EN

FF:LJBcA03 Latinská mluvnice IV - Informace o předmětu

LJBcA03 Latinská mluvnice IV

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 A22, St 10:00–11:40 C32
Předpoklady
LJBcA02a Latinská mluvnice III
Základním předpokladem je úspěšné absolvování předmětu LJBcA02a.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen: zformulovat základní pravidla syntaktických jevů normativní latiny, které jsou náplní kurzu (viz osnova);
překládat věty z latiny a do latiny;
analyzovat delší latinská souvětí;
vysvětlit použití jednotlivých gramatických jevů v konkrétních větách;
používat různé synonymní konstrukce a vysvětlit významové rozdíly mezi nimi.
Osnova
 • Systematický výklad systému latinských vedlejších vět a jejich funkčních ekvivalentů.
 • Obecný úvod do latinské syntaxe.
 • Časová souslednost, způsobová závislost: všeobecné seznámení se základními pravidly časové souslednosti a způsobové závislosti, která jsou dále upřesňována během dalšího výkladu.
 • Obsahové věty oznamovací, tázací a žádací: používání akuzativu / nominativu s infinitivem v konkurenci s vedlejšími větami spojkovými, používání časů a způsobů se zaměřením na funkci konjunktivu v jednotlivých typech vět).
 • Věty vztažné, používání konjunktivu a indikativu ve větách vztažných.
 • Věty příslovečné časové(jednotlivé typy spojek, pravidla pro užívání časů a způsobů)
Literatura
  povinná literatura
 • MIKULOVÁ, Jana. Syntax latinských vedlejších vět. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 498 s. ISBN 978-80-210-7207-7. Digitální knihovna FF MU info
 • PANHUIS, Dirk. Gramatika latiny. Translated by Lucie Pultrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2014. 281 s. ISBN 9788020023353. info
 • NOVOTNÝ, František. Základní latinská mluvnice. 2. vyd., 1. vyd. v H & H. Praha: H & H, 1992. 297 s. ISBN 80-85467-91-7. info
 • KAMÍNKOVÁ, Eva, Bohumila MOUCHOVÁ a Antonín BARTONĚK. Cvičebnice latinské syntaxe. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1973. 80 s. info
 • PRAŽÁK, Josef M., Josef SEDLÁČEK a František NOVOTNÝ. Latinsko-český slovník., A-K [Pražák, 1955]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1955. viii, 743. info
 • PRAŽÁK, Josef M., Josef SEDLÁČEK a František NOVOTNÝ. Latinsko-český slovník., L-Z [Pražák, 1955]. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1955. 684 s. info
  doporučená literatura
 • PINKSTER, Harm. The Oxford Latin syntax. First edition. Oxford: Oxford University Press, 2015. xxxii, 143. ISBN 9780199283613. info
 • GREPL, Miroslav a Petr KARLÍK. Skladba spisovné češtiny [Grepl, 1986] a. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 474 p. ; 2. info
 • CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny (https://www.czechency.org/)
  neurčeno
 • Oxford English dictionary (Variant.) : The shorter Oxford English dictionary on historical principles. Vol. 1, A-M : The shorter Oxford English dictionary on historical principles. Vol. 2, N-Z. info
 • TRAINA, Alfonso a Tullio BERTOTTI. Sintassi normativa della lingua latina :teoria. 2. ed. Bologna: Cappelli Editore, 1993. 519 s. ISBN 88-379-0717-6. info
 • MENGE, Hermann. Lehrbuch der lateinischen Syntax und Semantik. Edited by Friedrich Maier - Thorsten Burkard - Markus Schauer. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2000. xxxviii, 1. ISBN 3-534-13661-6. info
 • GHISELLI, Alfredo a Gabriela CONCIALINI. Il nuovo libro di latino - vol. I. Teoria. V ristampa. Bari: Laterza, 2002. 550 s. ISBN 88-421-0322-5. info
 • RUBENBAUER, Hans a J. B. HOFMANN. Lateinische Grammatik. Edited by R. Heine. 12. korr. Aufl. / neubearbei. Bamberg: C.C. Buchners Verlag, 1995. xii, 375 s. ISBN 3-7661-5627-6. info
 • BOTTIN, L., M. M. GIGLIOTTI a A. MARCHIORI. Lingua latina :teoria. 1. ed. Milano: Minerva Italica, 1997. 606 s. ISBN 88-298-1297-8. info
 • LEUMANN, M. a J. B. HOFFMANN. Lateinische Grammatik 1-3. München, 1965. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a cvičení (s důrazem na překlad do češtiny i latiny a analýzu latinských vět). Předpokládá se pravidelná domácí příprava a aktivní účast.
Metody hodnocení
Podmínkou ukončení předmětu je úspěšné absolvování 4 testů psaných během semestru (v součtu na 75% a poslední z nich rovněž na 75%). Testy se skládají z překladů vět z latiny a do latiny a z dalších cvičení (doplňování tvarů, výběr tvarů apod.). Pokud student u některého testu neuspěje, musí psát test z látky probrané během celého semestru.

Vyžaduje se domácí příprava a aktivní účast na hodinách.
Navazující předměty
Informace učitele
http://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/131766
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/LJBcA03