Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

 1. ŠMÍDOVÁ, Iva, Eva ŠLESINGEROVÁ a Lenka SLEPIČKOVÁ. Games of Life: Czech Reproductive Biomedicine. Sociological Perspectives. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 164 s. ISBN 978-80-210-7734-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7734-2015.
 2. 2013

 3. SZCZEPANIK, Petr a Patrick VONDERAU. Behind the Screen: Inside European Production Cultures. 1. vyd. New York: Palgrave, Macmillan, 2013. 266 s. Global Cinema. ISBN 978-1-137-28217-0.
 4. 2012

 5. BARTMANSKI, Dominik Maksymilian. How to become an iconic social thinker: The intellectual pursuits of Malinowski and Foucault. European Journal of Social Theory. 2012, roč. 15/2012, 4/2012, s. 427-453. ISSN 1368-4310. doi:10.1177/1368431011423577.
 6. BARTMANSKI, Dominik Maksymilian. Iconspicuous Revolution of 1989: Culture and Contingency in the Making of Political Icons. In Iconic Power. Materiality and Meaning in Social Life. New York: Palgrave Macmillan, 2012. s. 39-65. Cultural Sociology Series. ISBN 978-0-230-34005-3.
 7. BARTMANSKI, Dominik Maksymilian. The liminal Cityscape: Post-Communist Warsaw as Collective Representation. In Chasing Warsaw. Socio-Material Dynamics of Urban Change since 1990. frankfurt/New York: Campus Verlag, 2012. s. 133-160. Volume 15. ISBN 978-3-593-39778-8.
 8. 2009

 9. SEKOT, Aleš. Local Sport in Europe. Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 2009/3, č. 1, s. 111-113. ISSN 1802-7679.
 10. CRHA, Bedřich. Několik glos k výchovnému působení hudby. In Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 2009 č.1. http://www.osu.cz/konference/khv/: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2009. s. 32 - 38. ISSN 1802-6540.
 11. SEKOT, Aleš. Reprezentativní publikace evropské sociologie sportu. Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 2009/3, č. 1, s. 109-111. ISSN 1802-7679.
 12. 2008

 13. SZCZEPANIK, Petr a Jaroslav ANDĚL. Cinema All the Time. An Anthology of Czech Film Theory and Criticism, 1908-1939. Praha: Národní filmový archiv, 2008. 316 s. Knihovna Iluminace 26. ISBN 978-80-7004-137-6.
 14. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Durkheimovo pojetí sociologie. In Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity B 55. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 73 - 88, 15 s. ISBN 978-80-210-4685-6.
 15. LIŠKOVÁ, Kateřina. Feminist Sex Wars. Jodi A. O'Brien. In Encyclopedia of Gender and Society. 1. vyd. Thousand Oaks, USA: Sage Publications, 2008. s. 316-318. Reference books. ISBN 978-1-4129-0916-7.
 16. LIŠKOVÁ, Kateřina. Genderové re-konstrukce. In Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, 2008. s. 1-142. ISBN 1214-813X.
 17. CRHA, Bedřich. Historické paralely aktuálních problémů hudební pedagogiky. In Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 2008 č. 1. http://www.osu.cz/konference/khv/: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2008. s. 61-77. ISSN 1802-6540.
 18. HOLCR, Květoň, Ján BUBELÍNI, Jaroslav FENYK, Jaroslav HOLOMEK, Jan CHMELÍK, Jaroslav IVOR, Daniela KOŠECKÁ, Jozef MADLIAK, Róbert MÁTHÉ, Lubomír OKRUHLICA, Peter POLÁK a Viktor PORADA. Kriminológia. 1. vydání. Bratislava: Iura Edition , spol. s. r. o., 2008. 403 s. ISBN 978-80-8078-206-1.
 19. SEKOT, Aleš. Podnětné rokování sociologů o sportu. Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 2, č. 1, s. 143-144. ISSN 1802-7679.
 20. SZALÓ, Csaba. Social Theory and the Sociological Discipline(s) - European Sociological Association's Social Theory Conference. 2008.
 21. SEKOT, Aleš. Sociologické problémy společnosti. 1. vyd. Brno: Rašínova vysoká škola, 2008. 85 s. Učební texty. ISBN 978-80-87001-11-0.
 22. KATRŇÁK, Tomáš. Sociologie. Brno: Didaktis, 2008. 21 s. ISBN 978-80-7358-122-0.
 23. SZCZEPANIK, Petr a Jaroslav ANDĚL. Stále kinema. Antologie českého myšlení o filmu 1904-1950. Praha: Národní filmový archiv, 2008. 432 s. Knihovna Iluminace 25. ISBN 978-80-7004-136-9.
 24. LIŠKOVÁ, Kateřina. Strange Bedfellows: Feminist, Sexological and Criminological Discourses on Pornography. Marie-Luise Kohlke and Luisa Orza. In Probing the Problematics: Sex and Sexuality. Oxford, United Kingdom: Inter-Disciplinary Press, 2008. s. 1-10, 11 s. ISBN 978-1-904710-43-1.
 25. 2007

