LJMedA08 Interpretační seminář středověké latiny II

Filozofická fakulta
jaro 2011
Rozsah
0/2/0. 0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:10–15:45 C41
Předpoklady
LJBcA04zk Zkouška z latiny po 2. ročníku
Splnění požadavků pro bakalářskou zkoušku z latiny, absolvování samotné zkoušky není podmínkou pro zápis do předmětu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je získat porozumění myšlení, lierárnímu výrazu a úrovni latinského vyjadřování českého reformátora M. Jana Husa. Za tím účelem budou čteny vybrané husy Husovy korespondence a některé další texty (kázání, traktáty).Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni: zhodnotit dosavadní stav bádání o Husově literáním díle a zejména o jeho zpřístupnění; porozumět sdělení studovaných textů;analyzovat jejich jazyk, zacházení s tzv. autoritami.
Osnova
 • 1. Literární pozůstalost M. Jan Husa
 • 2. Stav a způsoby zpřístupnění Husova díla
 • 3. Charakter Husovy latinské korepondence - adresáti, okolnosti vzniku listů
 • 4. Průběh Husovy pře
 • 5. Formální vlastnosti Husových latinských listů
 • 6. Kostnické listy.
 • , 7. Četba, překlad, interpretace vybraných listů: z M. Jana Husi Korespondence a dokumenty (ed. V. Novotný, Praha 1920) č. 46,11, 23, 31, 50, 52,53,88 (Zikmundův glejt), 108,155
Literatura
  povinná literatura
 • KEJŘ, Jiří. Husův proces. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2000. 235 s. ISBN 8070213876. info
 • HUS, Jan. M. Jana Husi Korespondence a dokumenty : Korespondence a dokumenty (Variant.). Edited by Václav [historik] Novotný. V Praze: Nákladem komise pro vydávání pramenů náboženského hnutí českého, 1920. info
 • HUS, Jan. M. Jana Husi Korespondence a dokumenty : Korespondence a dokumenty (Variant.). Edited by Václav [historik] Novotný. V Praze: Nákladem komise pro vydávání pramenů náboženského hnutí českého, 1920. info
  doporučená literatura
 • KEJŘ, Jiří. Husovo odvolání od soudu papežova k soudu Kristovu. Ústí nad Labem: Albis international, 1999. 59 s. ISBN 80-86067-24-6. info
 • ŠMAHEL, František. Husův proces v Kostnici. Praha: Melantrich, 1988. 40 s. info
 • NOVOTNÝ, Václav. M. Jan Hus : život a učení. D. 1. Část 2, Život a dílo. V Praze: Nákladem Jana Laichtera, 1921. 552 s. info
 • NOVOTNÝ, Václav [historik]. M. Jan Hus : život a učení. D. 1. Část 1, Život a dílo. V Praze: Nákladem Jana Laichtera, 1919. info
Výukové metody
Seminář (dvě hodiny týdně), četba (překlad),interpretace, diskuse.
Metody hodnocení
Typ výuky: seminář. Požadavky: pravidelná aktivní účast na kurzu a diskuzi (min. 75%); průběžná četba zadaných textů; seminární práce (písemný překlad s komentářem).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2019, jaro 2022.