Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. PALA, Karel a Aleš HORÁK. Can Complex Valency Frames be Universal? In RASLAN 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2008. s. 41-48, 8 s. ISBN 978-80-210-4741-9.
 2. NĚMČÍK, Václav, Dana HLAVÁČKOVÁ, Aleš HORÁK, Karel PALA a Michal ÚRADNÍK. Processing Czech Verbal Synsets with Relations to English WordNet. In RASLAN 2008. 2. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2008. s. 49-55, 7 s. ISBN 978-80-210-4741-9.
 3. 2006

 4. HLAVÁČKOVÁ, Dana, Aleš HORÁK a Vladimír KADLEC. Exploitation of the VerbaLex Verb Valency Lexicon in the Syntactic Analysis of Czech. In Proceedings of 9th International Conference on Text, Speech, and Dialogue (TSD 2006). Berlin, Heidelberg: Springer, 2006. s. 85--92, 8 s. ISBN 3-540-39090-1.
 5. HLAVÁČKOVÁ, Dana a Aleš HORÁK. VerbaLex - New Comprehensive Lexicon of Verb Valencies for Czech. In Computer Treatment of Slavic and East European Languages. Bratislava, Slovakia: Slovenský národný korpus, 2006. s. 107-115, 6 s. ISBN 80-224-0895-6.
 6. 2005

 7. HLAVÁČKOVÁ, Dana a Aleš HORÁK. Transformation of WordNet Czech Valency Frames into Augmented VALLEX-1.0 Format. In Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics. Poznań, Polsko: Wydawnictwo Poznańskie Sp. z o.o. with cooperation of Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 2005. s. 310-313. ISBN 83-7177-341-2.
 8. 2001

 9. MUZIKANT, Mojmír. Nominalphrasen mit deverbalem Kern und ihre Valenz im Text. Prvé vydanie. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2001. 8 s. Deutsche Sprache, Literatur und Kultur aus... ISBN 80-89040-12-8.
 10. 1998

 11. SMRŽ, Pavel a Aleš HORÁK. Determining Type of TIL Construction with Verb Valency Analyser. In Proceedings of the 25th Conference on Theory and Practice of Informatics (SOFSEM 98). Berlin: Springer-Verlag, 1998. s. 429-436, 8 s. ISBN 3-540-65260-4.
 12. 1997

 13. MAREČKOVÁ, Elena. Der adnominale Genitiv in der medizinischen Terminologie: Valenzaspekt. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997, roč. 45, 1996, N 1, s. 29-46. ISSN 1211-6335.
 14. 1994

 15. MAREČKOVÁ, Elena. Valenční využití latinského ablativu ve větných strukturách. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1994, roč. 40, 1991, E 36, s. 50-61. ISSN 0231-7915.
 16. 1993

 17. MAREČKOVÁ, Elena. Die Valenzcharakteristik des lateinischen Akkusativs. Graecolatina et Orientalia : zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1993, roč. 21-22, č. 1992, s. 45-59.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 4. 2020 20:45