Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2012

  1. MAŠOVÁ, Šárka, František TENORA a Vlastimil BARUŠ. Oochoristica koubeki n. sp. (Cestoda, Anoplocephalidae) from African Chamaeleo senegalensis (Chamaeleonidae) and emendation of the genus Oochoristica Lühe, 1898. Helminthologia. Košice: Parasitological Institute of SAS, 2012, roč. 49, č. 1, s. 27-32. ISSN 0440-6605. doi:10.2478/s11687-012-0005-2.
   URL
   Název anglicky: Oochoristica koubeki n. sp. (Cestoda, Anoplocephalidae) from African Chamaeleo senegalensis (Chamaeleonidae) and emendation of the genus Oochoristica Lühe, 1898
   RIV/00216224:14310/12:00057306 Článek v odborném periodiku. Zoologie. angličtina. Slovensko.
   Mašová, Šárka (203 Česká republika, garant, domácí) -- Tenora, František (203 Česká republika, domácí) -- Baruš, Vlastimil (203 Česká republika, domácí)
   Klíčová slova anglicky: Oochoristica; tapeworm; chameleon; Africa; Senegal
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: Ing. Andrea Mikešková, učo 137293. Změněno: 11. 4. 2013 12:29.

  2010

  1. MAŠOVÁ, Šárka, Petr WANDROL a Vlastimil BARUŠ. COMPARISON OF ESEM AND SEM IN MORPHOLOGY STUDIES OF PARASITIC VERTEBRATE NEMATODE. In Mikroskopie 2010. 2010.
   Název česky: Srovnání ESEM a SEM v morfologické studii paraztické hlístice
   Název anglicky: COMPARISON OF ESEM AND SEM IN MORPHOLOGY STUDIES OF PARASITIC VERTEBRATE NEMATODE
   RIV/00216224:14310/10:00043372 Konferenční abstrakt. Zoologie. angličtina. Česká republika.
   Mašová, Šárka (203 Česká republika, garant, domácí) -- Wandrol, Petr (203 Česká republika) -- Baruš, Vlastimil (203 Česká republika, domácí)
   Klíčová slova anglicky: Nematoda; ESEM; SEM; nematode; Heterotis niloticus; Brevimulticaecum heterotis
   Druh účasti: aktivní účast

   Změnila: RNDr. Šárka Mašová, Ph.D., učo 106026. Změněno: 24. 3. 2011 17:24.
  2. MAŠOVÁ, Šárka, František MORAVEC, Vlastimil BARUŠ a Mária SEIFERTOVÁ. Redescription, systematic status and molecular characterisation of Multicaecum heterotis Petter, Vassiliades et Marchand, 1979 (Nematoda: Heterocheilidae), an intestinal parasite of Heterotis niloticus (Osteichthyes: Arapaimidae) in Africa. Folia Parasitologica. Česká republika: Institute of Parasitology, Acad. Sci., 2010, roč. 57, č. 4, s. 280-288. ISSN 0015-5683.
   RIV/00216224:14310/10:00045546 Článek v odborném periodiku. Zoologie. angličtina. Česká republika.
   Mašová, Šárka (203 Česká republika, garant, domácí) -- Moravec, František (203 Česká republika) -- Baruš, Vlastimil (203 Česká republika, domácí) -- Seifertová, Mária (703 Slovensko, domácí)
   Klíčová slova anglicky: Nematoda; Brevimulticaecum; Multicaecum; Senegal; Sudan; Africa; Heterotis; barcoding; 18S rDNA sequences; ITS2 sequences
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: RNDr. Šárka Mašová, Ph.D., učo 106026. Změněno: 30. 3. 2011 19:03.
  3. MAŠOVÁ, Šárka, Vlastimil BARUŠ a František MORAVEC. SEM observation on Procamallanus (Procamallanus) laeviconchus (Wedl, 1861). In 18. helmintologické dny. 2010. ISBN 978-80-210-5244-4.
   Název anglicky: SEM observation on Procamallanus (Procamallanus) laeviconchus (Wedl, 1861)
   RIV/00216224:14310/10:00043958 Konferenční abstrakt. Zoologie. čeština. Česká republika.
   Mašová, Šárka (203 Česká republika, garant, domácí) -- Baruš, Vlastimil (203 Česká republika, domácí) -- Moravec, František (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: nematode; fishes; Africa; Procamallanus; Senegal; Kenya; Lake Turkana
   Druh účasti: aktivní účast

   Změnila: RNDr. Šárka Mašová, Ph.D., učo 106026. Změněno: 8. 3. 2011 18:32.

