LJMedA08 Interpretační seminář středověké latiny II

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:40 VP
Předpoklady
LJBcA04 Latinská mluvnice V || OBOR ( LJU ) || OBOR ( LLS ) || ( OBOR ( LJ ) && TYP_STUDIA ( N ))
Splnění požadavků pro bakalářskou zkoušku z latiny, absolvování samotné zkoušky není podmínkou pro zápis do předmětu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti se mají seznámit s hagiografickým celkem Casus Sancti Galli, pocházejícím z 10. a 11. století; autory jsou svatohavelský mnich Ratpert a mnich a opat v témže klášteře, Ekkehard IV. Spis se vyznačuje na svou dobu neobvyklou narativní technikou,budeme se proto na vybraných ukázkách, zejména z Ekkkehardovy části, věnovat zvláštnostem lexika, syntaxe i stylu daného spisu. Z četby vzejdou také poznatky o skriptoriích a knihovnách benediktinských klášterů a o monastickém i kulturně literárním životě raného a počínajícího vrcholného středověku.
Výstupy z učení
Student bude schopen za pomoci slovníku a komentářů ke kritickému vydání textu přeložit i obtížnější historiografický nebo hagiografický středolatinský text. Získá vědomosti o monastickém životě, o jeho organizaci, o skriptoriích a knihovnách benediktinských klášterů v raném a počínajícím vrcholném středověku a o jejich kulturně historickém významu.
Osnova
 • 1. Obsah souboru Casus Sancti Galli. Autoři.
 • 2.Benediktinská kultura raného středověku.
 • 3. Raně středověká latinská historiografie.
 • 4. Raně středověká latinská hagiografie.
 • 5.Ekkehardovo lexikum, jeho syntax, styl a narativní přístup..
 • 6. Četba, překlad, interpretace textů podle edice J. Haefeleho.
Literatura
  povinná literatura
 • Ratpert, St. Galler Klostergeschichten, ed. Hanns Steiner, Hannover 2002
 • ECCARDUS. Casus Sancti Galli. Translated by Hans F. Haefele. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1980. 297 s. ISBN 3534014170. info
  doporučená literatura
 • ECCARDUS. Die Geschichten des Klosters St. Gallen. Translated by Hanno Helbling. Weimar: Hermann Böhlaus Nachfolger, 1958. 248 s. info
 • Ekkehard IV, Casuum S. Galli Cont., MGH SS,, 2
 • Středověká latinská literatura (6.-15. století) : příručka. Edited by Claudio Leonardi. Vydání první. Praha: Academia, 2014. 502 stran. ISBN 9788020023872. info
 • Franz Brunhölzl, Geschichte der lat. Lit. des. MA I.
Výukové metody
Seminář (dvě hodiny týdně), četba (překlad), diskuse.
Metody hodnocení
Typ výuky: seminář. Požadavky: pravidelná aktivní účast na kurzu a diskuzi (min. 75%); průběžná četba zadaných textů; seminární práce (písemný překlad s komentářem).
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/LJMedA08