Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. HOLEČEK, Jan, Markéta UHNAVÁ a Jan ZVARA. Cestovní ruch a jeho postavení v regionální politice. In Regionální politika v ČR: Efekty a nové výzvy. první. Brno: GaREP Publishing, 2009. s. 168-180, 188 s. ISBN 978-80-904308-3-9.
 2. HOLEČEK, Jan, Markéta UHNAVÁ a Jan ZVARA. Cestovní ruch a jeho postavení v regionální politice. In Regionální politika v ČR: Efekty a nové výzvy. první. Brno: GaREP Publishing, 2009. s. 168-180, 188 s. ISBN 978-80-904308-3-9.
 3. RUDA, Aleš. Cestovní ruch ve vztahu k udržitelnému rozvoji. In XII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 2009. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 253-260, 290 s. ISBN 978-80-210-4883-6.
 4. FRANTÁL, Bohumil a Josef KUNC. Hodnocení potenciálního vlivu výstavby větrných elektráren na územní rozvoj cestovního ruchu: příklad rekreační oblasti Slezská Harta. Urbanismus a územní rozvoj. Brno: Ústav územního rozvoje, 2009, XI, č. 6, s. 24-29. ISSN 1212-0855.
 5. HOŘENÍ, Karina, Radoslava KRYLOVÁ a Pavel KLVAČ. Turismus a autenticita v českých vesnicích v rumunském Banátu. In DRESLEROVÁ, Jaromíra. Venkovská krajina 2009. Sborník z 7. ročníku mezinárodní mezioborové konference, konané 22.-24.května 2009 v Hostětíně, Bílé Karpaty. Kostelec nad Černými lesy: Česká společnost pro krajinnou ekologii, regionální organizace CZ-IALE, 2009. s. 46-50. ISBN 978-80-87154-65-6.
 6. HOLEČEK, Jan. Udržitelný cestovní ruch jako příležitost pro rozvoj disparitních regionů a jeho postavení v současné regionální politice ČR. In Dobrý praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. první. Hradec Králové: GAUDEAMUS, Univerzita Hradec Králové, 2009. s. 115-118, 203 s. ISBN 978-80-7041-923-6.
 7. 2008

 8. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Destinační management, nebo-li řízení destinace a jeho aplikace v České republice. Czech Hospitality and Tourism Papers. Hotelnictví, lázeňství, turismus. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2008, IV, č. 8, s. 41-52. ISSN 1801-1535.
 9. ŠAUER, Martin a Jiří VYSTOUPIL. Geoparky - nový nástroj udržitelného rozvoje cestovního ruchu. Životné prostredie. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2008, roč. 42/2008, č. 1, s. 39-43. ISSN 0044-4863.
 10. ŠAUER, Martin. Podpora cestovního ruchu z veřejných financí. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 138 s.
 11. ŠAUER, Martin. Prostorové aspekty podpory cestovního ruchu ze SROP. In Sborník z XI. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 206 - 216. ISBN 978-80-210-4625-2.
 12. FRANTÁL, Bohumil, Josef KUNC, Stanislav CETKOVSKÝ a Petr KUČERA. Rozvoj větrné energetiky a cestovní ruch: hrozba či příležitost? In Sborník příspěvků k Mezinárodnímu roku planety Země. 1. vyd. Brno: ESF MU Brno, 2008. s. 121-129. ISBN 978-80-210-4748-8.
 13. VYSTOUPIL, Jiří, Andrea HOLEŠINSKÁ, Josef KUNC a Martin ŠAUER. Teoreticko-metodologické přístupy k tvorbě rajonizace cestovního ruchu v České republice. Ekonomická revue cestovného ruchu. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, 2008, roč. 41, č. 2, s. 105-117. ISSN 0139-8660.
 14. VYSTOUPIL, Jiří. Teoreticko-metodologické přístupy k tvorbě rajonizace cestovního ruchu v České republice. Ekonomická revue cestovného ruchu. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Mateja Bela, 2008, roč. 41, č. 2, s. 105-117. ISSN 0139-8660.
 15. FRANTÁL, Bohumil, Stanislav CETKOVSKÝ a Josef KUNC. Vliv větrných elektráren na percepci krajiny a životního prostředí. Životné prostredie. Bratislava (Slovenská republika): Ústav krajinnej ekológie SAV, 2008, roč. 42, č. 6, s. 307-312. ISSN 0044-4863.
 16. 2007

