Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. BALÍK, Stanislav a Jan HOLZER. Axis Mentality - Ideology in Post-Communist Non-Democratic Regimes. In BACKES, Uwe, Tytus JASKULOWSKI a Abel POLESE. Totalitarismus und Transformation. Defizite der Demokratiekonsolidierung in Mittel- und Osteuropa. první. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2009, s. 101-106. Schriften des Hannah-Arendt-Instituts, 37. ISBN 978-3-525-36911-1.
  2. BALÍK, Stanislav a Jan HOLZER. Gozar be demokrasí. Online. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Gozar be demokrasí dar kešvarhá-je Oropá-je markazí. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009, s. 26-36. mimo edice. ISBN 978-80-7325-182-6.
  3. HOLZER, Jan. The transition in Czechoslovakia: prepositions and consequences. In Die Friedliche Revolution in der DDR 1989/90. Transition im ostmitteleuropaischen Vergleich. 2009.

  2008

  1. BALÍK, Stanislav, Jan HOLZER a Lubomír KOPEČEK. Czechoslovakia in 1989 - a case of successful transition. Totalitarismus und Demokratie. Göttingen, 2008, roč. 5, č. 1, s. 19 - 42, 23 s. ISSN 1612-9008.
  2. SABOLOVIČ, Mojmír. LAW ON COOPERATIVES IN THE POST-TRANSITION PERIOD IN THE CZECH REPUBLIC. In A Brief Introduction to Czech Law. USA: AICELS, 2008, 13 s. 1st version. ISBN 978-0-692-00045-8.
  3. NECKÁŘ, Jan. Současnost a budoucnost transferových daní. In Dny práva – 2008 – Days of Law. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 235 - 239. ISBN 978-80-210-4733-4.

  2007

  1. HOLZER, Jan. Ženíšek, M.: Přechody k demokracii v teorii a praxi. Plzeň, vyd. a nakl. Aleš Čeněk - FF ZČU 2006. Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2007, XIV, č. 1, s. 74-76. ISSN 1211-3247.

  2006

  1. POLÁČKOVÁ, Klára. Formální institucionalizace socio-ekonomických vztahů v Polsku a České Republice (1989 – 1998). Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2006, XIII, č. 2, s. 214-242, 28 s. ISSN 1211-3247.
  2. BALÍK, Stanislav. Gosudarstvennoje upravlenije i samoupravlenije. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Perechod k demokratii – češskij opyt. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006, s. 112-138. mimo řady. ISBN 80-7325-104-3.
  3. HLOUŠEK, Vít. Perechod Češskoj Respubliki k demokratii. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Perechod k demokratii – češskij opyt. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006, s. 25-48. CDK. ISBN 80-7325-104-3.
  4. HOLZER, Jan. Platí ještě v české politice tranzitologické paradigma? In Parlamentní volby 2006 a česká politika. 1. vyd. Brno: MPÚ MU, 2006, s. 26-37. ISBN 80-210-4161-7.
  5. VAŠEČKA, Michal, Miroslav KOLLÁR a Grigorij MESEŽNIKOV. Slovakia. NIT 2006. In Nations in Transit 2006. Democratization from Central Europe to Eurasia. 1. vyd. Washington, D.C.: Freedom House, 2006, s. 577-600. Nations in Transit. ISBN 9638661585.
  6. PALETA, Tomáš. Strukturální změny v české ekonomice. In Konurenceschopnost české ekonomiky: vývojové trendy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 178-187. 55-9848-2006 02/58 20/ESF. ISBN 80-210-4157-9.
  7. PALETA, Tomáš. Vybrané strukturální změny České ekonomiky jako důsledky privatizace. In Česká ekonomika v procesu globalizace - Konkurenceschopnost a hospodářská politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 116-126, 10 s. ISBN 80-210-4089-0.
  8. TRNKOVÁ, Kateřina. Žák na málotřídní škole: témata zahraničního výzkumu. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník příspěvku 14. konference ČAPV. (CD rom). 2006.

