Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

 1. ŠEFČÍK, Ondřej. The fourth makes it whole? The reduced lengthened ablaut grade in Old Indo-Aryan. Indogermanische Forschungen : Zeitschrift für Indogermanistik und allgemeine Sprachwissenschaft, Berlin: Walter De Gruyter, 2014, roč. 119, č. 1, s. 397-418. ISSN 0019-7262. doi:10.1515/if-2014-0020.
 2. 2008

 3. ŠMAJS, Josef a Ivan HRUŠKA. Bezpečnost v kontextu evoluční ontologie. In Systémová bezpečnost, sborník XL. výroční konference o systémovém inženýrství SI 2008. Hradec Králové: nakladatelství GAUDEAMUS, 2008. s. 20-28, 8 s. ISBN 978-80-7041-718-8.
 4. ŠEFČÍK, Ondřej. On significance of alternations for fuctioning of a phonological system. Slavia, Praha: Praha, 2008, roč. 77, č. 1, s. 171-176. ISSN 0037-6736.
 5. FLASAR, Jan, Vít KOVALČÍK a Jiří SOCHOR. VRECKO: The Virtual Reality System. 2008.
 6. 2007

 7. SVOBODA, Mojmír. Biologie a psychologie v systému věd. In Biologie pro psychology. Praha: Portál, 2007. s. 13-21, 9 s. druhé vydání. ISBN 978-80-7367-343-7.
 8. HURDÍK, Jan. K systému zásad soukromého práva/Zum System der Privatrechtsgrundsätze. In Základné zásady súkromého práva v zjednotenej Európe/Fundamentale Grundsätze des privatrechts in vereinigten Europa. 1. vyd. Bratislava: IURA EDITION, 2007. s. 73-89, 17 s. ISBN 978-80-8078-184-2.
 9. HODAŇ, Bohuslav. Sociokulturní kinantropologie II. Systémové pojetí tělesné kultury. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. 215 s. ISBN 978-80-244-1826-1.
 10. NECKÁŘ, Jan a Libor KYNCL. Systém finančního práva. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2007, roč. 2007, II., s. 167-171. ISSN 1210-9126.
 11. 2006

 12. HODAŇ, Bohuslav. Sociokulturní kinantropologie I. Úvod do problematiky. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 210 s.
 13. 2004

 14. SVOBODA, Mojmír. Biologie a psychologie v systému věd. In Biologie pro psychology. Praha: Portál, 2004. s. 13-21, 8 s. prvni vydani. ISBN 80-7178-924-0.
 15. KRÁLÍK, Oldřich. Ekonomické systémy na počátku 21. století. In Lidské systémy SI 2004. 1.vyd. Hradec Králové, 2004. s. 54 - 57, 4 s. ISBN 80-86771-08-3.
 16. REKTOŘÍK, Jaroslav. Kontrola ve veřejném sektoru. prní. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 86 s. Distanční studijní opora. ISBN 80-210-3505-6.
 17. 2003

 18. STEHLÍK, Antonín. Dopravní faktor ve společenské a hospodářské genezi. In Doprava a její společenská efektivnost. Praha: ČVUT, 2003. s. 38-40, 3 s. ISBN 80-01-02736-8.
 19. REKTOŘÍK, Jaroslav. Kontrolní systém v ČR a kompetence jeho prvků. Doc.Ing. J. Rektořík, Doc. PhDr.J. Šelešovský - vedoucí autoři. In Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru. První. Praha: Ekopress, s.r.o., K Motelu 124, Praha 4, 2003. s. 32-44, 12 s. Ekonomie. ISBN 80-86119-72-6.
 20. REKTOŘÍK, Jaroslav. Státní, krajské a obecní systémy kontrol. Doc.Ing. J. Rektořík, Doc. PhDr. J. Šelešovský - vedoucí autoři. In Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru. První. Praha: Ekopress, s.r.o., K Motelu 124, Praha 4, 2003. s. 44-64, 20 s. Ekonomie. ISBN 80-86119-72-6.
 21. 2002

 22. STEHLÍK, Antonín. Logistika - strategický faktor manažerského úspěchu. 1. vyd. Brno: Studio Contrast, 2002. 236 s. Studio Contrast, Brno. ISBN 80-238-8332-1.
 23. ZEMAN, Josef. Přírodní karbonátové systémy. 1. vyd. Brno: Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, 2002. 160 s. Scientia. ISBN 80-86258-37-8.
 24. DVOŘÁKOVÁ, Petra. Systems Modeling and Simulation. In The Development of Economic Science and its Practical Applications. Brno: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, 2002. s. 39-42. ISBN 80-210-2897-1.
 25. 2001