 17. KORVAS, Pavel, Jan DOŠLA, Milena STRACHOVÁ, Jan ONDRÁČEK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Miloš LUKÁŠEK, Svatava NOVÁKOVÁ, Radek LIENERTH a Petr BABIČ. Aktivní formy cestovního ruchu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 149 s. nemá. ISBN 978-80-210-4361-9.
 18. VYSTOUPIL, Jiří. Analýza a hodnocení stávajících priorit krajů České republiky v cestovním ruchu. Czech Hospitality and Tourism Papers - Hotelnictví, lázeňství, turismus. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2007, -, červen, s. 71-108. ISSN 1801-1535.
 19. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Destinační management aneb Jak řídit turistickou destinaci. Brno: ESF MU, 2007. 90 s. první. ISBN 978-80-210-4500-2.
 20. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER, Andrea HOLEŠINSKÁ a Petra METELKOVÁ. Management cestovního ruchu. 2007. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2007. 156 s. ISBN 978-80-210-4415-9.
 21. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER, Andrea HOLEŠINSKÁ a Petra METELKOVÁ. Marketing cestovního ruchu. 2007. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2007. 134 s. ISBN 978-80-210-4240-7.
 22. VYSTOUPIL, Jiří, Andrea HOLEŠINSKÁ, Josef KUNC a Martin ŠAUER. Metody pro tvorbu strategických a programových dokumentů cestovního ruchu. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2007. 120 s. ISBN 978-80-210-4290-2.
 23. VYSTOUPIL, Jiří. Návrh indikátorů a ukazatelů pro potřeby organizace a řízení cestovního ruchu na regionální a krajské úrovni. Czech Hospitality and Tourism Papers - Hotelnictví, lázeňství, tourismus. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2007, -, červen, s. 44-58. ISSN 1801-1535.
 24. KUNC, Josef. Přístupy k tvorbě regionálních strategických dokumentů v cestovním ruchu - setrvačnost či inovace? In Aktuální problémy cestovního ruchu. 1. vydání. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2007. s. 1-10. ISBN 978-80-87035-01-6.
 25. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER a Andrea HOLEŠINSKÁ. Teoreticko-metodologické a praktické přístupy k regionalizaci cestovního ruchu. In XXI. sjezd České geografické společnosti: Česká geografie v evropském prostoru, sekce Sociogeografické procesy. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. s. 273-280. ISBN 978-80-7040-986-2.
 26. VYSTOUPIL, Jiří a Josef KUNC. Tourism in the Czech Republic. In Global Changes: Their Regional and Local Aspects - Abstracts. 1. vydání. Warszawa: Uniwersytet Warszawski; Wydzial Geografii i Studiów Regionalnych, 2007. s. 42-42.
 27. KUNC, Josef a Martin ŠAUER. Vybrané aspekty cestovního ruchu v kraji Vysočina. In X. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 316-324. ISBN 978-80-210-4325-1.
 28. 2006

