JUDr. Mgr. Radek Černoch, Ph.D. et Ph.D.

Program: FF N-FI Filologie, magisterský studijní program
Obor: FF LJ Latinský jazyk a literatura, magisterské navazující prezenční jednooborové

Úspěšné kredity, studijní průměr a percentil
Úspěšné kredity
144
Studijní průměr
1,7 (vážený, všechny pokusy)
Patří mezi
43 % nejlepších studentů programu.

podzim 2014
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FF:CJVA2M Anglický jazyk pro akademické a odborné účely II4zk 15. 12. 2014
FF:DSBcB003 PVH v kontextu starověkých dějin22. 1. 2015
FF:LJMedA01 Úvod do studia středověké latiny39. 12. 2014
FF:LJMedA05 Latinská literatura středověké Evropy I426. 12. 2014
FF:LJMgrAZk Test z latinské normativní gramatiky19. 9. 2014
FF:LJMgrA01 Latinská historická mluvnice I316. 12. 2014
FF:LJMgrA05 Magisterský interpretační seminář I35. 1. 2015
FF:LJMgrA09 Četba a metrický rozbor Horatia321. 1. 2015
FF:LJMgrB35 Vybraná témata klasické filologie a latinské medievistiky421. 1. 2015
FF:LJMgrB51 Introduction in to the Computational Latin Dialectology24. 11. 2014
FF:LJMgrC01 Četba Catulla, Tibulla a Propertia 25. 8. 2014
FF:PV1B33 Interpretace historických právních textů39. 12. 2014
jaro 2015
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FF:CJVAST Angličtina pro studium a stáže v zahraničí212. 5. 2015
FF:DSMgrB05 Úvod do papyrologie a četba papyrů z oblasti helénistického a římského Egypta227. 5. 2015
FF:LJMedA06 Latinská literatura středověké Evropy II4zk 9. 6. 2015
FF:LJMgrA02 Latinská historická mluvnice II4zk 20. 5. 2015
FF:LJMgrA06 Magisterský interpretační seminář II320. 5. 2015
FF:LJMgrB23 Pozdní latina318. 5. 2015
FF:LJMgrB35 Vybraná témata klasické filologie a latinské medievistiky418. 6. 2015
FF:LJMgrC02 Četba Seneky a Plinia Sekunda 26. 2. 2015
FF:MED50 Studijní soustředění414. 5. 2015
FF:REMgrA02 Dějiny Byzance4zk 25. 5. 2015
podzim 2015
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FF:CJVAGR Gramatické jevy v odborném a akademickém jazyce220. 12. 2015
FF:CJVNST Němčina pro studium a stáže v zahraničí26. 1. 2016
FF:DSMgrB12 Chapters from administrative history of Byzantium229. 10. 2015
FF:LJMedA02 Českolatinská středověká literatura I417. 12. 2015
FF:LJMedA07 Interpretační seminář středověké latiny I314. 12. 2015
FF:LJMedC04 Četba českolatinských legend a kronik 3. 9. 2015
FF:LJMgrA07 Vybrané kapitoly z římské literatury I418. 12. 2015
FF:LJMgrB19 Archaická latina - Plautus325. 12. 2015
FF:LJMgrB35 Vybraná témata klasické filologie a latinské medievistiky421. 12. 2015
FF:LJMgrB40 Exkurze do Říma516. 12. 2015
FF:LJMgrB53 Wall inscriptions from Pompeii214. 12. 2015
FF:LJMgrC03 Četba Plauta a Lucretia 14. 12. 2015
FF:LJMgrD01 Seminář k magisterské diplomové práci I157. 2. 2016
jaro 2016
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FF:LJMedA03 Českolatinská středověká literatura II4zk 20. 5. 2016
FF:LJMedA08 Interpretační seminář středověké latiny II319. 5. 2016
FF:LJMedA09 Biblický seminář (Vulgáta)219. 5. 2016
FF:LJMedC01 Četba Vulgáty 27. 5. 2016
FF:LJMedC03 Četba sbírky Carmina Burana 21. 3. 2016
FF:LJMgrA08 Vybrané kapitoly z římské literatury II430. 5. 2016
FF:LJMgrB35 Vybraná témata klasické filologie a latinské medievistiky424. 5. 2016
FF:LJMgrDipl Magisterská diplomová práce 31. 5. 2016
FF:LJMgrD02 Seminář k magisterské diplomové práci II1531. 5. 2016
FF:LJSZk Státní závěrečná zkouška magisterská z latinského jazyka a literatury SZk 16. 6. 2016
FF:MED50 Studijní soustředění431. 5. 2016

JUDr. Mgr. Radek Černoch, Ph.D. et Ph.D.