Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
FF:SJ2A002 Literatura española • 100 %
FF:SJIIA107 Seminář k magisterské diplomové práci I • 50 %
FF:SJIIA111 Seminář k magisterské diplomové práci II • 50 %
FF:SJIIA115 Magisterská diplomová práce • 50 %
FF:SJIIA116 Státní závěrečná zkouška magisterská • 50 %
FF:SJIIA119 Klauzurní práce • 50 %
FF:SJ2B004 Jazyk reklamy • 50 %
FF:UZB004 Psychologie pro učitele II • 50 %
FF:UZSJA120 Pedagogická praxe • 50 %

Údaje byly předpočítány: 24. 2. 2024 11:25

Všechny obory fakulty