Jak byly údaje získány.

Všeobecná sestra (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
LF:BDEP011 Epidemiologie • 100 %
LF:BDFY0121 Fyziologie I • 100 %
LF:BDLT011 Lékařská terminologie a latina - cvičení • 100 %
LF:BDPC011 Ošetřovatelský proces a potřeby člověka • 100 %
LF:BDPE011 Ošetřovatelství v primární péči • 100 %
LF:BDPP011 První pomoc • 100 %
LF:BDSI011 Sociální interakce • 100 %
LF:BDTO0121 Teorie ošetřovatelství I • 100 %
LF:BDZS011 Zdravý životní styl • 100 %
LF:BSOPPV01 Podpora výuky - Ošetřovatelské postupy • 100 %
LF:BSPPPV01 Podpora výuky - První pomoc • 100 %
LF:CJVAT01 Angličtina - vstupní test • 100 %
LF:BDAN011 Anatomie • 91 %
LF:BDLF011P Lékařská biofyzika - přednáška • 91 %
LF:BDBC011 Biochemie a hematologie • 82 %
LF:BDOD0161I Odborná ošetřovatelská praxe I • 55 %
2. semestr
LF:BDFY0222 Fyziologie II - přednáška • 86 %
LF:BDIT021 Informační systémy ve zdravotnictví • 86 %
LF:BDOP021 Ošetřovatelské postupy • 86 %
LF:BDPS021 Psychologie a zdravotnická psychologie • 86 %
LF:BDRD021 Radiologie a nukleární medicína • 86 %
LF:BDTO0222 Teorie ošetřovatelství II • 86 %
LF:BDKP021 Klinická propedeutika • 71 %
LF:BDKP021X Klinická propedeutika - odborná praxe • 71 %
LF:BDLG021 Lékařská genetika • 71 %
LF:BDKM021 Mikrobiologie a imunologie • 57 %
LF:BDIP0221I Individuální ošetřovatelská praxe I • 43 %
LF:BDOD0221 Odborná ošetřovatelská praxe I • 43 %
LF:BDOD0262I Odborná ošetřovatelská praxe II • 43 %
CST:CJVAJ_KI Angličtina pro studenty kombinované formy studia I • 43 %
LF:VLLL021 Vyhledávání lékařské literatury a základy psaní odborného textu • 29 %
LF:BDAJ0121 Angličtina I • 14 %
LF:BDAP031 Psychoterapie a aplikovaná psychologie • 14 %
LF:BDBC011 Biochemie a hematologie • 14 %
LF:BDLT011 Lékařská terminologie a latina - cvičení • 14 %
LF:BDSC031 Sociologie ve zdraví a nemoci • 14 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 14 %
CST:CJVAJ_KII Angličtina pro studenty kombinované formy studia II • 14 %
2. ročník
3. semestr
LF:BDAP031 Psychoterapie a aplikovaná psychologie • 100 %
LF:BDSC031 Sociologie ve zdraví a nemoci • 100 %
LF:BDAJ0121 Angličtina I • 96 %
LF:BDBP0341 Propedeutika bakalářské práce I • 96 %
LF:BDOC0321P Ošetřovatelství v chirurgických oborech I - přednáška • 96 %
LF:BDPF0321 Patologie I • 92 %
LF:BDKV031 Klinická výživa • 83 %
LF:BDOI0321P Ošetřovatelství v interních oborech I - přednáška • 83 %
LF:BDOI0321X Ošetřovatelství v interních oborech I - odborná praxe • 79 %
LF:BDFA031 Farmakologie • 58 %
LF:BDOD0322 Odborná ošetřovatelská praxe II • 58 %
LF:BDBC011 Biochemie a hematologie • 46 %
LF:BDOD0363I Odborná ošetřovatelská praxe III • 38 %
LF:BDET041 Etika v ošetřovatelství • 33 %
LF:BDPG041 Edukace v práci sestry • 33 %
LF:BDPR041 Zdravotnické právo a profesní legislativa • 33 %
LF:BDAJ0222 Angličtina II • 29 %
LF:BDOC0422 Ošetřovatelství v chirurgických oborech II • 29 %
LF:BDBP0442 Propedeutika bakalářské práce II • 25 %
LF:BDPF0422 Patologie II • 25 %
LF:BDLT011 Lékařská terminologie a latina - cvičení • 21 %
