Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. GREGAR, Tomáš, Radka POSPÍŠILOVÁ a Tomáš PITNER. DEEP THOUGHT Web based System for Managing and Presentation of Research and Student Projects. In CSEDU 2009 - Proceedings of the first International Conference on Computer Supported Education. Lisboa, Portugal: INSTICC - Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Comunication, 2009. s. 443-447, 5 s. ISBN 978-989-8111-82-1.
 2. GREGAR, Tomáš a Tomáš PITNER. E-learning a sémantika. In Sborník šestého ročníku konference o e-learningu - SCO 2009. Brno: vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, 2009. s. 214-219, 6 s. ISBN 978-80-210-4878-2.
 3. GREGAR, Tomáš a Tomáš PITNER. Lightweight Document Semantics Processing in E-learning. In Proceedings of I-KNOW ’09 9th International Conference on Knowledge Management and Knowledge Technologies. 1. vyd. Graz: Verlag der Technischen Universität Graz, 2009. s. 379-384, 6 s. ISBN 978-3-85125-060-2.
 4. 2008

 5. GREGAR, Tomáš a Jakub VAŠÍČEK. Anotace dat pro e-learning. In Sborník pátého ročníku konference o e-learningu --- SCO 2008. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2008. 6 s. ISBN 978-80-210-4613-9.
 6. ONOFREJOVÁ, Lucia, Alexander LEITNER a Wolfgang LINDNER. Malondialdehyde tagging improves the analysis of arginine oligomers and arginine-containing dendrimers by HPLC-MS. Journal of separation science, Weinheim : WILEY-VCH Verlag GmbH & Co, 2008, roč. 31, č. 3, s. 499-506. ISSN 1615-9314.
 7. HLAVÁČKOVÁ, Dana a Klára OSOLSOBĚ. Morfologické značkování mluvených korpusů, zkušenosti a otevřené otázky. Kopřivová, Marie, Waclawičová, Martina. In Čeština v mluveném korpusu. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny/ Ústav Českého národního korpusu, 2008. s. 105-114, 10 s. ISBN 978-80-7106-982-9.
 8. DRÁŠIL, Pavel a Tomáš PITNER. Social tagging - the essence of Web 2.0. In MEKON 2008. Ostrava: VŠB - Technická Univerzita Ostrava, 2008. s. 1-6. ISBN 978-80-248-1704-0.
 9. GREGAR, Tomáš, Radka POSPÍŠILOVÁ a Tomáš PITNER. Správa více projektů a prezentace jejich výsledků. In Sborník semináře Technologie pro e-vzdělávání. 1. vyd. Praha, ČR: ČVUT v Praze, 2008. s. 30-37, 8 s. ISBN 978-80-248-1704-0.
 10. GREGAR, Tomáš, Radka POSPÍŠILOVÁ a Tomáš PITNER. SPRÁVA VÍCE PROJEKTŮ A PREZENTACE JEJICH VÝSLEDKŮ. In Sborník X. ročníku mezinárodní konference MEKON 2008. 1. vyd. Ostrava, ČR: Ekonomická fakulta, VŠB –Technická univerzita Ostrava, 2008. s. 1-7, 7 s. ISBN 978-80-248-1704-0.
 11. OSOLSOBĚ, Klára. Značkování a status některých gramatických kategorií v ČNK (syntetické futurum, stupňování adjektiv, neurčité číslovky a příslovce míry). In Grammar & Corpora / Gramatika a korpus 2007. 1. vyd. Praha: Academia, 2008. s. 407-416, 10 s. ISBN 978-80-200-1634-8.
 12. 2007

 13. WAGNER, Roland. Das Auffinden von reflexiven Verbalsubstantiven im tschechischen Nationalkorpus: Grenzen der morphologischen Annotation. In Gramatika a korpus; Grammar & Corpora 2005. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, 2007. s. 295-304, 10 s. ISBN 80-86496-32-5.
 14. OSOLSOBĚ, Klára. Popis gramatických významů (hodnot) jednoduchých slovesných tvarů v anotacích českých (slovenských) korpusů. Linguistica Brunensia, Brno: Masarykova Univerzita, 2007, A 55, č. 1, s. 201-218. ISSN 0231-7567.
 15. 2004

 16. ŠMERK, Pavel. Unsupervised Learning of Rules for Morphological Disambiguation. Lecture Notes in Computer Science, Berlin: Springer Verlag, 2004, roč. 3206, č. 1, s. 211-216. ISSN 0302-9743.
 17. 2002

 18. PALA, Karel a Marek VEBER. CED - A Program for Editing Corpora. In Proceedings of Telri Seminar 2002. 1. vyd. Birmingham, 2002. 10 s.
 19. 2001

 20. HLADKÁ, Zdeňka a Klára OSOLSOBĚ. Příprava elektronických korpusů češtiny. In Přednášky a besedy z XXXIV. běhu LŠSS. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, 2001. s. 63-70, 8 s.
 21. 1999

 22. OSOLSOBĚ, Klára. Morfologické značkování složených slovesných tvarů v korpusu. SPFFBU, Brno: MU, 1999, roč. 48, A 47, s. 33-50. ISSN 0231-7567.
 23. 1998

 24. PALA, Karel a Pavel RYCHLÝ. Corpus Annotation in Inflectional Languages: Czech. In WAGNER, Roland. Database and Expert System Applications. 1. vyd. Los Alamitos, California: IEEE Computer Society, 1998. s. 149-154. ISBN 0-8186-8353-8.
 25. PALA, Karel, Klára OSOLSOBĚ a Pavel RYCHLÝ. Frekvence vzorú českých sloves (Na materiálu Českého nár.korpusu). Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 1998, roč. 59, č. 3, s. 265-276. ISSN 0037-7031.
 26. 1996

 27. OSOLSOBĚ, Klára. Formale Beschreibung der tschechischen Morphologie und ihre Anwendung auf dem Gebiet der linguistischen Datenverarbeitung. In SP FF MU A 44. Brno: MU, 1996. s. 59-70, 12 s. ISBN 80-210-1408-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 31. 3. 2020 16:32