LJBcA04zk Zkouška z latinského jazyka po druhém ročníku

Filozofická fakulta
jaro 2013
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
LJBcA04 Latinská mluvnice V || NOW ( LJBcA03 Latinská mluvnice IV )
Ke zkoušce z latinského jazyka po druhém ročníku přistupuje student, který řádně splnil studijní povinnosti v předmětu Latinská mluvnice IV a získal zápočet.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem zkoušky je: ověřit, že student má důkladnou znalost latinské normativní gramatiky, zvláště morfologie, umí používat gramatická pravidla při překladu, zná nejdůležitější výjimky, umí používat latinská nepravidelná slovesa. Je schopen prokázat schopnost porozumět latinskému textu a analyzovat jej. Schopnost analyzovat latinský text se dokládá na četbě Sallustia: Catilinae Coniuratio.
Osnova
  • Náplň zkoušky z latinského jazyka po 2. roce studia: 1. Aktivní znalost latinské normativní mluvnice v rozsahu 1. a 2. dílu gramatiky Františka Novotného Základní latinská mluvnice, Praha 1957 (a pozdější vydání). 2. Důkladná sčetlost v autorech předepsané povinné četby: Sallustius: Catilinae coniuratio. Písemný test je zaměřen na jmennou a slovesnou morfologii, s důrazem na nepravidelná slovesa, nepravidelné stupňování adjektiv a adverbií, morfologické zvláštnosti jednotlivých deklinací a na číslovky. Po úspěšném složení písemného testu přistupuje student k ústní části, viz výše.
Literatura
  • NOVOTNÝ, František. Základní latinská mluvnice. 2. vyd., 1. vyd. v H & H. Praha: H & H, 1992. 297 s. ISBN 80-85467-91-7. info
  • Sallust, the conspiracy of Catiline : a companion to the Penguin translation of S.A. Handford. Edited by Gaius Crispus Sallustius - Patrick McGushin. 1st pub. London: Bristol Classical Press, 1987. 123 s. ISBN 0862922674. info
  • SALLUSTIUS CRISPUS, Gaius. Katilinovo spiknutí ; Válka s Jugurthou : Válka s Jugurthou (Přít.). Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1962. info
  • SALLUSTIUS, Gaius Crispus. La Congiura di Catilina. Edited by Giancarlo Pontiggia. Milano: Oscar Mondadori, 1992. xxiii, 150. ISBN 8804361662. info
  • SALLUSTIUS CRISPUS, Gaius. Krieg und Revolution : Der Krieg mit Jugurtha (Obsaž.) : Die Verschwörung des Catilina (Obsaž.). Translated by Georg Dorminger. München: Wilhelm Goldmann, 1958. 144 s. info
  • SALLUSTIUS CRISPUS, Gaius. De bello Jugurtino (Přít.) : C. Sallusti Crispi De conjuratione Catilinae ; De bello Jugurthino. info
Výukové metody
Zkouška z latinského jazyka po 2. roce studia: skládá se z písemné a ústní části, přičemž k oběma částem přistupuje student v témže zkušebním období. Individuální studium a četba, konzultace. Zkouška se skládá z písemného testu (viz osnova), a povinné četby - Sallustius.
Metody hodnocení
Zkouška se skládá z písemného testu (viz osnova), a povinné četby - Sallustius.
Navazující předměty
Informace učitele
K oběma částem lze přistoupit odděleně. Známka se však uděluje až po splnění obou částí.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: Tento typ předmětu není vyučován (jedná se o zkoušku).
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2013/LJBcA04zk