  2009

  1. MAŠOVÁ, Šárka, Vlastimil BARUŠ, Iveta HODOVÁ, Petr KOUBEK a Božena KOUBKOVÁ. Redescription of Parapharyngodon micipsae (Seurat 1917) (Nematoda Pharyngodonidae) from the new host Tarentola parvicarinata Joger 1980 (Squamata Gekkonidae). Tropical Zoology. Italy: CENTRO STUDIO FAUNISTICA ECOLOGIA TROPIC, 2009, roč. 22, č. 2, s. 243-255. ISSN 0394-6975.
   URL
   Název česky: Redeskripce Parapharyngodon micipsae (Seurat 1917) (Nematoda Pharyngodonidae) z nového hostitele Tarentola parvicarinata Joger 1980 (Squamata Gekkonidae)
   RIV/00216224:14310/09:00028754 Článek v odborném periodiku. Zoologie. angličtina. Itálie.
   Mašová, Šárka (203 Česká republika, garant, domácí) -- Baruš, Vlastimil (203 Česká republika) -- Hodová, Iveta (203 Česká republika, domácí) -- Koubek, Petr (203 Česká republika) -- Koubková, Božena (203 Česká republika, domácí)
   Klíčová slova anglicky: parasite; Nematoda; Parapharyngodon; Tarentola; gecko; Senegal; West Africa
   Recenzováno: ano

   Změnila: Ing. Zdeňka Rašková, učo 140529. Změněno: 30. 7. 2013 14:31.

  2008

  1. MUSILOVÁ, Naďa a Milan GELNAR. Monogeneans (Dactylogyridae: Ancyrocephalinae) from the gills of Characid fishes from West Africa. In Helminthological Days 2006-2008. Book of Abstracts. Brno: Masaryk University, Brno, 2008. s. 91. ISBN 978-80-210-4689-4.
   Název česky: Monogenea ryb řádu Characiformes ze Západní Afriky
   RIV/00216224:14310/08:00028412 Stať ve sborníku. Zoologie. angličtina. Česká republika.
   Musilová, Naďa (203 Česká republika) -- Gelnar, Milan (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: Monogenea; Dactylogyridae; Characiformes; West Africa; Senegal

