Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. PANČOCHA, Karel. Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. s. 31-38. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-210-4736-5.
 2. JAHELKOVÁ, Helena, Ivan HORÁČEK a Tomáš BARTONIČKA. The advertisement song of Pipistrellus nathusii (Chiroptera, Vespertilionidae): a complex message containing acoustic signature of individuals. Acta Chiropterologica. Warszawa: Museum and Institute of Zoology, PAS, 2008, roč. 10, č. 1, s. 103-126, 23 s. ISSN 1508-1109.
 3. 2005

 4. PEKÁR, Stanislav, Martina HRUŠKOVÁ a Yael LUBIN. Can solitary spiders (Araneae) cooperate in prey capture? Journal of Animal Ecology. Great Britain: British Ecological Society, 2005, roč. 74, č. 1, s. 63-70. ISSN 0021-8790.
 5. STEHLÍK, Petr. Lengua y sociedad de consumo. La influencia de los valores socio-culturales en el léxico de los anuncios publicitarios. Études Romanes de Brno. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, L 26, č. 1, s. 107-116. ISSN 0231-7532.
 6. KUKLA, Lubomír a Martin ČUTA. Studie růstu a vývoje dětí brněnského výzkumného vzorku (projekt ELSPAC). In Vývoj a utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech. Brno: FSS MU Brno, Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, prof. PhDr. Petr Macek, CSc., Mgr. Jiří Dalajka, 2005. s. 226-233. ISBN 80-210-3804-7.
 7. 2001

 8. SMÉKAL, Vladimír. Budeme klonovat člověka? Universitas. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001, roč. 34, č. 4, s. 61-62. ISSN 1211-3384.
 9. 1999

 10. RAICHOVÁ, Irena. Podstata sociálně vědy aneb proč pro mě bylo důležité bydlet v romské osadě. Bulletin Muzea romské kultury. Brno: Muzeum romské kultury, 1999, roč. 1998, č. 7, s. 32-35, 64 s. ISSN 1212-070.
 11. 1998

 12. ČAČKA, Otto. Psychologie vrstev duševního dění osobnosti a jejich autodiagnostika. 2. vyd. Brno: Doplněk, 1998. 382 s. ISBN 80-7239-010-4.
 13. HARDY, Stephen Paul. The Significance of Place in the Fictions of Raymond Williams and Iain Sinclair. Význam místa v próze Raymonda Williamse a Iaina Sinclaira. Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita, 1998, roč. 24, č. 24, s. 147-158, 11 s. ISSN 1211-1791.
 14. 1997

 15. HARDY, Stephen Paul. Exercising the Ghosts of Locality: A Few Notes. Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita, 1997, roč. 23, č. 23, s. 159-172, 13 s. ISSN 1211-1791.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 5. 2022 11:01