  2005

  1. BALÍK, Stanislav. Al-idára 'l-`áma wa 'l-idára 'dh-dhátíja. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. `amalíjat biná' al-mu'assasát ad-dímuqrátíja: Dirását min al-Džumhúríja 't-tšíkíja. 1. vyd. Brno-Baghdad: Centrum pro studium demokracie a kultury-International Republican Institute, 2005, s. 96-115. mimo edice. ISBN 80-7325-058-6.
  2. ŠMÍD, Tomáš. Alievův Ázerbájdžán. on-line Středoevropské politické studie. 2005, VII., č. 4, s. 389 - 408, 19 s. ISSN 1212-7817.
  3. FOLTÝN, Tomáš. Bipolarizace italského stranického systému. Politologický časopis. Mezinárodní politologický ústav MU, 2005, Roč. XII., č. 2, s. 119-138. ISSN 1211-324.
  4. RIPKA, Vojtěch. Ekiert, Grzegorz; Hanson, Stephen (eds.): Capitalism and Democracy in Central and Eastern Europe: Assessing the Legacy of Communist Rule, Cambridge: Cambridge University Press, 2003, 390 stran, ISBN-10: 0521529859. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2005.
  5. HLOUŠEK, Vít. Intiqál al-Džumhúríja 't-tšíkíja ilá 'd-dímuqrátíja. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. `amalíjat biná' al-mu'assasát ad-dímuqrátíja: Dirását min al-Džumhúríja 't-tšíkíja. 1. vyd. Brno-Bagdad: CDK-IRI, 2005, s. 20-39. CDK. ISBN 80-7325-058-6.
  6. DANĚK, Petr. Kraje v transformaci: vývoj regionálních rozdílů. Praha: CEVRO, 2005, 15 s. Fakta, názory, komentáře.
  7. SZCZYRBA, Zdeněk, Václav TOUŠEK a Jaroslav MARYÁŠ. Procesy transformacyjne w handlu detalicznym w ukladzie regionalnym Republiky Czeskiej (modelowa sytuacja w regione Morawy Środkowej). In Kosiedowski, W. (ed.): Regiony Europy Środkowej i Wschodniej wobec globalizacji i integracji miedzynarodowej. Wloclawek: Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu - Wloclawskie Towarzystwo Naukowe, 2005, s. 409-412. ISBN 83-60150-10-9.

  2004

  1. ŘEHÁK, Stanislav. Le découpage régional tcheque en question. In L'élargissement de l'Union Européenne: réformes territoriales en Europe Centrale et Orientale (V. Rey, L. Coudroy de Lille, E. Boulineau, eds.). 1. vyd. Paris: L'Harmattan, 2004, s. 183-193. Logiques Politiques. ISBN 21-7475-7492-X.
  2. BURUIANA, Alina. Negative Phenomena of Transition and the Impact of Privatization. In Ekonomika firiem 2004 I. diel. Podnikovohospodarska fakulta v Kosiciach, 2004, s. 55-61, 148 s. ISBN 80-225-1879-4.
  3. PŠEJA, Pavel. Občanské fórum jako katalysátor vývoje stranického systému ČR. Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, 2004, XI, č. 3, s. 316-327. ISSN 1211-3247.
  4. FUCHS, Kamil a Alina BURUIANA. Privatizace v Rumunsku a její paralely s českou privatizací. Acta Academica Karviniensia. 2004, roč. 2004, č. 1, s. 54-63, 283 s. ISSN 1212-415X.
  5. BURUIANA, Alina. Privatizace v Rumunsku v období 1992-2003. Národohospodářský obzor. Brno: ESF MU Brno, 2004, roč. 2, s. 13-23, 85 s. ISSN 1213-2446.

  2003

  1. HROBAŘOVÁ, Hana, Martin KVIZDA, Antonín SLANÝ a Zdeněk TOMEŠ. Teoretický rámec a výzvy institucionálního zakotvení české ekonomiky. Brno: MU Brrno, 2003, 65 s. Dílčí výzkumná zpráva pro MPSV.

  2002

  1. HLOUŠEK, Vít. Postkomunistická levice na Litvě. Hloušek, Vít; Kopeček, Lubomír (eds.). In Rudí a růžoví. Transformace komunistických stran. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2002, s. 202-229. ISBN 80-210-2990-0.
  2. VĚŽNÍK, Antonín. Regionale geographische Aspekten der Transformation der Landwirtschaft in der Tschechischen Republik. Europa Regional. Leipzig: Instituts fuer Laenderkunde, 2002, roč. 10, č. 4, s. 177-189, 12 s. ISSN 0943-7142.
  3. TOMÁŠEK, Marcel. Systémová konsolidace transformacního rezimu - prodluzovaná docasnost jako systém : Transformcní rezim v CR z pohledu analýzy krize racionality západoevropského sociálního státu. Kebele J, Pscheidt S (eds.). In Konsolidace vládnutí a podnikání v Ceské republice a v Evorpské Unii I ; Umění vládnout, ekonomika, politika. Praha: matfyzpress, 2002, s. 424 - 434, 10 s. ISBN 80 - 86732 - 00.
  4. KVIZDA, Martin. The Alternative Exchange Rate Arrangement for the Economic Transition. In 2nd International Conference for Young Researchers of Economics. 1. vyd. Budapest: Szent István University Budapest-Gödöllö, 2002, s. 169-179. ISBN 963-9483-05-2.
  5. ČAJAN, Michal, Pavel LHOTÁK, Jan LANG, Hana DVOŘÁKOVÁ, Ivan STIBOR a Jaroslav KOČA. The conformational behaviour of thiacalix[4]arenes: the pinched cone/pinched cone transition. Journal of the chemical society. Perkin transactions II, Physical organic chemistry. London: Chemical society, 2002, roč. 100, č. 1, s. 1922-1929. ISSN 1472-779X.

