Luk a lyra. Ze sbírek arcidiecézního muzea Kroměříž. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2008. s. 207-215. výstava. ISBN 978-80-87149-13-3.
 17. HORYNA, Břetislav. Romantismus. Evropa v 19. století. In Luk a lyra. Ze sbírek arcidiecézního muzea Kroměříž. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2008. s. 255-261. výstava. ISBN 978-80-87149-13-3.
 18. NAVRÁTIL, Vladislav. Rozvoj nanotechnologií a lidské zdraví. In CONTEMPORARY DISCOURSE ON SCHOOL AND HEALTH INVESTIGATION. Brno: Faculty of Education, Masaryk University, 2008. s. 157-164. School and health 21. ISBN 978-80-7392-041-8.
 19. MILÉŘ, Tomáš. Sluneční vařiče. In Dílny Heuréky 2008-2009. Náchod: Heuréka, 2008. s. 1-6.
 20. SZALÓ, Csaba. Social Theory and the Sociological Discipline(s) - European Sociological Association's Social Theory Conference. 2008.
 21. 2007

 22. TRNA, Josef. Diagnostika pozorovacích schopností a prekoncepcí přírodovědně nadaných žáků. In Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. Brno: MSD, 2007. s. 299-311. ISBN 978-80-7392-006-7.
 23. TRNA, Josef. Diagnostika pozorovacích schopností a prekoncepcí přírodovědně nadaných žáků. In Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. 2007. ISBN 978-80-7392-004-3.
 24. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Petr SLÁDEK. Přírodovědné aktivity ve školním vzdělávání. In III. konference Škola a zdravíF-7F. Brno: MSD ve spolupráci s pedagogickou fakultou MU Brno, 2007. s. 1000-1003. ISBN 978-80-86633-98-5.
 25. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Steven Weinberg: Tváří v tvář. Věda a její intelektuální protivníci (recenze). Brno: Masarykova univerzita, 2007. 1 s. ISBN 978-80-210-4384-8.
 26. 2006

 27. MADECKI, Roman. Věda obdivovaná i zatracovaná. In Studia Humanitatis, Ars hermeneutika: Metodologie a theurgie, hermeneutické interpretace. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. s. 51 - 58. ISBN 80-7368-252-4.
 28. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Změna ve vědě. Lze srovnávat T. S. Kuhna a M. Foucaulta? SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. LV, č. 1, s. 69 - 80. ISSN 0231-7664.
 29. 2004

 30. ZOUHAR, Jan. Filozofia, nauka i postęp. In GAWOR, Lech. Filozofia wobec XXI wieku. 1. vyd. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2004. s. 138-142. mimo edice. ISBN 83-227-2098-X.
 31. HOFFMANN (KRÖPER), Andreas. Historická věda a moderní internet - postřehy. Bulletin české společnosti pro výzkum 18. století. Praha, 2004, roč. 2004/1, s. 4-5.
 32. HOLZBACHOVÁ, Ivana. N. Demjančuk: Filosofické a vědecké myšlení (recenze). Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, roč. 51, č. 2004, s. 155 - 157. ISSN 0231-7664.
 33. LAJKEP, Tomáš. Obraz psychiatrie ve třech literárních dílech dvacátého století. Praktický lékař. Praha: ČLS JEP, 2004, roč. 84, č. 3, s. 160-161. ISSN 0032-6739.
 34. KROB, Josef a Zdeňka JASTRZEMBSKÁ. Pozytywizm i nauki przyrodnicze w filozofii czeskiej. Prace Instytutu filosofii UMCS. Lublin: WUMC, 2004, roč. 2004, č. 3, s. 101-114. ISSN 1732-6680.
 35. 2003

 36. JEMELKA, Petr. Civilizace a příroda v dějinách myšlení. Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2003, XXXVII, č. 5, s. 233-235. ISSN 0044-4863.
 37. VÁCLAVÍK, David. Skeptické náboženství: věda, víra a skepse v (post)moderní době. In Scholé filosofia: Věda. 1. vyd. Liberec: Scholé filosofia, 2003. s. 243 - 251. ISBN 80-902997-2-5.
 38. ŠLESINGEROVÁ, Eva. Zdraví a silní. In Sociální inkluze. Brno: Masarykova universita, 2003. s. 121-141, 20 s. ISBN 80-210-3131-X.
 39. 2002

 40. BINKA, Bohuslav. Byrokracie vs. Trh. In Systémové řízení. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 21-24. ISBN 80-210-2831-9.
 41. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Paul K. Feyerabend Rozprava proti metodě. In Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. první. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 198 - 199. ISBN 80-210-2815-7.
 42. BOČKOVÁ, Helena. Pojem etnografie v 19. století a na počátku 20. století. In Česká etnologie 2000. 1. vyd. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2002. s. 179-183. ISBN 80-85010-41-0.
 43. 2001

 44. KROB, Josef. Je filosofie vědou? ProFil. Brno, 2001, roč. 2, č. 2, s. 1-3. ISSN 1212-9097.
 45. 2000

 46. DOKULIL, Miloš. Činorodým náboženstvím citu k vědecky zaštítěnému léku na krizi "člověka celého" a jeho společnosti. In Tomáš Garrigue Masaryk a věda. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2000. s. 26-49. ISBN sine.
 47. ŠMAJS, Josef. Věda, kultura, příroda. Praha: RX, 2000. Reflex.
 48. 1999

 49. RAICHOVÁ, Irena. Podstata sociálně vědy aneb proč pro mě bylo důležité bydlet v romské osadě. Bulletin Muzea romské kultury. Brno: Muzeum romské kultury, 1999, roč. 1998, č. 7, s. 32-35, 64 s. ISSN 1212-070.
 50. 1998

 51. BEJČEK, Josef. Anketa o etice a morálce ve vědě. Univerzitní noviny. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1998, roč. 5, č. 4, s. 42. ISSN 1211-6866.
 52. VOJÁČEK, Ladislav. Počátky a rozvoj vědeckého bádání v oboru právních věd na Moravě. In Hledání kontinuity vědeckého bádání na Moravě a ve Slezsku. Soubor rozšířených abstrakt ke kolokviu. 1. vyd. Brno: Společnost pro dějiny věd a techniky, 1998. s. 47-49.
 53. MORNSTEIN, Vojtěch. Sisyfos jako nutnost. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 1998, roč. 1998, č. 4, s. 34-39. ISSN 1211-3384.
 54. 1996

 55. CHALUPA, Petr. Vlastivěda - putování po České republice. 1. vyd. Praha: Alter, 1996. 38 s. ISBN 80-85775-56-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 2. 2023 21:39