JANOŠKOVÁ, Hana a Hana ŠERÁKOVÁ. Náměty na rozcvičení bez náčiní pro děti mladšího školního věku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISBN 978-80-210-8076-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Náměty na rozcvičení bez náčiní pro děti mladšího školního věku
Název anglicky Suggestions for warm-up without tools for primary school children
Autoři JANOŠKOVÁ, Hana a Hana ŠERÁKOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, Elportál, 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW epub html
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-8076-8
ISSN 1802-128X
Klíčová slova česky tělesná výchova; mladší školní věk; strečink; cvičení bez náčiní; dynamická cvičení; koordinační cvičení
Klíčová slova anglicky physical education; primary school age; stretching; exercises without equipment; dynamic exercises; coordination exercises
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 7. 10. 2016 10:26.
Anotace
V metodické publikaci Náměty na rozcvičení bez náčiní pro děti mladšího školního věku (html verze) je prezentován zásobník cvičení bez náčiní, ve kterém jsou uvedeny jak jednotlivá cvičení s popisem a vhodnou motivací, tak celé sestavy (cvičení bez náčiní, dynamická a koordinační cvičení, strečink). Materiál je určen zejména studentům předmětu PdF:ZS1BP_TVG1 Gymnastika 1 (podzim 2015), dále pak učitelům a vedoucím volnočasových tělovýchovných aktivit pracujícími s dětmi mladšího školního věku. Výuková pomůcka je také dostupná ve verzi pro mobilní zařízení (epub).
Anotace anglicky
The methodical publication presents a set of exercises without equipment which are listed as describing the exercises and proper motivation and the whole set of exercises (workout without equipment, dynamic and coordination exercises, stretching). The material is intended for students, teachers and managers of leisure sports activities working with children younger than school age.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/ps15/rozcviceni/web/index.html   Verze souboru Šeráková, H. 11. 3. 2016

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1338819/62173006/
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1338819/62173006/
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1338819/62173006/?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1338819/62173006/?info
Vloženo
Pá 11. 3. 2016 10:38, Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Hana Šeráková, Ph.D., učo 18076
  • osoba PaedDr. Hana Janošková, Ph.D., učo 26475
  • osoba Dana Nesnídalová, učo 831
Atributy
 
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 5. 8. 2020 16:05