   Změnila: Mgr. Naďa Musilová, Ph.D., učo 42175. Změněno: 9. 2. 2010 15:18.
  2. KOUBKOVÁ, Božena, Vlastimil BARUŠ, Iveta HODOVÁ a Andrea VETEŠNÍKOVÁ ŠIMKOVÁ. Morphometric and molecular characteristics of Labeonema synodontisi n. comb. (Nematoda: Atractidae) from the West African fishes. Parasitology Research. Springer, 2008, roč. 102, č. 5, s. 1013-1020. ISSN 0932-0113.
   Název česky: Morfometrická a molekulární charakteristika Labeonema synodontisi n.comb. (Nematoda: Atractidae) ze západoafrických ryb
   Název anglicky: Morphometric and molecular characteristics of Labeonema synodontisi n. comb. (Nematoda: Atractidae) from the West African fishes
   Zoologie. angličtina. Německo.
   Klíčová slova anglicky: Labeonema synodontisi n. comb.; West Africa; morphometric and molecular analyses
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: RNDr. Božena Koubková, Ph.D., učo 642. Změněno: 22. 6. 2010 12:39.
  3. MAŠOVÁ, Šárka, Vlastimil BARUŠ, Iveta HODOVÁ, Iveta MATĚJUSOVÁ, Petr KOUBEK a Božena KOUBKOVÁ. Morphometric and molecular characterization of Parapharyngodon echinatus (Nematoda, Pharyngodonidae) from the Senegal gecko (Tarentola parvicarinata). Acta Parasitologica. 2008, roč. 53, č. 3, s. 274-283. ISSN 1230-2821.
   URL
   Název česky: Morfometrická a molekulární charakterizace Parapharyngodon echinatus (Nematoda, Pharyngodonidae) ze senegalskégo gekona (Tarentola parvicarinata)
   Název anglicky: Morphometric and molecular characterization of Parapharyngodon echinatus (Nematoda, Pharyngodonidae) from the Senegal gecko (Tarentola parvicarinata)
   RIV/00216224:14310/08:00024271 Článek v odborném periodiku. Zoologie. angličtina. Polsko.
   Mašová, Šárka (203 Česká republika, garant, domácí) -- Baruš, Vlastimil (203 Česká republika) -- Hodová, Iveta (203 Česká republika, domácí) -- Matějusová, Iveta (203 Česká republika) -- Koubek, Petr (203 Česká republika) -- Koubková, Božena (203 Česká republika, domácí)
   Klíčová slova anglicky: Nematoda; Parapharyngodon echinatus; P. micipsae; Gekkonidae; Tarentola parvicarinata; West Africa; SEM study; SSU; barcoding
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: Ing. Zdeňka Rašková, učo 140529. Změněno: 30. 7. 2013 15:15.
  4. PŘIKRYLOVÁ, Iva a Milan GELNAR. The first record of Macrogyrodactylus species (Monogenea, Gyrodactylidae) on freshwater fishes in Senegal with the description of Macrogyrodactylus simentiensis sp. nov., a parasite of Polypterus senegalus Cuvier. Acta Parasitologica. Polish Parasitological Society, 2008, roč. 53, č. 1, s. 1-8. ISSN 1230-2821.
   Název česky: První záznam živoroých monogeneí rodu Macrogyrodactylus (Monogenea: Gyrodactylidae) na sladkovodních rybách na území Senegalu a popis nového druhů Macrogyrodactylus simentiensi n. sp z hostitele Polypterus senegalus Cuvier
   RIV/00216224:14310/08:00024195 Článek v odborném periodiku. Zoologie. angličtina. Polsko.
   Přikrylová, Iva (203 Česká republika, garant) -- Gelnar, Milan (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: Polypterus senegalus; Clarias anguillaris; Monogenea; Macrogyrodactylus; West Africa

   Změnila: Mgr. Iva Přikrylová, Ph.D., učo 22037. Změněno: 9. 7. 2009 16:09.

  2007

  1. MAŠOVÁ, Šárka, Vlastimil BARUŠ, Iveta HODOVÁ, Iveta MATĚJUSOVÁ a Petr KOUBEK. Morfometrická a molekulární charakteristika druhu Parapharyngodon echinatus (Nematoda: Pharyngodonidae) ze senegalského gekona (Tarentola parvicarinata). In Helmnínthological Days 2006-2008. Book of Abstracts. 2007. ISBN 978-80-210-4689-4.
   Název anglicky: Morphometrical and molecular identification of Parapharyngodon echinatus (Nematoda: Pharyngodonidae) from the Senegal gecko (Tarentola parvicarinata)
   RIV/00216224:14310/07:00040336 Konferenční abstrakt. Zoologie. čeština. Česká republika.
   Mašová, Šárka (203 Česká republika, garant, domácí) -- Baruš, Vlastimil (203 Česká republika) -- Hodová, Iveta (203 Česká republika, domácí) -- Matějusová, Iveta (203 Česká republika) -- Koubek, Petr (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: Parapharyngodon echinatus; Parapharyngodon micipsae; gecko; Tarentola parvicarinata; West Africa; SEM study
   Druh účasti: aktivní účast

   Změnila: RNDr. Šárka Mašová, Ph.D., učo 106026. Změněno: 17. 3. 2011 23:32.
Zobrazeno: 27. 2. 2024 18:44