PŘIKRYLOVÁ, Iva a Milan GELNAR. The first record of Macrogyrodactylus species (Monogenea, Gyrodactylidae) on freshwater fishes in Senegal with the description of Macrogyrodactylus simentiensis sp. nov., a parasite of Polypterus senegalus Cuvier. Acta Parasitologica. Polish Parasitological Society, 2008, roč. 53, č. 1, s. 1-8. ISSN 1230-2821.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The first record of Macrogyrodactylus species (Monogenea, Gyrodactylidae) on freshwater fishes in Senegal with the description of Macrogyrodactylus simentiensis sp. nov., a parasite of Polypterus senegalus Cuvier
Název česky První záznam živoroých monogeneí rodu Macrogyrodactylus (Monogenea: Gyrodactylidae) na sladkovodních rybách na území Senegalu a popis nového druhů Macrogyrodactylus simentiensi n. sp z hostitele Polypterus senegalus Cuvier
Autoři PŘIKRYLOVÁ, Iva (203 Česká republika, garant) a Milan GELNAR (203 Česká republika).
Vydání Acta Parasitologica, Polish Parasitological Society, 2008, 1230-2821.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10600 1.6 Biological sciences
Stát vydavatele Polsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.748
Kód RIV RIV/00216224:14310/08:00024195
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
UT WoS 000254771600001
Klíčová slova anglicky Polypterus senegalus; Clarias anguillaris; Monogenea; Macrogyrodactylus; West Africa
Štítky Clarias anguillaris, Macrogyrodactylus, Monogenea, Polypterus senegalus, West Africa
Změnil Změnila: Mgr. Iva Přikrylová, Ph.D., učo 22037. Změněno: 9. 7. 2009 16:09.
Anotace
The first record of monogenean parasites of the genus Macrogyrodactylus Malmberg 1957 on freshwater fish in Senegal is presented. Macrogyrodactylus congolensis Prudhoe 1957 from the skin and Macrogyrodactylus heterobranchii NDouba et Lambert 1999 from the gills of Clarias anguillaris L. were found representing new host records for these parasites. On Polypterus senegalus Cuvier three Macrogyrodactylus species were identified, Macrogyrodactylus polypteri Mamlberg 1957 Macrogyrodactylus simentiensis sp. nov. and Macrogyrodactylus sp.. M. simentiensis sp. nov. can be readily distinguished from the other Macrogyrodactylus species by the size of its hamuli and the shape of its marginal hook sickles. The marginal hooks on the anterolateral lobes of M. simentiensis differ in size and shape from those on the posterior margin of the haptor. Measurements and drawings of the haptoral sclerites of all five identified species are provided.
Anotace česky
Byl zaznamenán první nález monogeneí rodu Macrogyrodactlus Malberg 1957 na sladkovodních rybách na území Senegalu. Macrogyrodactylus congolensis Prudhoe 1957 a Macrogyrodactylus heterobranchii NDoube et Lambert 1999 byli nalezeni na žábrách Clarai anguillaris L., který je novým hotitelem pro tyto parazity. Z hostitele Polypterus senegalus byli identifikovány tři druhy z rodu Macrodyrodactylus: Macrogyrodactylus polypteri Malmberg 1957; Macrogyrodactylus simentiensis sp.nov. a Macrogyrodactylus sp..
Návaznosti
IAA6093404, projekt VaVNázev: Druhová diversita a ekologie vybraných skupin obratlovců západní Afriky
Investor: Akademie věd ČR, Druhová diversita a ekologie vybraných skupin obratlovců západní Afriky
LC522, projekt VaVNázev: ICHTYOPARAZITOLOGIE - centrum základního výzkumu
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ichtyoparazitologie - centrum základního výzkumu
MSM0021622416, záměrNázev: Diverzita biotických společenstev a populací: kauzální analýza variability v prostoru a čase
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Diverzita biotických společenstev: kauzální analýza variability v prostoru a čase
VytisknoutZobrazeno: 27. 2. 2024 07:19