 26. SEKOT, Aleš. Doping and young people: Sociological dimensions. In The changing role of public, civic and and private sectors in sport culture. 1. vyd. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä, Finland, 2007. s. 90-102. Research Reports No. 3/2007. ISBN 978-951-39-2828-5.
 27. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Em busca do conceito de cultura escolar: Uma contribuição para as discussões actuais. Revista Lusófona de Educação. Lisabon: Lisabonská univerzita, 2007, neuvedeno, č. 10, s. 63-79, 16 s. ISSN 1645-7250.
 28. SEKOT, Aleš. Evropská konference sociologie sportu počtvrté: Münster 2007. Studia Sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2007, roč. 1, 2007/1, s. 80-81. ISSN 1802-7679.
 29. ŠLESINGEROVÁ, Eva. Krásná těla národa - vábení k inkluzi. In Vztahy, jazyky, těla. 2007. vyd. Praha: FHS UK, 2007. s. 338-353, 15 s. ISBN 978-80-903086-6-4.
 30. SEKOT, Aleš. Lokální sport v Evropě. Čtvrtá konference Evropské asociace sociologie sportu (EASS). Sociologie sportu. Praha: Sociologický ústav ČAV, 2007, roč. 43, č. 4, s. 878-880. ISSN 0038-0288.
 31. SEKOT, Aleš. Násilí ve sportu. Unuversitas. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 7-16. ISSN 1211-3387.
 32. SEKOT, Aleš. Násilí ve sportu: fotbaloví chuligáni. In Násilí z pohledu společenských věd. 1. vyd. Praha: Policejní akademie České republiky, 2007. s. 157-165. ISBN 978-80-7251-253-9.
 33. SEKOT, Aleš. Řešení projektu Fondu rozvoje vysokých škol 3182/2006 "Inovace studijního předmětu sociologie a sociologie sportu". In Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 39-45, 6 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-146-1.
 34. SEKOT, Aleš. Socializace: rekreační versus vrcholový sport. In Sport a kvalita života 2007 (CD ROM). 1. vyd. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2007. s. 122 (CD ROM), 14 s. ISBN 978-80-210-4435-7.
 35. SEKOT, Aleš. Sociologické dimenze sportu. Studia Sportiva. Brno: FSpS, Masarykova univerzita, 2007, roč. 1, 2007/1, s. 66-75. ISSN 1802-7679.
 36. NEŠPOR, Zdeněk a Dušan LUŽNÝ. Sociologie náboženství. 1. vyd. Praha: Portál, 2007. 236 s. 1;. ISBN 978-80-7367-251-5.
 37. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Společnost očima Emila Durkheima. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 54, č. 1, 14 s. ISSN 0231-7664.
 38. SEKOT, Aleš. Sport vs. volný čas. In Výchova a volný čas (2) Tomáš Čech (ed.). 1. vyd. Brno: MSD, spol. sr.o., 2007. s. 53-56. ISBN 978-80-86633-97-8.
 39. SEKOT, Aleš. Violence in Sport. In Local Sport in Europe. 2007. ISBN 978-3-00-021468-4.
 40. SEKOT, Aleš. Women and Sport - Sociological and Historical Dimensions. In Social Dimensions of Sport and Recreation Devolopment in Central European Countries. 1. vyd. Bratislava: National Sport center, 2007. s. 37-45. Recreation Sport. ISBN 978-80-969702-0-9.
 41. SEKOT, Aleš. Women and Sport: Sociological and historical dimensions. In The changing role of public, civic, and private sectors in sport culture. 1. vyd. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä, Finland, 2007. s. 267-276. Research Reports No. 3/2007. ISBN 978-951-39-2828-5.
 42. SEKOT, Aleš. Ženy a sport. Tělesná kultura. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2007, roč. 30, č. 2, s. 25-42. ISSN 1211-6521.
 43. 2006

