Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest v kontextu dětské psychiatrické léčebny. 2008.
 2. HUMPOLÍČEK, Pavel. Terapeutický a diagnostický potenciál hry. In Seminář pro praktiky pomáhajících profesí pod patronací Hogrefe – Testcentrum, Praha. 2008.
 3. HUMPOLÍČEK, Pavel. The Scenotest in clinical praxis. In lecture at Donaustauf Klinik. 2008.
 4. 2007

 5. HUMPOLÍČEK, Pavel. Možnosti a meze aplikace Scénotestu v poradensko-psychologické praxi. 2007.
 6. 2006

 7. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest - výukový a kazuistický seminář pro speciální pedagogy a poradenské psychology. 2006.
 8. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest - výukový, výcvikový a kazuistický seminář. 2006.
 9. HUMPOLÍČEK, Pavel a Kamila JEŠINOVÁ. Specifika formálních a obsahových prvků scén vytvořených jedinci s diagnostikovanou disociální poruchou osobnosti. In Sborník prací - Psychologické dny 2006. 2007. vyd. Praha: Českomoravská psychologická společnost, Psychologické dny 2006, Olomouc, 2006. s. 47-58. ISBN 978-80-7308-185-0.
 10. HUMPOLÍČEK, Pavel a Kamila JEŠINOVÁ. Specifika formálních a obsahových prvků scén vytvořených jedinci s diagnostikovanou disociální poruchou osobnosti. 2006.
 11. 2005

 12. HUMPOLÍČEK, Pavel a Jana HUMPOLÍČKOVÁ. Scénotest. Psychologie Dnes, Praha: Portál, 2005, XI., č. 2, s. 30-32. ISSN 1212-9607.
 13. 2004

 14. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest - příručka pro praxi. První vydání. Brno: MSD, s.r.o. Brno, 2004. 69 s. ISBN 80-86633-20-9.
 15. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest - výukový a kazuistický seminář. In Pedagogicko-psychologická poradna v Uherském Hradišti. 2004.
 16. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest: využití při diagnostice a terapii poruch chování. In Klinicko psychologické dny, Praha. 2004.
 17. HUMPOLÍČEK, Pavel. Specifika formálních a obsahových znaků stavby scény u dětí a dospívajících s diagnostikovanou poruchou chování. 2004.
 18. HUMPOLÍČEK, Pavel. Specifika stavby scény u dětí s poruchami chování - Scénotest. 2004.
 19. 2003

 20. HUMPOLÍČEK, Pavel. Psychologická terapie hrou - Scénotest. In 24. česko-slovenská psychoterapeutická konference (Luhačovice). 2003.
 21. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest. In Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (Praha). 2003.
 22. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest. In Klinicko psychologické dny, Praha: AKP, Testcentrum, s.r.o. 2003.
 23. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest - výukový a kazuistický seminář se zaměřením na poradensko-psychologickou praxi. In Pedagogicko-psychologická poradna v Kroměříži. 2003.
 24. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest v poradensko-psychologické praxi. In Pedagogicko-psychologická poradna v Praze 8 & Občanské sdružení PROFI. 2003.
 25. 2002

 26. HUMPOLÍČEK, Pavel. Prolegomena Scénotestu. Prolegomena Scénotestu, Brno: Cv VOE FSS MU v Brně, 2002, roč. 1, č. 1, s. 1-33. ISSN 1214-0090.
 27. HUMPOLÍČEK, Pavel, Gabriela HRONCOVÁ a Lenka ŠTORKOVÁ. Scénotest: Příručka. Brno: Cv VOE FSS MU Brno, 2002. 103 s. Interní studijní materiál MU Brno - překlad.
 28. HUMPOLÍČEK, Pavel, Mojmír SVOBODA a Roman SLOBODNÍK. Special phenomena by ROR and its symbolic potential. In VII. Internationaler Congress of Rorschach and other Projective Methods, Roma 2002. 2002.
 29. 2001

 30. VON STAABS, Gerdhild, Jaroslav ŠTURMA a Pavel HUMPOLÍČEK. Scénotest: Praktická metoda pro porozumění neuvědomovaným problémům a struktuře osobnosti. 1. vyd. Praha: Testcentrum, s.r.o., 2001. 112 s. 9. publikace Testcentra, s.r.o.; 1. české vydání. ISBN 80-86471-12-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 1. 2020 14:56