Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. MÁČKA, Zdeněk a Martin BRAUN. Riziková analýza břehových porostů a mrtvého dřeva ve vodohospodářsky využívaných říčních ekosystémech: případová studie z NP Podyjí. In Fyzickogeografický sborník 6, Fyzická geografie a trvalá udržitelnost. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 247-252. ISBN 978-80-210-4780-8.
 2. 2007

 3. DRÁPALA, Daniel. Doprava. In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2007. s. 147-149. 2. svazek. ISBN 978-80-204-1712-1.
 4. TALHOFER, Václav, Petr KUBÍČEK, Jarmila BRÁZDILOVÁ a Hana SVATOŇOVÁ. DYNAMIC CARTOGRAPHIC VISUALISATION IN A PROCESS OF TRANSPORTATION MONNITORING OF DANGEROUS CHEMICAL SUBSTANCES. In Proceedings of the International Conference on Military Technologies 2007. Brno: University of Defence, 2007. s. 597-607, 683 s. ISBN 978-80-7231-238-2.
 5. KLÁNOVÁ, Jana, Martina KOBLIŽKOVÁ, Petra RŮŽIČKOVÁ a Ivan HOLOUBEK. Soil-air exchange: from the laboratory to the field experiments. In Abstract Book SETAC North America 28th Annual Meeting. Milwaukee Wisconsin USA: SETAC, 2007. s. 43.
 6. KLÁNOVÁ, Jana, Martina KOBLIŽKOVÁ, Petra RŮŽIČKOVÁ a Ivan HOLOUBEK. Transport látek mezi půdou a vzduchem: od laboratorních k terénním experimentům. In OVZDUŠÍ 2007. 2007. ISBN 978-80-86188-25-6.
 7. TALHOFER, Václav, Petr KUBÍČEK, Jarmila BRÁZDILOVÁ a Hana SVATOŇOVÁ. Transport of Dangerous Chemical Substances and its Cartographic Visualisation. In Sborník 10th Conference on Geographic Information Science, AGILE 2007. 2007. vyd. Aalborg, Dánkso: AGILE, 2007. s. 257-261, 4 s. ISBN 978-80-7231-238-2.
 8. 2006

 9. ILYINA, Tatjana, Thomas POHLMANN, Gerhard LAMMEL a Jürgen SÜNDERMANN. A fate and transport ocean model for persistent organic pollutants and its application for the North Sea. Journal of Marine Systems. Elsevier, 2006, roč. 63, č. 1, s. 1-19. ISSN 0924-7963.
 10. HŘEBÍČEK, Jiří, Michal HEJČ a Ivan HOLOUBEK. Current Trends in Environmental Modelling with Uncertainties. In Proceedings of the iEMSs Third Biennial Meeting "Summit on Environmental Modelling&Software". Burlington: International Environmental Modelling and Software Society, 2006. s. 342-347. ISBN 1-4243-0852-6.
 11. SEIDENGLANZ, Daniel. Evropská dopravní politika - kritika a geografické hodnocení. Národohospodářský obzor. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU, 2006, roč. 2006/VI, č. 4, s. 84-96. ISSN 1213-2446.
 12. ŠAFR, Gustav. Víme, s čím se můžete setkat při silniční dopravní nehodě vozidla převážejícího nebezpečné věci? In Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Žilina: Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity a Ministerstvo hospodárstva SR, 2006. s. 593-595, 728 s. ISBN 80-8070-566-6.
 13. SEIDENGLANZ, Daniel. Železnice v Evropě a evropská dopravní politika. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2006. 82 s. Železniční doprava. ISBN 80-210-4221-4.
 14. 2005

 15. ŠNAJDROVÁ, Lenka. Jak se dostat přes membránu? 21. století. Praha: RF HOBBY, s.r.o., 2005. duben.
 16. RŮŽIČKOVÁ, Petra, Jana KLÁNOVÁ a Ivan HOLOUBEK. Laboratory course of Environmental processes. In ECOTOX 2005, Advantages and Trends in Ecotoxicology. Brno: Masarykova universita, 2005. s. 90. ISBN 80-210-3799-7.
 17. SEIDENGLANZ, Daniel. Railway transport and tourism development in the Czech republic. In Tourism and the History of Transport, Traffic and Mobility. 2005. vyd. York: International Association for the History of Transport, Traffic & Mobility, 2005. s. 121-125.
 18. SEIDENGLANZ, Daniel. Vývoj železniční dopravy v Evropě a její pozice v evropské dopravní politice. Národohospodářský obzor. Brno: ESF MU Brno, 2005, V, č. 4, s. 92-104. ISSN 1213-2446.
 19. 2004