 29. VYSTOUPIL, Jiří a Martin ŠAUER. Atlas cestovního ruchu České republiky. In IX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2006. s. 263-267. ISBN 8021041552.
 30. VYSTOUPIL, Jiří, Andrea HOLEŠINSKÁ, Josef KUNC, Jaroslav MARYÁŠ, Daniel SEIDENGLANZ, Martin ŠAUER, Petr TONEV a Milan VITURKA. Atlas cestovního ruchu České republiky. 1. vyd. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2006. 156 s. ISBN 80-239-7256-1.
 31. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER a Andrea HOLEŠINSKÁ. Pedagogická a výzkumná činnost katedry regionální ekonomie a správy v oblasti cestovního ruchu. In Sborník příspěvků z mezinárodní ekonomické konference "Česká ekonomika v procesu globalizace - Inovační potenciál regionů ČR". Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 88-92. ISBN 80-210-4085-8.
 32. HOLEŠINSKÁ, Andrea a Josef KUNC. Programové a strategické dokumenty rozvoje cestovního ruchu ČR - srování. In IX. Mezinárdní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 217-220. ISBN 8021041552.
 33. WOKOUN, René a Jiří VYSTOUPIL. Státní politika cestovního ruchu České republiky na období 2007-2013. In IX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2006. s. 211-216. ISBN 8021041552.
 34. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Využití tradic v cestovním ruchu a jejich začlenění do strategických dokumentu. In Recenzovaný sborník + CD ROM referátů z 11. mezinárodní konference na téma "Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství - Využití tradic v cestovním ruchu". Tábor: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, Katedra cestovního ruchu, 2006. s. 35-40. ISBN 80-7040-895-2.
 35. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Využití tradic v cestovním ruchu v ČR a jejich začlenění do strategických dokumentů rozvoje cestovního ruchu. Praha: C.O.T. media, s.r.o., 2006. COT business.
 36. VYSTOUPIL, Jiří a Martin ŠAUER. Základy cestovního ruchu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2006. 163 s. Distanční studijní opora. ISBN 80-210-4205-2.
 37. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER, Andrea HOLEŠINSKÁ a Petra METELKOVÁ. Základy cestovního ruchu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2006. 121+13. ISBN 80-210-4167-6.
 38. 2005

 39. VÁLKA, Miroslav. Archeoskanzeny jako forma prezentace kulturního dědictví. Etnologické rozpravy. Bratislava: Ústav etnológie SAV Slovenské nár múseum, 2005, roč. 2005, č. 2, s. 145-157, 12 s. ISSN 1335-5074.
 40. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Geografie cestovního ruchu, aneb elektronický atlas cestovního ruchu zemí světa. In Sborník referátů ze semináře "Geografie, cestovní ruch a rekreace" (CD ROM). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie, 2005. s. 183-188. ISBN 80-244-1221-7.
 41. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Nástin hodnocení kulturně-historického potenciálu cestovního ruchu. In VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2005. s. 247-253. ISBN 80-210-3888-8.
 42. ŠAUER, Martin a Jiří VYSTOUPIL. Návrh nové rajonizace cestovního ruchu České republiky. In "Geografie, cestovní ruch a rekreace" (CD ROM). 2005. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie, 2005. s. 65 - 74. ISBN 80-244-1221-7.
 43. ŠAUER, Martin a Jiří VYSTOUPIL. NÁVRH NOVÉ RAJONIZACE CESTOVNÍHO RUCHU ČR. In VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: MU ESF, 2005. s. 254-263. ISBN 80-210-3888-8.
 44. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Návrh tvorby webových stránek destinace. Brno: ESF MU, 2005. 23 s.
 45. ŠAUER, Martin a Jiří VYSTOUPIL. Proposal of new regional division of tourism in the Czech Republic. In Recenzovaný sborník + CD ROM referátů z 10. mezinárodní konference na téma: Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství - Trvale udržitelný rozvoj a turismus. Tábor: univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra cestovního ruchu v Táboře, 2005. s. 117 - 123. ISBN 80-7040-766-2.
 46. ŠAUER, Martin. Přírodní předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu: metodické poznámky. In VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 2005. vyd. Brno: ESF, 2005. s. 239-246. ISBN 80-210-3888-8.
 47. SEIDENGLANZ, Daniel. Railway transport and tourism development in the Czech republic. In Tourism and the History of Transport, Traffic and Mobility. 2005. vyd. York: International Association for the History of Transport, Traffic & Mobility, 2005. s. 121-125.
 48. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Tourism E-atlas of World Countries. In Recenzovaný sborník + CD ROM referátů z 10. mezinárodní konference na téma: Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství - Trvale udržitelný rozvoj a turismus. Tábor: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra cestovního ruchu v Táboře, 2005. s. 47-50. ISBN 80-7040-766-2.
 49. VITURKA, Milan. Územní hodnocení kvality podnikatelského prostředí z hlediska rozvoje cestovního ruchu a rekreace. In Sborník z VIII. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: ESF MU Brno, 2005. s. 321-331, 21 s. ISBN 80-210-3888-8.
 50. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Veřejný sektor a cestovní ruch. In Sborník z 6. mezinárodní konference "Veřejná ekonomika a správa 2005". Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra veřejné ekonomiky, 2005. s. 1-9, 10 s. ISBN 80-248-0876-5.
 51. POKORNÝ, Jan. Vliv změny klimatu na horské lokality a turismus v lyžařských areálech. In Venkovská krajina 2005. 1. vydání. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2005. s. ------, 3 s. ISBN 80-239-4963-2.
 52. POKORNÝ, Jan. Vliv změny klimatu na horské lokality a turismus v lyžařských areálech. In Sport a kvalita života / Sport and quality of life. 2005. vyd. Masarykova univerzita v Brně: Masarykova univerzita, 2005. s. 125-129. ISBN 80-210-3863-2.
 53. NUNVÁŘOVÁ, Svatava a Andrea HOLEŠINSKÁ. Zřizování turistických informačních center obcemi. In MendelNET 2005 - Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Provozně-ekonomická fakulta, 2005. s. 136-146, 10 s. ISBN 80-7302-107-2.
 54. 2004

