DUBA, J., A.S. SAHELY, Roman GÁL, J MACH a Ivan ČUNDRLE. Využití blokády cervikálního plexu pro karotickou endarterektomii vlevo u pacienta s úplným uzávěrem pravostranných tepen zásobujících mozek - kazuistika. Anesteziologie & Intenzivní medicína, ČLS J.E.Purkyně Praha, 2004, roč. 15, č. 5, s. 229-231. ISSN 1214-2158.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Využití blokády cervikálního plexu pro karotickou endarterektomii vlevo u pacienta s úplným uzávěrem pravostranných tepen zásobujících mozek - kazuistika.
Název anglicky A Cervical Plexus Block for the Left Carotic Endarterectomy in a Patient with a Complete Closure of Right Cerebral Arteries: a Case Report
Autoři DUBA, J., A.S. SAHELY, Roman GÁL, J MACH a Ivan ČUNDRLE.
Vydání Anesteziologie & Intenzivní medicína, ČLS J.E.Purkyně Praha, 2004, 1214-2158.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova anglicky carotic endarterectomy - regional anaesthesia - cervical plexus block
Změnil Změnila: Jana Tichá, učo 2167. Změněno: 18. 2. 2005 12:39.
Anotace
Endarterektomie arteria carotis interna patří mezi nejčastější výkony cévní chirurgie. Autoři popisují případ pacienta s cévním onemocněním mozku při extrémním obliterujícím postižení magistrálních tepen, jenž byl úspěšně operován díky využití blokády cervikálního plexu. Pacient postižený úplným uzávěrem pravostranných tepen zásobujících mozek byl indikován k operační desobliteraci levé vnitřní karotidx, postižené filiformní 95% stenózou. Tento případ demonstruje přednosti regionální anestezie u pacienta s vysokým anesteziologickým rizikem.
Anotace anglicky
Carotic endarterectomy belongs to the most often procedures in vascular surgery. The authors present a case of a patient with extreme arteriosclerosis of cerebral arteries, who underwent successful surgery in the cervical plexus block. The patient with the complete closure of right cerebral arteries was scheduled for desobliteration surgery of the left internal carotic artery with 95% stenosis. This case demonstrates the effectiveness and safety of regional anaesthesia in a patient with high anaesthesiological risk.
VytisknoutZobrazeno: 6. 7. 2020 11:37