Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2009

  1. URBANOVÁ, Petra a Miroslav KRÁLÍK. 15. Appendix. Kvantitativní popis tvaru pomocí metod geometrické morfometrie. Jiří Svoboda - autor hlavního textu, Jaroslav Malina - editor. In SVOBODA, Jiří a Jaroslav MALINA. Čas lovců: Aktualizované dějiny paleolitu. 1. vyd. Brno: Nadace Universitas - Akademické nakladatelství CERM, 2009. s. 277-291. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie. ISBN 978-80-7204-628-7.
  2. 1998

  3. FAIMON, Jiří a Slavomír NEHYBA. The recent formation of spherical clay balls on sedimentary basin slopes. Book of abstracts: 15th Conference on Clay Mineralogy and Petrology, Sept 3-10, 1998 Brno, Scripta Fac. Sci.Nat. Univ. Masaryk. Brun. (Geology). Brno: MU, 1998, roč. 1996, č. 26, s. 76.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 10. 5. 2021 07:13