 44. ŘEHULKA, Evžen. člen oborové komise společenských věd GA ČR. Grantová agentura ČR, 2006.
 45. SEKOT, Aleš. Emancipation Process of Women in Sport: Czech Example. In The Civic Role of Public, Civic and Private Sectors in Sport Culture. 3rd EASS Conferencee. 2006. ISBN 951-39-2549-8.
 46. SEKOT, Aleš. Finské rokování sociologů sportu. In Sport jako sociálně-kulturní fenomén. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 135-136. ISBN 80-210-4136-6.
 47. SEKOT, Aleš. K sociálním aspektům profesní pozice trenéra. In Sport jako sociálně-kulturní fenomén. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 13-30, 16 s. ISBN 80-210-4136-6.
 48. ŠMÍDOVÁ, Iva. Kritická mužská studia. In Valdrová, Jana: Gender a společnost, Vysokoškolská učebnice pro nesociologické směry magisterských a bakalářských studií. 1. vyd. Ústí nad Labem: UJEP, 2006. s. 59-70. edice nespecifikována. ISBN 80-7044-808-3.
 49. SEKOT, Aleš. Násilí ve sportu. In Násilí ve výchově, umění a sportu. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2006. s. 50-72. ISBN 80-7290-272-5.
 50. SEKOT, Aleš. Sociologie sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita a Paido, 2006. 412 s. Pedagogická edice. ISBN 80-210-4201-X.
 51. SEKOT, Aleš. Sociologie versus sociální pedagogika: aktuální problémy. In Sociální pedagogika v teorii a praxi. 1. vyd. Brno: Institut mezioborových studií. Baťova univerzita ve Zlíně., 2006. s. 161-172, 13 s. ISBN 80-902936-8-9.
 52. SEKOT, Aleš. Sociology of Sport: Topical Issues. 1. vyd. BRNO: Masarykova univezita a Paido, 2006. 130 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-210-4151-X.
 53. PAPOUŠEK, Dalibor. Večeře Páně v Korintu : k archeologii sociálního konfliktu. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2006, roč. 14, č. 2, s. 207-224. ISSN 1210-3640.
 54. SEKOT, Aleš. Ženy a sport. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 3-11. ISSN 1211-3387.
 55. 2005

 56. SEKOT, Aleš. Doping a mládež - sociologické dimenze. In Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. s. 282-296. ISBN 80-244-1116-4.
 57. SEKOT, Aleš. Sociologie sportu jako předmět univerzitního studia. In Sociální aspekty studia tělesné výchovy a sportu. 1. vyd. Brno: Paido, 2005. s. 51-56. ISBN 80-7315-112-X.
 58. SEKOT, Aleš. Ženy a sport - sociologické a historické dimenze. Tělesná výchova a šport. Bratislava: MŠSR, 2005, XV., 3-4, s. 59-62. ISSN 1335-2245.
 59. 2004

