Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2006

  1. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Konkurence deiktických zájmen odkazujících k vyjádření času a prostoru v textech různých stylových oblastí. In JAKLOVÁ, A. (ed.) Komunikace - styl - text. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006. s. 165-168. ISBN 80-7040-819-7.
  2. 2004

  3. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Rodové podoby deiktických výrazů ten, ta a univerzální odkazovací výraz to v textech různých stylů. Stylistyka, Opole -Warszawa - Kraków: Wydawnictwo Unywersytetu Opolskiego, 2004, XIII, č. 1, s. 329-339. ISSN 1230-2287.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 1. 2020 03:00