 20. SEIDENGLANZ, Daniel. Vysokorychlostní železniční doprava v evropské dopravní politice. In Geografické informácie 8. Stredoeurópsky priestor, geografie v kontexte nového regionálneho rozvoja. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2004. s. 513-519. ISBN 80-8050-784-8.
 21. 2003

 22. DRÁPALA, Daniel. Egänzungs- Tabelle jako pramen ke studiu stavu komunikační sítě v první třetině 19. století. In Staré stezky 8. 1. vyd. Brno: Národní památkový ústav, 2003. s. 51-56. ISBN 80-85032-95-3.
 23. KUČERA, Igor. Inhibition by phenylglyoxal of nitrate transport in Paracoccus denitrificans: a comparison with the effect of a protonophorous uncoupler. Archives of biochemistry and biophysics. New York: Academic Press, 2003, roč. 409, č. 2, s. 327-334. ISSN 0003-9861.
 24. DRÁPALA, Daniel. K problematice vedení vozovky řečištěm. In Staré stezky 8. 1. vyd. Brno: Národní památkový ústav, 2003. s. 59-61. ISBN 80-85032-95-3.
 25. SEIDENGLANZ, Daniel. Trends in the development of high-speed railway transportation in connection with European integration. 2003.
 26. ŠKAPA, Radoslav. Wzrost intensywnosci transportu - czy zawsze tak bedzie? In Do Unii Europejskiej dla jakosci zycia. 1. vyd. Warszawa: Grupa IMAGE sp. z o. o., 2003. s. 100-201. ISBN 83-85461-92-2.
 27. 2002

 28. ŠATALOV, V., A. MALENICHEV, N. VULYKH, T. BERG, S. MANO, Ivan HOLOUBEK, A.-R. MILUKAITÉ, O. AFINOGENOVA a E. MANTSEVA. Assessment of POP transport and accumulation in the environment. EMEP Report 7/2002. Moscow: MSC-East, 2002. 145 s. EMEP Report 7.
 29. DRÁPALA, Daniel. Cestami Moravského Valašska. Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2002, roč. 2002, č. 9, s. 15-18. ISSN 1212-3382.
 30. KVĚT, Radan a Stanislav ŘEHÁK. Eine neue Stellungnahme zum Gross-Germanien des Ptolemäus. In Regensburger Beitrage zur Regionalgeographie und Raumplanung. Regensburg, 2002. s. 41-56. Band 8. ISBN 3 7847 6308 1.
 31. MATOUŠEK, Jiří. Stockholm convention on persistent organic pollutants (2001) and its relation to other international agreements. In SECOTOX EAST 02: Trends and Advances in Environmental Chemistry and Ecotoxicology, Book of abstracts. Brno: MU, 2002. s. 230-233. ISBN 80-210-2971-4.
 32. 2001

 33. HAVELKOVÁ, Marie a Eberhard UNGER. STUDIES ON TRANSPORT INTO AND OUT OF THE CELL NUCLEUS. In CELLS III., Ed. Josef Berger. 1. vyd. ČESKÉ BUDĚJOVICE, JU, BIOLOGICKÁ FAKULTA: KOPP PUBLISHING, ČESKÉ BUDĚJOVICE., 2001. s. 186-188. ISBN 80-7232-154-4.
 34. 1998

 35. FAIMON, Jiří a Slavomír NEHYBA. The recent formation of spherical clay balls on sedimentary basin slopes. Book of abstracts: 15th Conference on Clay Mineralogy and Petrology, Sept 3-10, 1998 Brno, Scripta Fac. Sci.Nat. Univ. Masaryk. Brun. (Geology). Brno: MU, 1998, roč. 1996, č. 26, s. 76.
 36. 1997

 37. ŘEHÁK, Stanislav. Aktuální změny prostorových interakcí na moravsko-slovenském pomezí. Širší závěrečná zpráva o řešení grantového projektu GA ČR. Brno: Katedra geografie Přírodovědecké fakulty MU, 1997. 35 a příl.
 38. ŘEHÁK, Stanislav. Změny prostorových interakcí v názorech obyvatelstva moravsko-slovenského pomezí. Analýza výsledků terénního průzkumu. Výzkumná zpráva (GA ČR č. 205/95/1184). Brno: Katedra geografie Přírodovědecké fakulty MU, 1997. 33 s. interní tisk katedry, bez čísla svazku.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 5. 2021 17:49