 60. SEKOT, Aleš, Marie BLAHUTKOVÁ, Šárka DVOŘÁKOVÁ a Martin SEBERA. Kapitoly ze sportu. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 200 s. ISBN 80-210-3531-5.
 61. MARADA, Radim. Kritický intelekt a buržoazní věda: Pojednání o Bergerově Pozvání do sociologie. Biograf - časopis nejen pro biografickou a reflexivní sociologii. Praha: Virtuální institut, o.p.s, 2004, roč. 1/2004, č. 33, s. 83-96. ISSN 1211-5770.
 62. SEKOT (ED.), Sekot, Oborný OBORNÝ, Jůva JŮVA a Leška LEŠKA. Sociální dimenze sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 245 s. ISBN 80-210-3581-1.
 63. SEKOT, Aleš. Sociologie v kostce (druhé vydání). 2. vyd. Brno: Paido, 2004. 200 s. ISBN 80-7315-077-8.
 64. 2003

 65. PERUTKOVÁ, Jana. Jaroměřice nad Rokytnou: Städtisches und höfisches in westmährischer Provinz. Musicologica Brnunensia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, roč. 2003, H41, s. 59-63. ISSN 1212-0391.
 66. SZALÓ, Csaba a Igor (eds.) NOSÁL. Mozaika v re-konstrukci. Formování sociálních identit v současné Střední Evropě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2003. 235 s. Ediční rada Sborníky, Svazek č. 17. ISBN 80-210-3306-1.
 67. SEKOT, Aleš. Sociologické texty II. 1. vyd. Brno: IMS, Fakulta Tomáše Bati, 2003. 30 s. Učební pomůcka.
 68. KATRŇÁK, Tomáš. Sociologie. In Odmaturuj ze společenských věd. Brno: Didaktis, 2003. s. 108-126. ISBN 80-86285-68-5.
 69. SEKOT, Aleš. Sociology of sport - An Introduction. Brno: Paido, 2003. 64 s. edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-044-1.
 70. DVOŘÁK, Libor a Michal HORSÁK. Současné poznatky o plzáku Arion lusitanicus (Mollusca: Pulmonata) v České republice. Čas. Slez. Muz. Opava (A). 2003, roč. 52, č. 1, s. 67-71. ISSN 1211-3026.
 71. SEKOT, Aleš. Sport a společnost. Brno: Paido, FSpS MU, 2003. 196 s. edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-047-6.
 72. SEKOT, Aleš. Úvod do studia předmetu sociologie a mezipředmětových vztahů. In Sociální pedagogika jako obor vysokoškolského studia. I. Brno: IMS, 2003. s. 90-97. ISBN 80-902936-1-1.
 73. SEKOT, aleš. Vrcholový sport: Kam kráčí? Universitas. Brno: Revue Masarykovy univerzity v Brně, 2003, roč. 36, č. 4, s. 33-37. ISSN 1211-3384.
 74. 2002

 75. SZALÓ, Csaba. A jelenkor reflexív és kritikus társadalomtudományáról. PONT. 2002, roč. 1, č. 1, s. 36-51. ISSN 1336-135X.
 76. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Eva VÁCLAVÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Hledání pojmu kultura školy. Pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2002, roč. 52, č. 2, s. 206-218. ISSN 0031-3815.
 77. HLAVÁČ, Jaroslav Čáp a Michal HORSÁK. Rozšíření plžů Macrogastra badia a Laciniaria plicata (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae) na Šumavě. In Silva Gabreta. 8. vyd. Vipmerk: Správa NP Šumava, 2002. s. 191-203.
 78. SEKOT, Aleš. Sociologie v kostce (první vydání). 1. vydání. Brno: Paido, 2002. 142 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80--7315-021-2,.
 79. 2001