 55. HALÁMEK, Petr a Martin ŠAUER. Konkurence měst a obcí v cestovním ruchu. In Konkurence ve veřejném sektoru, Objektivizace dělby práce mezi státní správou a samosprávou v řízení veřejného sektoru. Brno: ESF MU, 2004. s. 204-213, 247 s. ISBN 80-210-3359-2.
 56. METELKOVÁ, Petra. Management kvality v cestovním ruchu. In VII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2004. s. 119-127, 8 s. ISBN 80-210-3549-8.
 57. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Organizace turistických informačních center. In MendelNET 2004 - Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia na CD. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, 2004. s. 132-132, 7 s. ISBN 80-7302-088-2.
 58. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Tourism Development and Regionalization in the Czech Republic on the Threshold of a New Century. In 3rd International Confrerence for Young Researchers. Volume I. Gödöllő: Szent István Egyetemi Kiadó, 2004. s. 230-233. ISBN 963-9483-44-3.
 59. 2003

 60. DANIHELKA, Jiří. Pálava na prahu třetího tisíciletí. Mikulov: Správa chráněných krajinných oblastí České republiky - Správa chráněné krajinné oblasti Pálava, 2003. 138 s. MaB. ISBN 80-239-1975-X.
 61. 2002

 62. BĚLKA, Luboš a Martin SLOBODNIK. Vplyv turizmu na tibetské kláštory - príklad Labrangu. Hieron. Bratislava: Lufema, 2002, VI.-VII., č. 1, s. 24-33. ISSN 80-89058-11-6.
 63. 2001

 64. TOMŠÍČKOVÁ, Bohumila a Václav TOUŠEK. Cestovní ruch a rekreace na Hodonínsku (poznatky ze sosociálně-geografického výzkumu). In Region-Služby-Cestovní ruch, Sborník přednášek z mezinárodní vědecké konference. Ostrava: Ostravská univerzita, 2001. s. 264-267. ISBN 80-7042-580-6.
 65. 1999

 66. VYSTOUPIL, Jiří. Problémy regionální statistiky cestovního ruchu v ČR a mezinárodních srovnáních. In I. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 1999. s. 99-114. ISBN 80-210-2065-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 2. 2023 14:54