LJMedA08 Interpretační seminář středověké latiny II

Filozofická fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/2/0. 0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 9:10–10:45 B2.23
Předpoklady
LJBcA04 Latinská mluvnice V || OBOR ( LJU ) || OBOR ( LLS ) || ( OBOR ( LJ ) && TYP_STUDIA ( N ))
Splnění požadavků pro bakalářskou zkoušku z latiny, absolvování samotné zkoušky není podmínkou pro zápis do předmětu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti se mají seznámit s dílem Gualtera Castellionského (mimo Alexandreidu, která je součástí povínné četby). Číst a vykládat budeme Gualterovy veršované legendy: O sv. Brandanu, o sv. Alexiovi a o Tomáši Becketovi. Budeme sledovat nástroje autorovy poetiky: rytmickou stavbu, básnické ozdoby orantus facilis i difficilis, vazbu na hagiografii, vagantskou poezii, a zejména na hagiografická schémata vrcholného středověku. Srovnávat budeme tyto skladby s jejich paralelami v jiných žánrech, v jiných obdobích středověku, resp. (Brendan) v národních jazycích.
Osnova
 • 1. Obsah souboru "Walter of Chatillon, Saints´ Lives."
 • 2.Problém autorství.
 • 3. Další Gualterova díla.
 • 4. Gualterovy veršované legendy v kontextu středověké hagiografie.
 • 5. Nástroje Gualterovy poetiky.
 • 6. Četba, překlad, interpretace textů podle edice Carsten Wollinové.
Literatura
  povinná literatura
 • WALTER. Saints' lives by Walter of Châtillon : Brendan, Alexis, Thomas Becket. Edited by Carsten Wollin. Toronto, Ont.: Pontifical Institute of Medieval Studies, 2002. 104 s. ISBN 088844477X. info
 • GAUTIER DE CHÂTILLON. Alexandreis : das Lied von Alexander dem Großen. Edited by Otto Klingner - Walter Berschin - Gerhard Streckenbach. 2., verb. Aufl. Darmstadt: WBG, 2012. 329 s. ISBN 9783534249756. info
 • Legenda aurea (Orig.) : Legenda aurea [Voragine, 1998]. info
  doporučená literatura
 • BENEDEIT. The Anglo-Norman voyage of St. Brendan : a poem of the early twelfth century. Edited by E. G. R. Waters. Oxford: Clarendon Press, 1928. ccii, 211. info
 • Carmina burana. Edited by Wilhelm Meyer - Alfons Hilka - Otto Schumann. 2., unveränderte Aufl. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1978. xvi, 112. ISBN 3533007804. info
 • Carmina Burana. Bd. 2, Kommentar. [H.] 1, Einleitung : (die Handschrift der Carmina Burana), die moralisch-satirischen Dichtungen. Edited by Alfons Hilka - Otto Schumann. Heidelberg: Carl Winter's Universitätsbuchhandlung, 1930. info
 • Bájné plavby do jiných světů. Edited by Magdalena Moravová, Translated by Eva Hladká-Kučerňáková - Danie. Vyd. 1. Praha: Argo, 2010. 178 s. ISBN 9788025703656. info
Výukové metody
Seminář (dvě hodiny týdně), četba (překlad), diskuse.
Metody hodnocení
Typ výuky: seminář. Požadavky: pravidelná aktivní účast na kurzu a diskuzi (min. 75%); průběžná četba zadaných textů; seminární práce (písemný překlad s komentářem).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2019, jaro 2024.