LJMedA08 Interpretační seminář středověké latiny II

Filozofická fakulta
jaro 2008
Rozsah
0/2/0. 0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Rozvrh
Po 8:20–9:55 A48
Předpoklady
LJBcA04zk Zkouška z latiny po 2. ročníku
splnění požadavků pro bakalářskou zkoušku z latiny, absolvování samostné zkoušky není podmínkou pro zápis do předmětu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Četba sbírky Carmina Burana, překlad, komentář a interpretace vybraných básní.
Osnova
  • V semináři budou postupně překládány vybrané skladby sbírky Carmina Burana (CB 11, 16, 17, 41, 42, 44, 51, 74, 75, 100, 117, 123, 130, 131a, 136, 138, 143, 191, 196, 211, 219). Při jejich četbě se studenti prakticky seznámí s metrickým, rytmickým i rytmo-metrickým prozodickým systémem středověké poezie.
Literatura
  • Concordantia in Carmina Burana. Edited by Benedikt Konrad Vollmann - Manfred Wacht. Hildeshein: Olms-Weidmann, 1996. 887 s. ISBN 3-487-10253-6. info
  • Carmina burana. Edited by Wilhelm Meyer - Alfons Hilka - Otto Schumann. 2., unveränderte Aufl. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1978. xvi, 112. ISBN 3533007804. info
  • Carmina burana. Edited by Wilhelm Meyer - Alfons Hilka - Otto Schumann. 2. Aufl. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1971. xvi, 315. ISBN 3533007812. info
  • Carmina Burana. Bd. 2, Kommentar. [H.] 1, Einleitung : (die Handschrift der Carmina Burana), die moralisch-satirischen Dichtungen. Edited by Alfons Hilka - Otto Schumann. Heidelberg: Carl Winter's Universitätsbuchhandlung, 1930. info
Metody hodnocení
Zápočet bude studentům udělen na základě aktivní práce v semináři (příprava, schopnost překladu a samostatného komentáře)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2019, jaro 2022.