Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. PROCHÁZKOVÁ SCHRUMPFOVÁ, Petra, Zuzana KUNICKÁ, Eva POLANSKÁ, Martina DVOŘÁČKOVÁ, Michal ŠTROS, Klaus GRASSER a Jiří FAJKUS. HMG Box proteins are involved in telomere maintenance in plants and animals. In EMBO Conference Series on Chromatin and Epigenetics. 2009.

  2008

  1. FAJKUS, Jiří, Martina DVOŘÁČKOVÁ a Eva SÝKOROVÁ. Analysis of Telomeres and Telomerase. In The Nucleus. Totowa, USA: Humana Press, 2008, s. 267-296. Volume 1. ISBN 978-1-58829-977-2.
  2. KUNICKÁ, Zuzana, Igor MUCHA a Jiří FAJKUS. Telomerase Activity in Head and Neck Cancer. Anticancer Research. Greece: INT INST ANTICANCER RESEARCH, 2008, roč. 28, 5B, s. 3125-3129. ISSN 0250-7005.

  2006

  1. FAJKUS, Jiří. Detection of telomerase activity by the TRAP assay and its variants and alternatives. Clinica Chimica Acta. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2006, roč. 371, 17.dubna, s. 25-31. ISSN 0009-8981.

  2005

  1. HÁJEK, Roman, Zuzana KUNICKÁ, Marie SKLENIČKOVÁ, Martina DVOŘÁČKOVÁ, Jiří FAJKUS, Jana SMEJKALOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Darina OČADLÍKOVÁ, Dana WEISSOVÁ, Jana VIGÁŠOVÁ, Lucie KOVÁŘOVÁ, Silvie DUDOVÁ, Jana HEINIGOVÁ, Petra VIDLÁKOVÁ, Zdeněk ADAM a Miroslav PENKA. Stanovení aktivity telomerázy u mnohočetného myelomu. Klinická onkologie. 2005, roč. 18, č. 3, s. 80-83. ISSN 0862-495X.

  2003

  1. FAJKUS, Jiří, Květa KOPPOVÁ a Zuzana KUNICKÁ. Dual-color real-time telomeric repeat amplification protocol. BioTechniques. United States: EATON PUBLISHING CO, 2003, roč. 35, č. 5, s. 912-914. ISSN 0736-6205.

  2002

  1. FAJKUS, Jiří, Marek BORSKÝ, Zuzana KUNICKÁ, M. KOVAŘÍKOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Jiřina HOFMANOVÁ a Alois KOZUBÍK. Changes in telomerase activity and expression in the process of butyrate-induced cell differentiation. Brno: D. Schweizer, K. Nasmyth, EMBO Workshop Genetics after the Genome, 2002.

  2001

  1. MALÁSKA, Jan, Anežka FIŠEROVÁ, Zuzana KUNICKÁ, Marie SKLENIČKOVÁ, Lenka KOVÁŘOVÁ, Ludmila BOURKOVÁ, Romana MUSILOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří FAJKUS. HODNOCENÍ TELOMERÁZOVÉ AKTIVITY A DÉLKY TELOMER U MNOHOČETNÉHO MYELOMU. In XV.OLOMOUCKÉ HEMATOLOGICKÉ DNY S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2001, s. 173.

  2000

  1. MALÁSKA, Jan, Jiří FAJKUS, Milan BAJER, Hana HRSTKOVÁ, Kateřina BAJEROVÁ, Jaroslav MICHÁLEK, Lenka FAJKUSOVÁ, Rostislav VYZULA, Kateřina KREJČÍ a Marie SKLENIČKOVÁ. Telomerase activity and expression in the course of treatment of acute childhood leukemias. In Miami Nature Biotechnology Short Reporřts, Volume 11m, Advances in Gene Technology: DNA, RNA and CANCER. 2000. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2000, s. 29a, 1 s. ISSN 1087-0156.

  1998

  1. ŘÍHA, Karel, Jiří FAJKUS, Jiří ŠIROKÝ a Boris VYSKOT. Developmenthal control of telomere lengths and telomerase activity in plants. In 1st European workshop. 1. vyd. Germany: 1st European workshop, 1998, s. -, 1 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 16. 6. 2024 23:59