Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. LASÁK, Jan, Jan DĚDIČ a Filip BUCHTA. Aplikovatelnost velikostní přirážky při stanovení spravedlivé hodnoty akcií a výše přiměřeného protiplnění. Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2021, roč. 29, 23-24, s. 801-809. ISSN 1210-6410.
 2. 2008

 3. SOUKOPOVÁ, Jana a Ladislav KAVŘÍK. Efektivnost veřejných výdajů. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: VŠE Praha, 2008. s. 32-37. ISBN 978-80-245-1378-2.
 4. SUCHÁNEK, Petr. Problematika měření hodnoty v rámci zpětných toků. In Vývojové tendence podniků IV. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 377-381. ISBN 978-80-210-4466-1.
 5. 2007

 6. SOUKOPOVÁ, Jana. Manažerské metody hodnocení a jejich využití v oblasti modernizace územní samosprávy. In Územní samospráva v České republice a Evropě. 2007. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2007. s. 333-342. ISBN 978-80-7380-028-4.
 7. SEDLÁČEK, Jaroslav. Použití reálné hodnoty k ocenění dlouhodobého majetku. Ekonomika a informatika. Bratislava: FHI EU, 2007, V., č. 1, s. 206-213. ISSN 1336-3514.
 8. 2006

 9. FILOVÁ, Hana. Hodnocení studentů na souvislé praxi - hledání alternativ. In Otázky hodnocení studentů na souvislých pedagogických praxích. Brno: MSD a KPd PdF MU, 2006. s. 109-112. ISBN 80-86633-67-5.
 10. SUCHÁNEK, Petr. Měření výkonnosti firmy pomocí indexu ekonomické efektivnosti. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. 1. vyd. Praha: VŠE, 2006. s. 1411-1417. ISBN 80-245-1091-X.
 11. SEDLÁČEK, Jaroslav. Oceňování finančních aktiv podle mezinárodních účetních standardů. Ekonomika a informatika. Bratislava: EU, 2006, IV., č. 1, s. 157-165. ISSN 1336-3514.
 12. KUTÁČEK, Stanislav. Specifické metody oceňování netržních statků. Rektořík, J., Šelešovský, J. - Editoři. In REKTOŘÍK, Jaroslav a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Přístupy a východiska pro oceňování potenciálně zasažených území mimořádnou událostí velkého rozsahu. první. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 12-19. ISBN 80-210-3925-6.
 13. JUROVÁ, Michaela. Vliv účetních metod na finanční řízení podniku. In Teorie řízení podniku II - Sborník prací studentů doktorského studia. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 33-57, 26 s. ISBN 80-210-4170-6.
 14. 2005

 15. STEHLÍK, Antonín. Budoucnost ekonomického hodnocení investic. Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2005, LIII, 5/2005, s. 675-685. ISSN 0032-3233.
 16. STEHLÍK, Antonín. Rozhodování o investicích. Ekonomické rozhlady. Bratislava: EU Bratislava, 2005, roč. 4/2005, č. 4, s. 420-431. ISSN 0323-262X.
 17. 2004

 18. SEDLÁČEK, Jaroslav. Komparace oceňování finančních aktiv v českém a německém účetnictví. In Firma a konkurenční prostředí 2004. Brno: MZLU PEF, 2004. s. 162-168. ISBN 80-7302-077-7.
 19. SEDLÁČEK, Jaroslav. Komparace přístupů k oceňování finančních aktiv. Ekonomika a manažment. Bratislava, 2004, I., č. 2, s. 73-82. ISSN 1336-3301.
 20. SEDLÁČEK, Jaroslav. Modely oceňování finančních aktiv v účetnictví. In Finanční problémy kandidátských zemí po vsatupu do Evropské unie. Brno: MU ESF, 2004. s. 181-189. ISBN 80-210-3493-9.
 21. SEDLÁČEK, Jaroslav. The valuation of the financial assets in accounting of enterprise. In The world economy and business-administration. Minsk: BNTU, 2004. s. 14-19. ISBN 985-6703-29-8.
 22. 2003

 23. SEDLÁČEK, Jaroslav. Oceňování finančních aktiv v německém účetnictví. In Finanční a logistické řízení. Ostrava: FMMI VŠB-TU, 2003. s. 198-202. ISBN 80-239-0860-X.
 24. SEDLÁČEK, Jaroslav. Oceňování finančních aktiv v rakouském účetnictví. In Financivání firem. Brno: MU ESF Brno, 2003. s. 96-102. ISBN 80-210-3209-X.
 25. 2002

 26. SEDLÁČEK, Jaroslav. Accounting and valuation of current financial assets in accordance with IAS. In Transition countries joining the European union. Karviná: Canakkale Onsekiz Mart University, 2002. s. 235-244. ISBN 80-7248-172-X.
 27. SEDLÁČEK, Jaroslav. Cenné papíry a podíly v českém účetnictví. In Európske financie - teória, politika a prax. Banská Bystrica: UMB FF, 2002. s. 115-118. ISBN 80-8055-676-8.
 28. SEDLÁČEK, Jaroslav. Účtování a oceňování dlouhodobého finančního majetku podle IAS. In Ekonomické a adaptační procesy 2002. Ostrava: EkF VŠB-TU, 2002. s. 79-81. ISBN 80-7329-006-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 2. 2023 19:25