 80. WINKLER, Jiří. Ekonomika a společnost. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 155 s. ESF MU. ISBN 80-210-2398-8.
 81. BURJANEK, Aleš. Xenofobie po česku : jak si stojíme mezi Evropany? Sborník prací Fakulty sociálních studií. Brno: Masarykova univerzita v Brno, 2001, roč. 2001, č. 6, s. 73-89. ISSN 1212-365X.
 82. BURJANEK, Aleš. Xenophobia among the Czech Population in the Context of Post-Communist Countries and Western Europe. Czech Sociological Review. Praha: Academy of Science - IS, 2001, roč. 9, č. 1, s. 53-67. ISSN 1210-3861.
 83. 2000

 84. HÁLEK, Ivan a Milada BLAŽKOVÁ. Společenskovědní základy managementu. 1. vydání. Brno: Vydavatelství MU, 2000. 164 s. ISBN 80-210-2289-2.
 85. 1999

 86. URBANOVÁ, Martina. Několik poznámek k problematice stigmatizace a tolerance. In Sborník příspěvků ze seminářů sekce sociální patologie. Praha: Masarykova česká sociologická společnost, 1999. s. 41-45.
 87. URBANOVÁ, Martina. Okrajové sociální subkultury. In Sborník příspěvků ze seminářů sekce sociální patologie. Praha: Masarykova česká sociologická společnost, 1999. s. 162-166.
 88. KUHNOVÁ, Karin. Seminář Masarykovy české sociologické společnosti v Zátoni u Českého Krumlova. [Informace o semináři]. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 1999, roč. 6, č. 2, s. 216-217. ISSN 1211-3247.
 89. 1997

 90. URBANOVÁ, Martina. Několik poznámek k problematice rostoucího násilí. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1997, roč. 5, č. 3, s. 444-448. ISSN 1210-9126.
 91. 1996

 92. MOŽNÝ, Ivo. Česká sociologie 1948-1993. In Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum, 1996. s. 176-182. Díl 1. ISBN 80-7184-311-3.
 93. LUŽNÝ, Dušan. The continuity and discontinuity of religious life in Buryatia. In DOLEŽALOVÁ, Iva, Břetislav HORYNA a Dalibor PAPOUŠEK. Religions in contact: selected proceedings of the special IAHR conference held in Brno, August 23-26, 1994. Brno: Czech Society for the Study of Religions - Masaryk University, 1996. s. 179-186. ISBN 80-210-1441-5.
 94. 1995

 95. HARDY, Stephen Paul. London and English Studies: A Conversation Piece. Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita, 1995, XXI, č. 21, s. 107-126, 19 s. ISSN 1211-1791.
 96. VOLEK, Jaromír. Pojem šílenství v kontextu díla Michaela Foucaulta. Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. Brno: Masarykova universita Brno, 1995, XLIII, č. 36, s. 47-73. ISSN 0231-5122.
 97. 1994

 98. VEČEŘA, Miloš. Sociální a legální ohraničení chudoby. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 2, s. 91-104. ISSN 1210-9126.
 99. 1991

 100. LUŽNÝ, Dušan. Bláhova Sociologie inteligence po půl století. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1991, roč. 1991, č. 6, s. 744-757. ISSN 0038-0288.
 101. 1985

 102. SEKOT, Aleš. Sociologie náboženství. Praha: Svoboda, 1985. 362 s. Sociologická knižnice.
 103. 1984

 104. SEKOT, Aleš. Sociologické dimenze religiozity. Sociológia. Bratislava: SAV, 1984, roč. 16, č. 1, s. 8-20. ISSN 0049-1225.
 105. 1983

 106. SEKOT, Aleš. Religiozita jako objekt sociologické analýzy. Universitas. Brno: UJEP Brno, 1983, č. 4, s. 11-17, 8 s.
 107. 1981

 108. SEKOT, Aleš. Sociologické problémy náboženství a sekularizace. Praha: Horizont, 1981. 133 s.
 109. 1980

 110. SEKOT, aleš. K nemarxistickým pojetím budoucnosti náboženství. Filozofický časopis. Praha: Academia, 1980, roč. 1980, č. 5, s. 647-661. ISSN 0015-1831.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 4. 2021 17:59