  2001

  1. KVIZDA, Martin. Institutional aspects of the economic transition. In Réformes économiques, croissance et développement. 1. vyd. Meknes: Universite libre de Bruxelles, 2001, s. 62-66, 4 s.
  2. TOMÁŠEK, Marcel. Privatization, Post-privatization and the Rule of Law in the Czech Republic. WeltTrends. Berlin: Berliner Debatte Wissenschaftsverlag, 2001, roč. 31, léto, s. 31 - 45, 14 s. ISSN 0944-8101.
  3. KOPEČEK, Lubomír. Transformace středoevropských komunistických stran - polský a maďarský případ. Středoevropská politická studia. Brno: MPU, 2001, roč. 3, č. 2, s. 34-46. ISSN 1212-7817.

  2000

  1. STRMISKA, Maxmilián. Dez anos depois: consolidando os sistemas partidários na Europa Centro-Oriental pós comunista. Teoria e Sociedade. Belo Horizonte: UFMG, 2000, roč. 4, č. 6, s. 178-211. ISSN 1518-4471.
  2. KVIZDA, Martin. Kursová politika v ČR v období hospodářské transformace před vstupem do Evropské unie - alternativní přístup. In Transformation, Stabilization and Growth. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 257-269. ISBN 80-210-2408-9.
  3. CÍSAŘ, Ondřej. Transition and Strategies of Policy Formation. East Central Europe - L'Europe du Centre-Est. Eine wissenschaftliche Zeitschrift. Budapest: CHARLES SCHLACKS, JR, 2000, roč. 27, č. 1, s. 173-178. ISSN 0094-3037.
  4. KVIZDA, Martin. Transition and the Economic Theory - Some Institutional Aspects. In Transformation of Central European Economies. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 78-80. Central European Studies Program.
  5. STRMISKA, Maxmilián. Utváření rumunského multipartismu (1990-1999). Pluralita a polarita rumunského systému politických stran. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, roč. 2, č. 1, 13 s. ISSN 1212-7817.
  6. STRMISKA, Maxmilián a Jan HOLZER. Utváření stranicko-politických pluralismů v ruském regionálním kontextu. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, roč. 2, č. 3, 15 s. ISSN 1212-7817.

  1999

  1. RYŠAVÝ, Dan. "Berani. Sociální historie evangelického sboru.". In Filipov II. Praha: Informatoria katedry sociologie FSV UK, 1999, s. 187-202. ISBN 80-238-5397-X.
  2. FIALA, Petr. Die katholische Kirche im postkommunistischen Transformationsprozess der Tschechischen Republik. Ost-Dokumentation. Bildungs-, Wissenschafts- und Kulturpolitik in Mittel- und Osteuropa. 1999, roč. 13, č. 4, s. 9-20. ISSN 0137-9760.
  3. KUNC, Josef. Změny v průmyslu města Brna a jejich vliv na situaci na trhu práce. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy. Folia Geographica. Prešov: Prešovská univerzita, 1999, XXXII, č. 3, s. 175-184. ISSN 80-88722-64-0.

  1997

  1. ŘEHÁK, Stanislav a Pavel GRÉGR. Doprava v České republice - Transformace a její nepřímé důsledky. Životné prostredie. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 1997, roč. 31, č. 1, s. 8-12. ISSN 0044-4863.
  2. SURAZSKA, Wisla, Jan BUČEK a Petr DANĚK. Towards regional government in Central Europe: territorial restructuring of post-communist regimes. Environment and Planning C. Londýn, Spojené království: Pion, Ltd., 1997, roč. 15, č. 4, s. 437-462. ISSN 0263-774.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 7. 2024 17:22