 26. STEHLÍK, Antonín. Nové strategie logistického systému podniku. In Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. s. 303-311. ISBN 80-210-2537-9.
 27. OHLÍDAL, Ivan, Daniel FRANTA, Miloslav OHLÍDAL a Karel NAVRÁTIL. Optical characterization of nonabsorbing and weakly absorbing thin films with the wavelengths related to extrema in spectral reflectances. Applied Optics, USA: Optical Society of America, 2001, roč. 40, č. 31, s. 5711-5717. ISSN 0003-6935.
 28. KROB, Josef. Proměny ontologie. In Filosofie po postmoderně. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 23-34. ISBN 80-210-2724-X.
 29. 2000

 30. SOPOUŠEK, Jiří, Jan VŘEŠŤÁL, Pavel BROŽ a Milan SVOBODA. Experimental and Predicted Phase Equilibria in Fe-Cr-Mn-Ni-N Alloys. Z. Metallkd., Stuttgart: Carl Hanser Verlag, 2000, roč. 91, č. 7, s. 607-612. ISSN 0044-3093.
 31. GOYAL, M., Josef NOVOSAD, Marek NECAS, H. ISHII, R. NAGAHATA, J. SUGIYAMA, M. ASAI, M. UEDA a K. TAKEUCHI. Novel usage of palladium complexes with P-N-P ligands as catalysts for diphenyl carbonate synthesis. Applied Organometallic Chemistry, Velká Británie: John Wiley & Sons LTD, 2000, roč. 14, č. 10, s. 629-633. ISSN 0268-2605.
 32. FIALA, Petr, Miroslav MAREŠ a Pavel PŠEJA. Systém politických stran v letech 1989 - 1998. In MAREK, Pavel. Přehled politického stranictví na území českých zemí a Československa v letech 1861 - 1998. 1. vyd. Olomouc: Univezita Palackého, nakl. Gloria, 2000. s. 359-374. 2000. ISBN 80-86200-25-6.
 33. 1999

 34. SOUČEK, Miroslav, Tomáš KÁRA, Miroslav NOVÁK, Pavel JURÁK, J. HALÁMEK, Josef ŠUMBERA, P. HOMOLKA, Jiří TOMAN, Miloš ŠTEJFA a Ivan ŘIHÁČEK. Changes in Autonomic Regulation of Blood Pressure in Patients with Vasodepressoric Type of Vasovagal Syncope. Journal of Hypertension, U.S.A.: International Society of Hypertension, 1999, roč. 1999, č. 17, s. 47. ISSN 0263-6352.
 35. 1994

 36. SOPOUŠEK, Jiří a Jan VŘEŠŤÁL. An Experimental Study of Phase Equilibria in the Fe-Cr-Ni-C System. Z. Metallkd., Stuttgart: Carl Hanser Verlag, 1994, roč. 65, č. 2, s. 116-121. ISSN 0044-3093.
 37. 1993

 38. ČERMÁK, Jiří, Jiří SOPOUŠEK a Karel STRÁNSKÝ. Relation between Carbon Tracer Diffusivity and Carbon Activity Coeficient in Austenitic Ni-Fe-Cr Alloys. Scripta METALLURGICA et MATERIALIA, U. S. A.: Pergamon Press Ltd., 1993, roč. 29, č. 12, s. 1581-1588.
 39. KOČOVÁ, M., J. MENCL, Oldřich SCHNEEWEIS a Jiří SOPOUŠEK. Termodynamické vyhodnocení experimentálních fázových dat soustavy Fe-Cr-C a Fe-Cr-Ni. In Difúze a termodynamika kovů a slitin VI. Brno: IPM CAS, 1993. s. 1111.
 40. 1991

 41. SOPOUŠEK, Jiří. Výpočty fázových rovnováh v soustavách na bázi železa. Brno (Czech Rep.): IPM CAS Brno (VZ818/597), 1991. 50 s.
 42. 1990

 43. KROUPA, Aleš a Jiří SOPOUŠEK. Using of PC for Phase Diagram Computation of Systems Corresponding to Complex Steels. In Proceeding of Chemometric II. Brno (Czech Rep.): IPM CAS Brno, 1990. s. 2222.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 11. 2020 13:04