LF:BDAN011 Anatomie • 17 %
LF:BDLG021 Lékařská genetika • 17 %
LF:BDIP0422I Individuální ošetřovatelská praxe II • 13 %
LF:BDLF011P Lékařská biofyzika - přednáška • 13 %
LF:BDOD0464I Odborná ošetřovatelská praxe IV • 13 %
LF:BDOI0422 Ošetřovatelství v interních oborech II • 13 %
LF:BDOI0422X Ošetřovatelství v interních oborech II - odborná praxe • 13 %
LF:BDUR041P Rehabilitace v ošetřovatelství - přednáška • 13 %
LF:BDUR041X Rehabilitace v ošetřovatelství - odborná praxe • 13 %
4. semestr
LF:BDAJ0222 Angličtina II • 94 %
LF:BDBP0442 Propedeutika bakalářské práce II • 94 %
LF:BDET041 Etika v ošetřovatelství • 94 %
LF:BDOC0422 Ošetřovatelství v chirurgických oborech II • 94 %
LF:BDOI0422 Ošetřovatelství v interních oborech II • 94 %
LF:BDOI0422X Ošetřovatelství v interních oborech II - odborná praxe • 94 %
LF:BDPF0422 Patologie II • 94 %
LF:BDPG041 Edukace v práci sestry • 94 %
LF:BDPR041 Zdravotnické právo a profesní legislativa • 94 %
LF:BDUR041P Rehabilitace v ošetřovatelství - přednáška • 94 %
LF:BDUR041X Rehabilitace v ošetřovatelství - odborná praxe • 94 %
LF:BDIP0422I Individuální ošetřovatelská praxe II • 18 %
LF:BDOD0464I Odborná ošetřovatelská praxe IV • 18 %
LF:BDKM021 Mikrobiologie a imunologie • 12 %
3. ročník
5. semestr
LF:BDBP0543 Propedeutika bakalářské práce III • 97 %
LF:BDGE051P Ošetřovatelství v geriatrii - přednáška • 97 %
LF:BDGP051P Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví - přednáška • 97 %
LF:BDMA051 Management v ošetřovatelství • 97 %
LF:BDOO051P Ošetřovatelství v oftalmologii - přednáška • 97 %
LF:BDPY051P Ošetřovatelství v psychiatrii - přednáška • 97 %
LF:BDDV051P Ošetřovatelství v dermatovenerologii - přednáška • 94 %
LF:BDNE051P Ošetřovatelství v neurologii - přednáška • 94 %
LF:BDDV051X Ošetřovatelství v dermatovenerologii - odborná praxe • 23 %
LF:BDGE051X Ošetřovatelství v geriatrii - odborná praxe • 23 %
LF:BDGP051X Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví - odborná praxe • 23 %
LF:BDNE051X Ošetřovatelství v neurologii - odborná praxe • 23 %
LF:BDOO051X Ošetřovatelství v oftalmologii - odborná praxe • 23 %
LF:BDPY051X Ošetřovatelství v psychiatrii - odborná praxe • 23 %
LF:BDFA031 Farmakologie • 20 %
6. semestr
LF:BDOT061P Ošetřovatelství v otorinolaryngologii - přednáška • 94 %
LF:BDPD061P Ošetřovatelství v pediatrii - přednáška • 94 %
LF:BDBP0644 Propedeutika bakalářské práce IV • 91 %
LF:BDBP0644X Propedeutika bakalářské práce IV - odborná praxe • 91 %
LF:BDEK061 Ekonomika a pojišťovnictví • 91 %
LF:BDON061P Ošetřovatelství v onkologii - přednáška • 91 %
LF:BDVZ061 Ochrana veřejného zdraví • 91 %
LF:BDZP061P Veřejné zdravotnictví, komunitní a domácí péče - přednáška • 91 %
LF:BDON061X Ošetřovatelství v onkologii - odborná praxe • 24 %
LF:BDOT061X Ošetřovatelství v otorinolaryngologii - odborná praxe • 24 %
LF:BDPD061X Ošetřovatelství v pediatrii - odborná praxe • 24 %
LF:BDZP061X Veřejné zdravotnictví, komunitní a domácí péče - odborná praxe • 24 %

Údaje byly předpočítány: 4. 7. 2020 11:47

Všechny obory fakulty