Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

 1. KUČA, Martin a Josef Jan KOVÁŘ. Bohutice (okr. Znojmo). In Přehled výzkumů. Brno: AV ČR, Archeologický ústav, 2015. s. 201. ISSN 1211-7250.
 2. 2014

 3. KUČA, Martin a Josef Jan KOVÁŘ. Brno (k. ú. Dolní Heršpice, okr. Brno-město). Přehled výzkumů. AV ČR, Archeologický ústav, 2014, roč. 55, č. 1, s. 143. ISSN 1211-7250.
 4. KOVÁŘ, Josef Jan. Hrad Vildenberk v době Mistra Jana Husa. Hostěnice-Pozořice: Royal Rangers v ČR, 2014.
 5. 2013

 6. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK, Michal HLAVICA, Stanislav VOHRYZEK, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Nová zjištění na hradě Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov. Archaeologia historica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 38, č. 2, s. 415-433. ISSN 0231-5823.
 7. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Průzkum hradu Vildenberk, okr. Brno-venkov, v roce 2012. In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. 2013.
 8. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Pavel ROŠTÍNSKÝ a Petr KOS. Stavební materiály na hradě Vildenberk, okr. Brno-venkov. In 45. ročník mezinárodní konference archeologie středověku Kutná Hora. 2013.
 9. 2007

 10. JÍLEK, Jan. Božice (okr. Znojmo). Přehled Výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, Brno, v.v.i., 2007, roč. 48, č. 2007, s. 395. ISSN 1211-7250.
 11. JÍLEK, Jan. Drásov (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, Brno, v.v.i., 2007, roč. 2007, č. 48, s. 396-397. ISSN 1211-7250.
 12. VOKÁČ, Milan a Jan JÍLEK. Nová polykulturní lokalita u Božic, okr. Znojmo. Nález terčovité spony typu Exner III 24. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada archeologická M. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 2005-2006, M 10-11, s. 65-73. ISSN 1211-6327.
 13. KOVÁŘ, Josef Jan. Pozořice (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR v Brně, 2007, roč. 48, s. 505-505. ISSN 1211-7250.
 14. JÍLEK, Jan, Jan KOŠŤÁL a Milan VOKÁČ. Prosiměřice (okr. Znojmo). Přehled Výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, Brno, v.v.i., 2007, roč. 2007, č. 48, s. 400-403. ISSN 1211-7250.
 15. 2006

 16. SCHENK, Zdeněk a Martin KUČA. Hlinsko (okr. Přerov). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, 2006, roč. 47, č. 1, s. 126-127. ISSN 1211-7250.
 17. 2005

 18. VOKÁČ, Milan a Jan JÍLEK. Božice (okr. Znojmo). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2005, roč. 2005, č. 46, s. 267-268. ISSN 1211-7250.
 19. 2002

 20. JÍLEK, Jan. Pasohlávky. okr. Břeclav. Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 2002, roč. 2001, č. 43, s. 242. ISSN 1211-7250.
 21. SCHENK, Zdeněk. Předmostí dosud nezkoumané. Pravěk nová řada. Brno: Ústav archeologické památkové péče, 2002, roč. 11/2001, s. 371-379. ISSN 8086399079.
 22. 2001

 23. SCHENK, Zdeněk. Přerov (k. ú. Předmostí, okr. Přerov). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2001, roč. 42 (2000),, s. 180 -181. ISSN 1211-7250.
 24. 1999

 25. SCHENK, Zdeněk. Nové povrchové sběry na území Přerova a jeho okolí. Pravěk nová řada. Brna: Ústav archeologické památkové péče, 1999, roč. 8/1998, s. 227 – 239. ISSN 8086399079.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 13. 4. 2021 15:54