Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2006

  1. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Konkurence deiktických zájmen odkazujících k vyjádření času a prostoru v textech různých stylových oblastí. In JAKLOVÁ, A. (ed.) Komunikace - styl - text. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006. s. 165-168. ISBN 80-7040-819-7.
  2. 2005

  3. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Frazémy se slovesem MÍT a výrazem TO (na materiále Českého národního korpusu). In Parémie národů slovanských II. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2005. s. 99-107. ISBN 80-7368-100-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 1. 2020 02:59